Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge til Lokalpsykiatri Esbjerg Almen, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Lokalpsykiatri Esbjerg søger en fuldtids behandlingsansvarlig overlæge til almendelen af lokalpsykiatriens behandlingsopgaver. Overlægen skal indgå i funktionsledelsen og er faglig ansvarlig for de behandlingstilbud der gives og er i et tæt forpligtigende sammarbejde med funktionslederen. Stillingen er med eller, efter aftale, uden bagvagt. Stillingen er til besættelse snarest eller efter aftale. Vi søger en kollega, som gerne vil være med til at videreudvikle Lokalpsykiatri Esbjerg Almen sammen med det flerfaglige personale og funktionsleder. Lokalpsykiatri Esbjerg Almen  har medarbejdere fordelt på faggrupperne læger, Specialpsykolog, psykologer, sygeplejersker, sosaer, socialrådgivere, ergoterapeuter og lægesekretærer. Der er ansat en funktionsleder, som varetager ledelsen af personalet fraset læge-/psykologgruppen som ledes af afdelingsledelsen samt lægesekretærerne, som ledes af sekretariatslederen. Lokalpsykiatri Esbjerg Almen varetager udredning og behandling af patienter med almene psykiatriske problemstillinger i samarbejde med specialiserede teams og sengeafsnit beliggende i Esbjerg.  Almendelen er opdelt personalemæssigt i to almen team, med tæt daglig samarbejde om opgaver. Lokalpsykiatri Esbjerg Almen dækker optageområdet svarende til Esbjerg og Fanø Kommune og har med disse et tæt samarbejde. Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er en velfungerende afdeling med en Psykiatrisk Akutmodtagelse og fire integrerede sengeafsnit i Esbjerg, hvor de to afsnit overvejende betjener Lokalpsykiatri Esbjerg Almens patienter. Vi harherudover et Retspykiatrisk afsnit og et afsnit for De særlige pladser. Der er lokalpsykiatrier i Esbjerg, Brørup og Varde. Lokalpsykiatri Esbjerg huser også Regionsfunktion for Affektive Lidelser og Psykoser som dækker patienter fra hele jyllandsdelen af Psykiatrisygehuset.Vores regionsfuntoin dækker også hovedfunktionsbehandling  i OPUS for patienter med nydiagnosticeret skizofreni, Team for Selvmordsforebyggelse, Team for spiseforstyrelser og Team for graviditet og samtidig psykisk sygdom og Geronto-/Neuropsykiatrisk Team. Specialteam for Oligfrenipsykiatri på hovedfunktions niveau huses i Lokalpsykiatri Brørup. Specialteamene på hovedfunktions niveau dækker hele afdelingens optageområde. Psykiatrisk afdeling Esbjerg har regionsfunktion inden for områderne psykose og affektive lidelser. Vi har årligt ca. 1.900 indlæggelser og samlet knap 54.000 ambulante besøg. Vi har et optageområde på ca. 250.000 borgere fra Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner. Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark og er en af 6 hovedfunktioner i regionen. Vi har i alt 41 lægestillinger, hvoraf 21 er overlæger og 20 er yngre læger. Afdelingen varetager uddannelse af speciallæger i psykiatri med læger i I-stillinger og H-stillinger, læger under uddannelse i neurologi, almen medicin, akut medicin og arbejdsmedicin. Derudover har vi læger i basisuddannelse en kort periode endnu. Psykiatrisk afdeling Esbjerg bliver en aktiv del af Kandidat uddannelsen for læger i Esbjerg med medicinstuderende som får stamafdeling I afdelingen. Vi vil sikre din faglige introduktion og videreudvikling inden for området. Har du derfor interesse i at prøve kræfter med at videreudvikle dette faglige område, hører vi gerne fra dig. Det forventes, at overlægen planlægger, tilsikrer og som rollemodel bidrager til såvel den daglige som den mere formaliserede undervisning af yngre kollegaer og flerfagligt personale. Det er en fordel, hvis du har undervisningserfaring. Som overlæge får du i høj grad lejlighed til at bidrage til udviklingen i et inspirerende dynamisk fagligt miljø med højt kvalificerede flerfaglige kollegaer. Løn og ansættelse i forhold til aftalen mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. Yderligere information Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Cheflæge Agnete Larsen på telefon 99 44 66 21 eller på mail: Agnete.Larsen@rsyd.dk