Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Barselsvikar som sygeplejerske søges til Kragskovhede Fængsel

  • Kragskovhede Fængsel
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Er du sygeplejerske og trives med at arbejde i et travlt og anderledes miljø med mange forskellige klienter og samarbejdspartnere? Er du positiv, psykisk robust og har begge ben på jorden? Så er du måske vores nye kollega til barselsvikariat. Kragskovhede Fængsel søger en sygeplejerske med bred faglig viden, der bl.a. kan hjælpe med at varetage den sundhedsfaglige betjening af de indsatte. Arbejdsopgaverne vil være alsidige og du får mulighed for at møde mange forskellige sygeplejefaglige problemstillinger i jobbet. Da det er et længerevarende vikariat, sørger vi for du oplæres grundigt. Mødetiden er på hverdage i dagtimerne fra kl. 7.30 dagligt. Dine opgaver Stillingen er forankret i fængslets sygeafdeling. Du kommer til at arbejde tæt sammen med fængslets øvrige faggrupper samt andre eksterne sparringspartnere i andre sektorer. Du vil derfor få en rolle som sundhedsfaglig sparringspartner og ressourceperson i det tværfaglige samarbejde med det øvrige fængselspersonale. Du vil i samarbejde med fængslets læger, være ansvarlig for at varetage den sundhedsfaglige betjening af de indsatte samt være ansvarlig at tilbyde de indsatte sundhedssamtaler og kronikerforløb samt sygeplejekonsultationer. Dine opgaver vil bl.a. omhandle: Rådgive og vejlede indsatte om sundhedsbevarende forhold og egen omsorg. Observere og identificere indsattes sundhedsmæssige behov og problemer, herunder forestå planlægning, gennemførsel og evaluering af sygeplejen samt tværfaglig koordinering. Medicinhåndtering, herunder dosering og kontrol, bestilling, indkøb og modtagelse af medicin fra apoteket, oprettelse af og ajourføring af medicinskemaer samt vurdering af illegal medicin. Administrative opgaver, herunder håndtere ind- og udgående post, mailkorrespondancer, dokumentation i lægejournaler, journalisere svar på diverse prøver og undersøgelser, arkivering mv. Hvem er du? Du er uddannet sygeplejerske og gerne med en bred faglig erfaring som gerne må være inden for flere specialer og sektorer. Du kan arbejde selvstændigt og prioritere, koordinere samt udføre planlagte og akutte sundhedsfaglige indsatser – og samtidig få noget fra hånden. Du er har et godt humør møder kolleger og patienter med et smil. Du er psykisk robust med begge ben på jorden. Du har erfaring med kommunikationsteorier og kan arbejde konfliktnedtrappende. Du vægter et konstruktivt tværfagligt samarbejde omkring de indsatte, hvilket betyder f.eks. at skulle samarbejde med ikke sundhedsfaglige kolleger som agerer som lægens medhjælp (fængselsbetjente). Du trives med administrative opgaver på en arbejdsplads, hvor papirjournalen endnu ikke er erstattet af elektroniske løsninger. Du er en god kollega og du interesserer dig for at indgå i et fagligt team og agere sammen med ikke sundhedsfaglige kollegaer tillige. Den sundhedsfaglige indsats i fængslet er i en rivende udvikling, hvor både opgaver og arbejdsgange skal nytænkes for at sikre at de indsatte får en høj sundhedsfaglig betjening. Derfor har vi også behov for, at du aktivt og med godt humør og humor kan støtte op herom og bidrage konstruktivt til denne udvikling. Vi tilbyder Et job med ansvar, indflydelse og gode muligheder for udvikling. Et uhøjtideligt og positivt arbejdsmiljø med faglig og tværfaglig sparring. Et spændende og alsidigt arbejde med både faglige og personlige udfordringer, hvor ikke to dage er ens. Et job hvor kerneopgaven er i fokus – vi vil hjælpe de indsatte videre til et liv uden kriminalitet. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til fællesoverenskomsten CO10 samt organisationsaftalen for sygeplejersker i staten og er omfattet af aftale om Ny Løn. Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen. Tjenestestedet er Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland, Institution Vendsyssel, Kragskovhede Fængsel, Sindalvej 81, 9981 Jerup. Der er tale om et barselsvikariat på 6 måneder, men med mulighed for forlængelse. Stillingen ønskes besat snarest – men vi venter gerne på den helt rigtige. Stillingen er på 37 timer ugentligt, der er som udgangspunkt fast mødetid kl. 7.30, men med fleksible gå-hjem-tider afhængig af aktivitetsniveauet i fængslet. Du har fri alle weekender og helligdage. Hvem er vi? Kragskovhede Fængsel er et åbent fængsel med ca. 215 pladser, hvoraf de 58 pladser er fleksible pladser, der kan omdannes til åbne pladser efter behov, men for nuværende er lukket fængsel. Fængslet modtager ca. 900 nye indsatte om året. Institutionen består af fem enheder, hvoraf de fire er lokaliseret på Kragskovhede Fængsel og en udgøres af Pension Hammer Bakker. Institutionens medarbejdere er tværfaglige og består af bl.a. fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere og sundhedsfagligt personale. Fængslet ligger i et stort åbent naturområde ved Jerup mellem Frederikshavn og Skagen. Du søger stillingen via linket "Søg stillingen”. Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse, forudgående erfaring samt andre relevante bilag, skal være modtaget senest den 6. oktober 2022 kl. 12:00. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 17. oktober 2022 eller snarest herefter. Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser. Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort. Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte sygeplejerske Line på tlf. 7255 2975 eller enhedschef Kristian på telefon 7255 3031. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet