Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge Psykiatrisk afdeling Esbjerg - integreret sengeafsnit

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg med tjeneste i integreret sengeafsnit Esbjerg Psykiatrisk afdeling Esbjerg med tjeneste i integreret afsnit Esbjerg søger en fuldtids vagtbærende overlæge. Stillingen er til besættelse snarest eller efter aftale. Vi søger en kollega, som gerne vil være med til at videreudvikle vores integrerede sengeafsnits  Esbjerg sammen med øvrige overlæger overlæger og samtidig være tilknyttet Psykiatrisk afdeling Esbjergs bagvagtfunktion. De integrerede sengeafsnits har medarbejdere fordelt på faggrupperne specialpsykolog, læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialpædagoger og peer-medarbejder og lægesekretærer. Der er ansat en funktionsledelse ved hvert integreret sengeafsnit, som varetager ledelsen af personalet fra set læge-/psykologgruppen som ledes af afdelingsledelsen samt lægesekretærerne, som ledes af sekretariatslederen. Overlægen indgår i et forpligtigende samarbejde med funktionslederen oig sammen udgør de funktionsledelsen.   . De integrerede sengeafsnits varetager behandlingen af patienter med alle psykiatriske diagnoser i tæt samarbejde med lokalpsykiatrierne og kommuner i hele Psykiatrisk afdeling Esbjergs optage område dækkende kommunerne Esbjerg, Varde, Vejen og Fanø. Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er en velfungerende afdeling med en Psykiatrisk Akutmodtagelse og fire integrerede sengeafsnit , et afsnit for de særlige pladser og et retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg. Der er lokalpsykiatrier i Esbjerg, Brørup og Varde. Lokalpsykiatri Esbjerg huser  OPUS og specialteams såsom Team for affektive lidelser, graviditet og spiseforstyrrelser, Team for Selvmordsforebyggelse og Geronto-/Neuropsykiatrisk Team. Specialteam for Oligofrenipsykiatri huses i Lokalpsykiatri Brørup. Specialteamene dækker hele afdelingens optageområde. Psykiatrisk afdeling Esbjerg har regionsfunktion inden for områderne psykose og affektive lidelser. Vi har årligt ca. 1.900 indlæggelser og samlet knap 70.000 ambulante besøg. Vi har et optageområde på ca. 250.000 borgere fra Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner. Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark og er en af seks hovedfunktioner i regionen. Vi har i alt 41 lægestillinger, hvoraf 21 er overlæger og 20 er yngre læger. Afdelingen varetager uddannelse af speciallæger i psykiatri med læger i I - stillinger og U - stillinger, læger under uddannelse i neurologi og almen medicin. Derudover har vi endnu læger i basisuddannelse. Vi vil sikre din faglige introduktion og videreudvikling inden for området. Har du derfor interesse i at prøve kræfter med at videreudvikle dette faglige område, hører vi gerne fra dig. Du vil blive tilknyttet et integreret afsnit og PAM ift betjening af Sydvestjysk sygehus med tilsynsfunktion eller andre ydelser efter interesse.  På sigt får du mulighed for at indgå i funktionsledelsen af  et af de integrerede senge afsnit eller hvi det har din interesse i de særlige pladser. Vi søger dig som ny kollega for at forberede senere generationsskifter ved kollegaers pensionering og for at få dig gjort til en del af overlægegruppen i god tid. Det forventes, at overlægen planlægger, tilsikrer og som rollemodel bidrager til såvel den daglige som den mere formaliserede undervisning af yngre kollegaer og tværfagligt personale. Det er en fordel, hvis du har undervisningserfaring. Som overlæge får du i høj grad lejlighed til at bidrage til udviklingen i et inspirerende dynamisk fagligt miljø med højt kvalificerede lægelige og tværfaglige kollegaer, hvor uddnnelse er i højsæde af alle vore uddannelses læger- Løn og ansættelse i forhold til aftalen mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioner. Yderligere information Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Cheflæge Agnete Larsen på telefon 99 44 66 21 eller på mail: Agnete.Larsen@rsyd.dk