Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- eller sundhedsfagligt uddannet medarbejder til nattevagt på Botilbuddet Hornemanns Vænge

  • Københavns Kommune Botilbuddet Hornemanns Vænge
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Hornemanns Vænge er et botilbud under § 108 for voksne sindslidende i Københavns Kommune, hvor alle 39 borgere bor i egen lejlighed. En del af beboerne har desuden somatiske sygdomme. Om jobbet Du får arbejdsplads på Botilbuddet Hornemanns Vænge og vil sammen med en kollega dække nattevagten fra torsdag i lige uger til og med onsdag i ulige uger. Vores mål er, at: de borgere, hvis største udfordring er deres psykiatriske sygdom, støttes i at tage ansvaret for eget liv tilbage og lærer at håndtere deres psykiatriske symptomer, så de på sigt kan flytte i mere selvstændig bolig de borgere, som ud over deres psykiatriske symptomer tillige har somatiske symptomer, støttes i at tage så stort ansvar for eget liv som muligt og motiveres til at leve et tilfredsstillende liv på botilbuddet Som tilbud og som en del af Center for Selvstændige Boformer og Sundheds centerstrategi vil vi gerne styrke og udvikle en tradition for at implementere og anvende videns baserede og faglige metoder med dokumenteret effekt. Vi har i en årrække haft fokus på den anerkendende tilgang og Low Arousal som konflikthåndteringsværktøj. Derfor skal du være motiveret for og have interesse i at indgå i sådan en faglig ramme og tilgang ved at støtte op om de planer, beboernes kontaktpersoner har lagt. Vores nattevagtsteam bliver i efteråret ligeledes uddannet i NADA, og du skal derfor være indstillet på dette. De natlige opgaver består af blandt andet: observation af og tilsyn med udvalgte beboere sygeplejefaglige opgaver som fx kateterpleje personlig pleje som fx bleskift besvarelser af nødkald klargøring af daglig medicin til daghold udlevering af pn-medicin dokumentation kontrol af alarmer og ABA praktiske opgaver i huset som fx tøjvask omsorg samtaler/socialpædagogisk støtte efter behov Vi forventer, at du er social- eller sundhedsfagligt uddannet har lyst til at arbejde udelukkende i nattevagt har faglig viden om og gerne erfaring med at arbejde indenfor psykiatrien har kendskab til somatiske sygdomme og fysiske funktionsnedsættelser har forståelse for – og lysten til – kompleksiteten i at arbejde i et botilbud, hvor dagens opgaver spænder mellem socialpædagogisk støtte, medicinudlevering, somatisk pleje og meget mere evner skriftlig formidling, har blik for både detaljen og helheden og ser dokumentation som et vigtigt element i kerneydelsen kan samarbejde og kommunikere hensigtsmæssigt på tværs af tilbuddet med kolleger og ledelse har it-kompetencer – herunder evner at betjene Outlook, skrive mails og anvende Word Vi tilbyder en dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads, som du kan være med til at præge en meget engageret og fagligt kompetent medarbejdergruppe et krævende og selvstændigt job med udstrakt grad af ansvar for at udvikle og tilrettelægge egne opgaver et spændende arbejde med mange alsidige opgaver og inspirerende samarbejde med resten af husets medarbejdere nogen mulighed for kompetenceudvikling både lokalt og som del af Center for Selvstændige Boformer og Sundheds generelle kompetenceudviklingsprogram Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er på 28 timer om ugen i gennemsnit fordelt på rul af syv vagter med første vagt torsdag i lige uger og sidste vagt onsdag i ulige uger. Arbejdstiden er placeret i nat- og weekendvagter. Din mødetid vil skifte mellem kl. 23-07.00 og kl. 23.15-07.15. Løn i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny Løn. Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest den 1. november 2022. Mere information Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret tilbudsleder Niclas Koefoed på 2933 9228 eller afdelingsleder Lone Hjulmand på 2015 5885. Sammen med din ansøgning beder vi dig vedlægge dokumentation for gennemført uddannelse. Søg via linket senest søndag den 25.september 2022 Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 39 og 40.