Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Projektleder/maskinmester med fokus på commissioning søges til Byggeri og Projekt, Hospitalsenhed Midt, Viborg

  • Region Midtjylland Byggeri og Projekt
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Kan du sikre sammenhæng mellem byggeprojekter og den efterfølgende drift af kompliceret hospitalsbyggeri – og har du mod på at gå forrest og skabe overblik og værdi for ledelsen og dine kolleger, så skal du læse videre her. Tiltrædelse pr. 1 december 2022 eller snarest  muligt. I Byggeri og Projekt stræber vi efter at skabe de bedste rammer for vores hospitaler i HE Midt. Det betyder for os, at vi vil være en dygtig bygherre, der stiller de rigtige spørgsmål og opstiller de rigtige krav. Vi sætter en ære i at føre projekter igennem alle faser fra plan, projektering, udbud, udførelse, byggeledelse og idriftsættelse. Vi er et specialiseret team af dedikerede medarbejdere, der lægger vægt på et godt kollegialt miljø, hvor sammenhold, fleksibilitet, selvstændighed, gå på mod og teamspirit er vigtige elementer i dagligdagen. Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø med gode arbejdsrammer, frihed under ansvar, flexordning, humør og mulighed for at uddanne og videreudvikle sig. Om stillingen Vi beskæftiger os med mange forskellige typer af opgaver, som varierer i både omfang og kompleksitet. Vi gennemfører både ombygninger og renoveringer i eksisterende bygninger samt nybyggeri. Som eksempler kan nævnes renoveringer af sengeetager, etablering af nye operationsstuer, udbygning af et intensivt afsnit og nybygning af nye logistikfunktioner - alle eksempler, hvor både byggefaglighed, kendskab til AB-systemet og udbudsregler, procesoptimering og økonomistyring mv. kan komme i spil. Vi søger en projektleder, hvis primære opgave er at være commissioningleder. Du skal således være tværgående på alle projekter og sikre, at den efterfølgende drift af projekterne er tænkt tilstrækkeligt ind i alle projektets faser. Du skal være med til at sikre, at de rette krav stilles i projekteringsfasen og at de opfyldes i alle følgende faser frem til det færdige projekt. Du skal kunne varetage selvstændig og dedikeret projektledelse i tæt samspil med dine kolleger i afdelingen og de øvrige interessenter i Hospitalsenhed Midt. Du skal skabe overblik og være en god kommunikator. Dine opgaver vil bl.a. være at: Sikre en systematisk, struktureret og dokumenterende opfølgning på hospitalets CX-plan, kravspecifikation for CX, CX-log mv. Granske projekter, herunder sikre at CX-krav er indarbejdet i projektmaterialet. Deltage i opstarts-, projektgransknings- og byggemøder samt forestå CX-proces på projekterne i Byggeri og Projekt. Herunder overdragelsesforretning til Teknisk afsnit Forestå CX-møder, Workshop med projekterende og/eller udførende Sikre tværfagligt samarbejde og tydelig forventningsafstemning med Teknisk afsnit samt andre interessenter involveret i projekterne Sikre at CX-forløb projekttilpasses med fokus på bygbarhed, løsninger, drift og vedligehold Være drivkraft for videreudvikling og optimering af CX-konceptet for Hospitalsenhed Midt Sikre og koordinere, at der er driftspersonale til udførelsen af processen Opsætte definerbare og målbare krav ift. kontraktindgåelse med rådgivere og udførende Vurdere og forestå proces for involvering og aktivering af specialister for specifikke fagområder Jobbet har for de fleste en stejl læringskurve. Det er derfor en fordel, men ikke en nødvendighed, at du kender til hospitalsbyggeri. Det vigtigste er, at du er en god projektleder, hurtigt opfattende, selvstændig og god til at spørge, når du er i tvivl. Om den rette ansøger Vi ser gerne, at du: Har en udpræget tværfaglig og bred teknisk forståelse for byggetekniske installationer samt bygningsautomatik. Evt. suppleret med medicotekniske installationer og udstyr. Har en relevant teknisk baggrund, eksempelvis maskinmester eller ingeniør – og gerne flerårig erfaring med byggeprocessen. Det vigtigste er dog din tilgang til opgaverne, hvorfor vi også opfordrer nyuddannede til at søge stillingen. Har gode kommunikative kompetencer Er "en afslutter". Du skal være struktureret, have overblik og kunne motiveres af at "sætte flueben". Trives med en hverdag med både "papirarbejde" på kontoret, dialog med interessenter og opfølgning på pladsen. Har et godt humør, er positiv og udadvendt – og tåler en humoristisk omgangstone. Er flydende i dansk skrift og tale. Om afdelingen Byggeri og Projekt står for Kvalitetsfondsbyggerierne i Viborg samt alle øvrige byggeprojekter, vedligehold og renoveringer af HE Midts bygninger i Skive, Viborg, Hammel og Silkeborg. Afdelingen har også ansvar for at forvalte, hvordan alle HE Midts kvadratmeter (knap 250.000 m2) skal anvendes, herunder lokalerokader og de helhedsplaner, der overordnet styrer disse opgaver. Vi vedligeholder HE Midts tegningsarkiv, arbejder løbende med digitalisering, bæredygtigt byggeri, bygningssyn, mv. Afdelingen har et tæt samarbejde med hospitalets Servicecenter, særligt Teknisk Afsnit. Afdelingen blev etableret i starten af 2020 og refererer til hospitalsledelsen og indgår organisatorisk i et hospitalsfællesskab på HE Midt. Se mere om Byggeri og Projekt på https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/byggeri-og-projekt Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt består af regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive – der tilsammen danner en hospitalsenhed med en stærk faglig profil. I kraft af specialernes kompleksitet og bredde er hospitalsenheden en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. De fire hospitaler med tilsammen ca. 4.400 medarbejdere har årligt ca. 355.000 ambulante besøg og udskriver ca. 50.000 patienter efter indlæggelse. Ansættelsen Det er en fast fuldtidsstilling på 37 timer. Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste i Hospitalsenhed Midt's afdeling for Byggeri og Projekt på Regionshospitalet Viborg. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Projektchef Jeppe Juul Hansen, mobil 5149 1174 eller byggefaglig koordinator Peter Sylvest, mobil 4176 3943. Du kan læse mere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk . Ansøgningsfrist Vi har brug for dig – så send os din ansøgning. Du søger stillingen ved at klikke på ”søg job” vedhæft din ansøgning med dokumentation for uddannelse, herunder eksamensbevis, CV m.v. Ansøgningsfrist er d. 5. oktober 2022. Vi forventer at afholde samtaler d. 10. oktober 2022. Tiltrædelse 1. dec. 2022 eller snarest muligt. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.