Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistenter til Hjemmeplejen Felsted

  • Aabenraa Kommune
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune er i vækst, og i fremtiden får vi flere spændende uddeligerede ydelser fra sygeplejen. Vi har derfor brug for endnu en dygtig assistent til vores team. Stillingen er i dagvagt, og i Felsted gruppen afprøver vi et projekt som giver mulighed for at vælge vagt hver 2 eller 3 weekend. Lidt om os I hjemmeplejen møder vi borgeren med en vision om det gode liv ud fra værdierne sundhed, mestring og fælleskabelse. Vores faglige tilgang er funderet i den rehabiliterende tanke og vi arbejder med kvalitets udvikling og kvalitetssikring for at sikre at vi har de rigtige kompetancer til de forskellige opgaver. Vi forventer, at du er uddannet social- og sundhedsaasistent ser på mennesket som en helhed kan se udfordringen i at arbejde med komplekse borgerforløb efter fx udskrivelse fra sygehus kan arbejde med uddelegerede sygeplejeopgaver hos borgere i eget hjem såsom medicin doseringer, stomipleje, sondeernæring, insulin, sår osv. vil være kaptajn eller bidrage med viden på TOBS (tidlig opsporing af begyndende sygdom) tavlemøder kan have opstartssamtaler hos nye borgere som skal modtage hjemmehjælp kan bistå distriktets kvalitetsassistent i undervisning, vejledning og supervision og dermed bidrager til kompetenceudvikling i distriktet. kan formulere dig skriftligt som mundtligt og har flair for dokumentation er nysgerrig på egen og andres praksis og kan lide at bidrage med ny viden har gyldigt kørekort. Er ovenstående noget for dig, kan vi tilbyde, at du får indflydelse på egen og faglig udvikling i vores organisation, herunder implementering af sygeplejeydelser mulighed for at sætte dine kompetencer i spil en positiv kollegagruppe, hvor humor og fællesskab vægtes højt en stilling med ansvar og selvstændighed og med stor variation i arbejdsopgaverne mulighed for at blive en vigtig medspiller i komplekse, krævende og akutte borgerforløb; eksempelvis psykiatriske / misbrugs, terminale og komplekse medicinske forløb Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem FOA og Kommunernes Landsforening. Tiltrædelse den 1. oktober 2022, eller snarest derefter.  Det ugentlige timetal er ca 32 eller efter aftale. Stillingen er i dagvagt, og i Felsted gruppen afprøver vi et projekt som giver mulighed for at vælge vagt hver 2 eller 3 weekend. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffeattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende. Hvis du vil vide mere Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til driftsleder Anna Marie List på telefonnr. 7376 7834 eller pr. mail aml@aabenraa.dk Ansøgning Ansøgningsfristen er den 23 september 2022. Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 39 . Send din ansøgning via linket.