Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til demenscentret Pilehuset

  • Københavns Kommune Pilehuset Bystævneparken
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Kan du lide at arbejde i et tværfagligt hus med dygtige og engagerede kolleger, og vil du sætte dit positive aftryk på borgere med specielle behov? Så læs med her! Pilehuset er et specialiseret tilbud til borgere med demens. Vi er et ambitiøst og innovativt hus præget af høj faglighed, hvor vi skaber mange gode resultater for vores borgere. Derfor prioriterer vi kompetenceudvikling af personalet højt bl.a. gennem faglig vejledning, tvær- og monofaglige møder og gennem kvalitetssikring af vores personcentrerede metode via DCM-observationer. Vi har målrettet vores tilbud til seks forskellige kerneområder et demensafsnit til borgere med Alzheimers og vaskulær demens en specialenhed for borgere med frontotemporal demens en specialenhed for borgere med Huntington sygdom et dagtilbud en udviklingsenhed bestående af en vurderingsenhed og en sanseafdeling en specialenhed for borgere med hjerneskade og/eller psykologiske tilstande Der er 124 borgere tilknyttet Pilehuset og 200 medarbejdere. De mange gode resultater skabes dagligt af et dygtigt og engageret tværfagligt personale, der består af sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, der i samarbejde med de berørte borgere og de pårørende yder en kæmpe indsats. Vi modtager sygeplejestuderende fra 1., 4. og 6. semester. Om stillingen Du bliver en del af vores sygeplejersketeam, der er tilknyttet Pilehusets respektive afdelinger. Som sygeplejerske i huset skal du hjælpe med til at sikre, at borgerne får den rette medicin for den rette tilstand der er sammenhæng i borgerens forløb og den social- og sundhedsfaglige dokumentation, hvor vi anvender FS3 og omsorgssystemet Cura den enkelte borger oplever livskvalitet – bl.a. gennem et sundhedsfagligt fokus på borgerens almene tilstand borgerne får opfyldt de grundlæggende psykologiske og fysiske behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg) rammerne og omgivelserne støtter op omkring borgeren, så funktioner bevares og måske endda styrkes der sættes fokus på sundhedsfremme og forebyggende tiltag med udgangspunkt i Københavns Kommunes ældre- og demenspolitik, kvalitetsstandarder samt indsatskatalog for sygepleje du indgår i uddannelsen af de studerende Specifikke sygeplejefaglige opgaver er sygeplejefaglig udredning af borgerne, sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndtering samt kollegial sparring og vejledning af husets forskellige faggrupper. Vi arbejder med forbedringsmodellen i forhold til medicinhåndtering, infektioner og triagering. Til at kvalitetssikre omsorgen for de mennesker, der bor her, anvender vi en metode, der hedder DCM (Dementia Care Mapping). Det er en metode, som du kan blive kvalificeret til at anvende. Samtidig vil du blive introduceret til blomstermodellen, kravsnedsættende pædagogik, magt/etik/jura og sansestimulerende aktiviteter. Derudover bliver du en del af et monofagligt netværk for sygeplejersker i huset. Vi forventer, at du er uddannet sygeplejerske kan overskue mange opgaver og udfordringer er god til at aflæse, leve dig ind i og imødekomme andre menneskers behov og følelser har gode sproglige og kommunikative evner, som kommer til gavn i dokumentationen og i samarbejdet med de øvrige fagligheder kan få det bedste frem i dig selv og andre er fagligt nysgerrig og villig til hele tiden at lære nyt og udvikle dig kan samarbejde og arbejde i team Hvis ovenstående lyder interessant og sjovt, så er dette stillingen, du bare skal søge, og vi glæder os til at høre fra dig! Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er en fastansættelse i dagvagt med weekendvagt hver sjette weekend. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Du aflønnes i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn. Tiltrædelse er efter aftale. Arbejdsstedet er Bystævneparken i Brønshøj. Sammen med din ansøgning beder vi dig uploade CV og uddannelsesbevis. Mere information Du er velkommen til at kontakte forstander og sygeplejerske Charlotte Agger på 2688 2526, hvis du har spørgsmål eller brug for mere information. Søg via linket senest søndag den 25. september 2022 Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk , Facebook og LinkedIn .