Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Koordinator til Organ - og Kvindesygdomme Senge på Kolding Sygehus

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Er du erfaren sygeplejerske og er du i dit es, når du holder styr på alle detaljerne i et sengeafsnit i udvikling? Kan du lide at have en stor aktie i at tingene glider for alle i hverdagen? Trives du i en alsidig rolle med forskellige administrative og praktiske opgaver? Så kan det være dig vi søger til en ny og ualmindelig spændende stilling som koordinator. Det er en stilling, hvor opgaverne spænder bredt, og kræver at man har en finger på pulsen i afsnittet, for at skabe gode og kreative løsninger. Koordinatorens opgaver indebærer bl.a.: Koordinere patientflow i afsnittet – både indlæggelser og udskrivelser . Du har stærke koordineringskompetencer og kan kommunikere tydeligt. Du skal kunne trives i et tværfagligt samarbejdsmiljø, hvor flere faggrupper sammen løser opgaven og sikrer at patienten får et godt forløb. Lige fra indlæggelse til udskrivelse. Derfor er kendskab til SAM BO en forudsætning. Koordinere og afstemme personalets kompetencer og patienternes behov, så vi får de bedste patientforløb. Her er pædagogiske kompetencer og evne til at indgå i en konstruktiv dialog med samarbejdspartnere nødvendigt, for at kunne skabe de bedste løsninger og forløb for vores patienter. Understøtte udviklingsprocesser. Du sætter en ære i at bidrage til at vores projekter lever i hverdagen – både ved at deltage direkte og indirekte. Du skal derfor eksempelvis kunne se værdien i at afløse en kollega i plejen fra tid til anden, hvis vedkommende skal deltage i mødeaktivitet el. lign. Supervisere kollegaer i hverdagen. Ud over SAM BO, har du fagligt kendskab til vores specialer, og deler din viden med kollegaerne. Du er også bevidst om dine kollegaers kompetencer, og bidrager til at de bringes i spil til alles fordel. Du er desuden også en eksemplarisk rollemodel for elever/studerende, og formår generelt at engagere og inspirere til læring og udvikling. Kommunikere respektfuldt og empatisk med patienter, pårørende og samarbejdspartner. Du skal eksempelvis besvare afsnittets indgående telefon og henvendelser fra andre afdelinger på sygehuset. Du formår i alle henseender at sætte patienten først, og arbejder efter Sygehus Lillebælts værdier; Resultater, Ordentlighed, Samarbejde og Exellence. Om sengeafsnittet Vi er en personaleflok bestående af sygeplejersker og SSA’er. Nogle med særlige kompetencer inden for kvindesygdomme og nogle med særlige kompetencer inden for organkirurgi, men alle med grundlæggende kompetencer i relation til indlagte kirurgiske patienter. Vi varetager plejen af kvinder, der får foretaget mindre eller større gynækologiske indgreb eller undersøgelser, både elektivt og akut. Det er ofte korte indlæggelser, men der kan også være længerevarende, komplekse forløb. Endvidere g ravide med komplikationer og sene aborter op til uge 15. Inden for organkirurgi rummer vi både øvre og nedre kirurgi, og vi modtager overvejende akutte patienter. De kommer med såvel maligne som benigne lidelser i mave-tarmsystemet, galdevejene og bugspytkirtlen. Derudover modtager vi elektive patienter til operation for blandt andet galdesten, brok og refluks. Vi er et sengeafsnit, som aktuelt arbejder med flere spændende udviklingsprojekter, eksempelvis skill labs, nyt stuegangskoncept, dokumentation sammen med patienten og excellent sygepleje. Vi har kliniske sygepleje specialister og Ph-d studerende tilknyttet afsnittet. Derudover er vi i en spændende proces, hvor vi styrker fællesskaber i afsnittet mellem det gynækologiske og organkirurgiske område, og fokuserer bl.a. på udvikling af fælles introduktion og kompetenceudvikling samt nye arbejdsformer. Det praktiske om stillingen Stillingen er på fuldtid, men andet timetal kan aftales. Stillingen er ledig fra 1. november 2022 eller efter aftale. Stillingen er fortrinsvist i dagtid på hverdage. Vi er lydhøre for dine ønsker til vagtplanen. Ledelsesmæssigt vil du referere til Oversygeplejersken for Organ Senge. Du vil desuden samarbejde med Souschefen i sengeafsnittet samt Oversygeplejersken for kvindesygdomme ambulatorium og senge. Spørgsmål Grundet Oversygeplejerske Dorthe Thybo Rasmussens ferieafvikling, er du er meget velkommen til at høre mere og rekvirere funktionsbeskrivelse hos: Sidse Petersen, Chefsygeplejerske i Organkirurgi samt Kvindesygdomme og fødsler. Sidse.petersen@rsyd.dk 76 36 25 11. Du kan læse mere om afdelingen på www.sygehuslillebaelt.dk/wm223118 Løn i henhold til overenskomst. Ansøgning Ansøgningsfrist er d.22.9.2022 Samtaler forventes afholdt d.26.9.2022 For at give din ansøgning den bedste behandling - bedes du benytte knappen "søg stillingen"