Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Speciallæge i radiologi til velfungerende mamma-team, Røntgenafdelingen, Vejle-Middelfart Sygehus

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Speciallæge i radiologi søges til velfungerende mamma-team Hvis du gerne vil arbejde på en afdeling Hvor patienten sættes først Hvor vi værdsætter og værner om det gode arbejdsmiljø Hvor du kan være med til at arbejde i et højtspecialiseret team Hvor sparring med kollegaer er prioriteret Hvor du kan indgå i et velfungerende team med fællesskab, god kollegialitet og uden hierarki Er Mammografiafsnittet på Røntgenafdelingen i Vejle måske noget for dig. Vi søger en radiolog til en speciallægestilling (afdelings- eller overlæge). På afdelingen prioriteres det højt, at der bedrives klinisk radiologi i tæt samarbejde med de henvisende afdelinger. Det er således en del af afdelingens DNA, at vi ”griber bolden” som aktiv samarbejdspartner med henvisende afdelinger. Vi beskriver ikke billeder – vi svarer på kliniske spørgsmål ud fra radiologiske metoder. Lidt om afdelingen Afdelingen er en mellemstor røntgenafdeling fordelt på de to matrikler Vejle og Middelfart Sygehus. Pr. 01.01.2021 er der fælles afdelingsledelse på Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart samt Røntgen og Scanning, Kolding. Matriklen i Vejle har, som en del af Patienterne Kræftsygehus i Vejle, en velfungerende mamma- og onkoradiologisk sektion. Som en naturlig del af arbejdet er der deltagelse i velfungerende MDT-konferencer inden for bl.a. mammacancer. Der er et Mammografiafsnit på matriklen i Vejle med udredning af mammacancerpatienter og screeningsenhed i Fredericia. Samarbejde på højt tværfagligt niveau i Mammografiafsnittet Det mammaradiologiske team i Røntgenafdelingen består aktuelt af 3 personer, der dagligt udøver højt specialiseret samarbejde både internt og eksternt. Inden for det mammaradiologiske område arbejder dette team sammen om udredning, præoperativ stadieinddeling og efterfølgende follow-up af sygdomme i brystet. Teamet har løbende mamma MDT- konferencer med onkologer, kiruger og patologer. Hvis du ikke har stor erfaring med mammaradiologi, men brænder for at blive dygtig til dette subspeciale kan der etableres et fokuseret og intensivt oplæringsprogram for at erhverve disse kompetencer – det vigtigste er, at du har fokus og drive til at blive dygtig på dette felt. Forventninger til dig som radiolog på afdelingen Du er speciallæge i radiologi. Du vil gerne være med i et team, hvor du arbejder tæt sammen med kolleger, for hvem teamwork er mere end noget man siger. Du er interesseret i at arbejde med flere billedmodaliteter inden for mammaradiologien (mammografi, MR, UL, intervention). Du har mod på at udvikle nye samarbejdsrelationer med de henvisende afdelinger og tage nye metoder i brug. Du forventes at kunne varetage supervisions- og sparringsopgaver for bl.a. yngre læger og andre speciallæger. Du skal være interesseret i at arbejde på en afdeling med et højt tempo, hvor du er med til at opfylde afdelingens mål om korte svartider. Du ønsker vedvarende at udvikle dine kompetencer ved at deltage i kurser i såvel ind- som udland. Muligheder for fleksibel tilpasning af stillingen Stillingen kan etableres med udstrakt grad af medindflydelse fra dig på indholdet – således i dialog med afdelingsledelsen om det er med eller uden vagter, antal timer pr. uge, ønske om andre radiologiske subspecialer osv. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Du bedes fremsende en motiveret ansøgning samt et CV og publikationsliste. Vi beder dig medsende referencer, som vi kan kontakte og udfylde skemaet for samtykke hertil ved ansættelsessamtalen. Referencer indhentes ikke før, du har underskrevet dokumentet. Hvis du er interesseret i en overlægestilling, beder vi dig udfylde ”Skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere”, som du finder på: http://videreuddannelsen-syd.dk/wm225726 og vedhæfte det til din ansøgning som bilag. Hvis du ønsker at høre mere om stillingen kan du kontakte ledende overlæge Jakob Møller, jakob.moeller@rsyd.dk eller ledende overradiograf Pica Andersen Pica.Ann.Blackburn.Andersen@rsyd.dk Vi afholder løbende samtaler, og vi ansætter, når vi finder den rette. Vi glæder os til at høre fra dig.