Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pædagog søges til vores aktivitets- og samværstilbud

  • Kolding Kommune
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Center for Senhjerneskade, Sjællandsvej, søger pædagog til vores aktivitets- og samværstilbud Brænder du for høj faglighed, hvor der er plads og rum til at udvikle dig inden for neurorehabilitering og -habilitering?  Så er Center for Senhjerneskade stedet for dig at arbejde. Center for Senhjerneskade Center for Senhjerneskade, Sjællandsvej, er et specialiseret botilbud for voksne med en erhvervet hjerneskade. Vi tilbyder en specialiseret, tværfaglig og helhedsorienteret indsats til de borgere som er hos os. Vi sikrer, at alle ansatte på Center for Senhjerneskade er uddannet og klædt på til opgaven. Vi sikrer god introduktion og oplæring, samt tilbyder undervisning i de neurorehabiliterende og -habiliterende koncepter. I aktivitets- og samværstilbuddet omsættes borgernes mål til aktiviteter og samvær ud fra borgernes ønsker og forudsætninger. Vores vigtigste opgaver er at give vores borgere en for dem en meningsfuld dag i dagcenteret, og at vores borgere bliver hørt og set, og opnår ejerskab i deres dagcenterdage. Ansættelse Vi søger en pædagog til en fast stilling på 32 timer pr. uge med arbejde i hverdagene. Vi søger en pædagog som: er dygtig til sit fag og stiller sin faglighed til rådighed har lyst til og erfaring for at arbejde tværfagligt har neuropædagogisk erfaring og gerne uddannelse inden for neuropædagogikken kompetencer i at formulere sig i skrift og tale har erfaring for at arbejde rehabiliterende kan være nærværende, og midtpunkt/styrende i små som større grupper, samt tage hensyn til den enkelte brugers dagsform kan reflektere over egen praksis, og er villig til at modtage supervision kan rumme at være i en organisation, der er i løbende udvikling og forandring har almindeligt kørekort og vil køre centerets busser gerne med musikalske eller andre kreative kompetencer Ifølge vores brugere ønskes følgende: En der har humor, en som får gode ideer og en der vil lave noget sjovt og hyggeligt sammen med os. Vi kan tilbyde: en arbejdsplads med fokus på faglighed og tværfaglighed intern uddannelse samt neuropædagogisk grundkursus senest efter 2 års ansættelse en arbejdsplads med fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø en ledelse der uddelegerer og giver dig indflydelse en arbejdsplads i udvikling Løn og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter principper for lokal løndannelse i henhold til ansøgerens kvalifikationer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til faglig koordinator Alma Turkanovic 20486617 eller centerleder Peter Spanggaard – Petersen 4031 9968 Har du lyst til at gøre en forskel for mennesker, som har en erhvervet hjerneskade med din pædagogiske intervention – så send os din ansøgning. Vi håber du er interesseret i stillingen, og derfor vil sende os en ansøgning. Send ansøgningen elektronisk via knappen ”send ansøgning” under stillingsannoncen. Ansøgningsfrist: Torsdag, d. 22. september 2022 Ansættelsessamtaler: Forventes at blive afholdt mandag, d. 26. september 2022. Tiltrædelse : 1. november 2022 eller efter aftale. Ved evt. tilbud om ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.