Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Oversygeplejerske til ledelse af operationspersonale på ortopædkirurgisk operationsgang, OUH

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Stillingen som oversygeplejerske på Ortopædkirurgisk operationsafsnit er ledig til besættelse, da vores nuværende oversygeplejerske går på efterløn. Vi søger en engageret oversygeplejerske med solide ledelseskompetencer og teoretisk lederuddannelse til at stå i spidsen for en stor operationsgang. Der er 55 ansatte operationsmedarbejdere, hvoraf de fleste er sygeplejersker. Der er også ansat social- og sundhedsassistenter, sekretær og portører. I ledelsesteamet er desuden 2 teamledere, der sikrer driften af den stationære og dagkirurgiske funktion. Der opereres inden for alle de ortopædkirurgiske specialområder. Der opereres dagligt på mellem 8-10 lejer og der er både akutte-, elektive- og dagkirurgiske indgreb. Der er et tæt dagligt samarbejde med den anæstesiologiske oversygeplejerske, den lægefaglige koordinator, det ortopædkirurgiske sengeafsnit og modtagefunktionen af elektive patienter. Vi søger en oversygeplejerske der står for: En nærværende og synlig ledelse at tænke patienten først – og sikre en god kvalitet i patientens forløb at sikre en optimal udnyttelse af ressourcer og kompetencer at understøtte et godt arbejdsmiljø og samarbejder med vores arbejdsmiljørepræsentant om at skabe en attraktiv arbejdsplads, der udvikler og udfordrer medarbejderne nytænkning og en innovativ tankegang – og ikke er bange for at prøve nye tiltag OUH står overfor at flytte til Nyt OUH inden for en kort årrække. Forberedelserne er i fuld gang, og du bliver en vigtig drivkraft i at tænke anderledes og sikre den bedste brug af vores ressourcer i de nye rammer. Samtidig er der praktiske planlægningsopgaver og tæt samarbejde med OUH´s projektorganisation for Nyt OUH. Arbejdet med at forandre arbejdsgange og støtte personalet i forandringerne er en vigtig ledelsesopgave frem mod flytningen. Vi tilbyder: En stilling som øverste leder i et velfungerende operationsafsnit med et tæt tværfagligt samarbejde Fagligt engagerede og kompetente medarbejdere Kollegialt fællesskab med de øvrige i ledergruppen Et tæt samarbejde med øvrige afsnit i ortopædkirurgisk afdeling og øvrige operationsafsnit Løbende lederudvikling og uddannelse, hvis du har ønske om det. På afsnittet er der specialeansvarlige sygeplejersker, klinisk vejleder, klinisk sygeplejespecialist, arbejdstilrettelægger og mentor. Fakta om afsnittet: 55 operationsmedarbejdere Ca 4500 operative indgreb om året 8-10 operationslejer dagligt Ortopædkirurgi inden for alle specialer (traume, ryg, fod/ankel, skulder/albue, hånd, børn, ITAR (Infektioner, Tumorer, Amputationer, Rekonstruktioner), hofte/knæ. Nærmeste daglige samarbejdspartnere er: anæstesi, lægefaglig koordinator, sengeafsnit, modtageafsnit Vagtberedskab med operationssygeplejersker i døgnberedskab. Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen ønskes besat 1. november 2022. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og kvalifikationer. Yderligere oplysninger: Har du spørgsmål til stillingen kan der rettes henvendelse til chefsygeplejerske Marianne Lundegaard på telefon: 24 66 95 24. Ansøgningsfrist: 25/9 Samtaler er planlagt til: 28/9 Ansøgning med relevante bilag, herunder CV, kan sendes elektronisk via linket senest d. 25. september 2022.