Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Blodsygdomme - Sengeafsnit
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger sygeplejerske-kolleger med interesse for såvel grundlæggende, som akut og kritisk sygepleje på Blodsygdomme sengeafsnit, Aarhus Universitetshospital Drømmer du om at få stærke kompetencer inden for akut og kritisk sygepleje, hvor introduktion og sparing er en selvfølge? Har du mod og lyst til at arbejde med patienter, der er i krise og alvorligt syge? Ønsker du at dit job som sygeplejerske er præget af tætte relationer til patienter og pårørende? Vil du gerne samarbejde med gode kolleger, som vil dig? Så har vi jobbet til dig! Se mere på vores hjemmeside. hvor du kan høre Julie fortælle om vores afsnit. Vi søger kolleger i vores sengeafsnit med tiltrædelse den 1. februar 2023 eller snarest muligt. Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge. Vi tilbyder vores nye kolleger: Et struktureret og individuelt tilpasset oplæringsforløb i makkerskab, hvor vores introduktions-app løbende giver dig den relevante viden, både om det faglige og hvad der ellers er "nice to know" om os En stilling hvor kompetenceudvikling fortsat er en naturlig del efter endt oplæring bl.a. via vores nye projekt med simulationstræning, hvor vi øver forskellige scenarier fra vores hverdag. Mulighed for, at blive dygtig til den tekniske del af sygeplejen, herunder intravenøs terapi af fx medicinsk kræftbehandling og antibiotika, pleje og observation af diverse katetre Tilbud om kurset ’Medicinsk Kræftbehandling’ efter ½ - 1 års ansættelse, afhængig af kompetenceniveau Undervisningsforløb med fokus på sygepleje til hæmatologiske patienter og hæmatologiske sygdomme Medindflydelse på egen tjenestetidsplanlægning Engagerede og udviklingsorienterede kolleger i en bredt sammensat medarbejdergruppe, der brænder for faget En kollegagruppe, der prioriterer socialt samvær med hinanden både i og uden for arbejdstid En mandegruppe etableret af de mandelige sygeplejersker i afsnittet Mulighed for en følgevagt i afsnittet, hvor du kan følges med en af os og blive afklaret med, om jobbet er noget for dig Vi søger kolleger, der: Er interesseret i at arbejde med akut og alvorligt syge patienter og patienter, der er i semi-intensive forløb Ønsker at skabe tætte relationer til patienterne og at møde patienter, der viser os stor tillid Ønsker at være en del af et godt kollegialt fællesskab Vægter god kommunikation med patienter og kolleger højt Værdsætter at arbejde med grundlæggende og højt specialiseret sygepleje. Vi tilstræber weekendvagt hver 3. weekend. Derudover er der 2 ekstra weekender pr. ansat fordelt henover året. I sommerferieperioden kan fordelingen af weekender falde lidt anderledes, da vi prioriterer frihed i weekenden op til ferie. Man har typisk 10 vagter på 6 uger. Sengeafsnittet rummer 33 sengepladser, som er delt op i to teams med hver sin oversygeplejerske. Det ene team varetager primært plejen af patienter med lymfekræft, det andet team primært plejen af patienter med leukæmi og myelomatose. To sengestuer er indrettet som “ungestuer” og er forbeholdt patienter mellem 18 og 29 år. Vi yder pleje og behandling til patienter i alle faser af deres sygdom og forløbene er ofte langvarige og komplekse. Enkelte patienter har dele af deres palliative forløb i afsnittet. Afsnittet modtager både akutte og elektive patienter og er kendetegnet ved et stort flow. Vi tilstræber tildelt patientpleje, arbejder i makkerskab og har tæt samarbejde i tværfaglige teams under inddragelse af patienten og dennes familie. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Ønsker du at vide mere om stillingen, kan du søge på vores hjemmeside eller kontakte oversygeplejerske Anne Kirk Dahl eller Anne-Kathrine Ørntoft via afsnittets sekretær på telefon 7845 5830. Ansøgningsfrist er den 5. december 2022. Ansættelsessamtaler holdes løbende. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.