Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker til projekt i Guldbergs Have

  • Københavns Kommune Guldbergs Have Hjemmepleje
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi er selvvisiterende sygeplejersker, der eksperimenterer med fremtidens sygeplejeløsninger i selvstyrende teams – her er højt til loftet og ikke to dage er ens. Arbejdstid er vagtfri. Guldbergs Have er et integreret hjemmepleje- og hjemmesygeplejetilbud, hvor vi eksperimenterer med nye radikale løsninger til fremtidens kommunale sundhedsvæsen i København. Vores mål er at skabe brugbare praksiserfaringer med ny arbejdsorganisering, relationel koordinering på tværs af professioner, nye ydelser til borgerne, nye ansvarsområder for sygeplejersker og anvendelse af ny teknologi. Alt sammen praksisviden skabt i eksperimenter, der efterfølgende skal hjælpe til at øge livskvaliteten for Københavns plejekrævende borgere og samtidig højne arbejdsglæden og trivslen for medarbejdere. Vi er en etableret tværfaglig gruppe på 30 medarbejdere bestående af sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger. Lige nu mangler vi en udviklingsinteresseret sygeplejerske i vores igangværende projekt Slip Hjemmeplejen Fri, hvor vi eksperimenterer med hjemmesygeplejen. Dine opgaver vil bl.a. være Som sygeplejerske i Slip Hjemmeplejen Fri skal du kunne udføre klinisk lederskab, hvor du dagligt sammen med dit team og dine andre sygeplejekolleger har ansvar for at organisere, koordinere og prioritere arbejdsopgaver med udgangspunkt i borgerens behov, teamets ressourcer og kompetencer. Du skal hovedsageligt udføre sundhedslovsydelser og en mindre andel servicelovydelser, dette for en mindre gruppe af borgere, som alle bor i Guldbergs Have. Du vil blive en del af et team på knap 10 kolleger og sammen skal I arbejde mod at blive selvplanlæggende og selvstyrende i plejen og sygeplejen til teamets borgere. Ønsker til kvalifikationer Du er uddannet sygeplejerske, og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med CURA og hjemmesygeplejen, men ikke et krav. Du har erfaring med, og lyst til, at arbejde med ældre borgere med fokus på livskvalitet og rehabilitering. Du er udviklingsorienteret og interesseret i en projektorganiseret arbejdsplads. Du er fagligt velfunderet og lige god til at lære nyt, finde løsninger og dele din faglige viden og færdigheder med andre sundhedsprofessionelle. Du har lyst til at yde sygepleje i borgers eget hjem eller i vores sygeplejeklinik. Vi tilbyder En spændende og afvekslende arbejdsplads med fuld fart på eksperimenterne. Vi dækker hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i et mindre geografisk boligområde, hvilket sikrer kollegial nærhed og genkendelse i hverdagen, ligesom det reducerer transporten mellem besøgene til gåture. Samlet er vi en livlig og mangfoldig personalegruppe med stort engagement, som alle ønsker at bidrage til fremtidens kommunale sundhedsvæsen i København. Der vil være en høj grad af medbestemmelse i egne arbejdstider, men som udgangspunkt er denne stilling vagtfri og weekendfri med mødetid kl. 7.30-15.30. Vi har sideløbende med projekt Slip Hjemmeplejen Fri et andet projekt i gang med etablering og afprøvning af Tryghedsboliger som et nyt københavnertilbud til byens ældre borgere. Med udgangspunkt i teamets samlede faglige profil og dine faglige interesser vil der være mulighed for kompetenceudvikling og videreuddannelse f.eks. i form af diplommoduler inden for et særligt felt. Vi tilrettelægger et introduktionsprogram ud fra dine behov og ønsker. Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter kvalifikationer. Ansættelsesstart fra den 1. november 2022 og gerne før. Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at ringe til leder og gruppefacilitator Trine Lassen på 2367 8527. Søg via linket senest fredag den 23. september 2022 Vi holder ansættelsessamtaler den 26. september 2022. Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .