Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg

  • Region Midtjylland Neurologi
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger en sygeplejerske, der ønsker at specialisere sig inden for det neurologiske område, hvorfor en stilling som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. november 2022. Stillingen er en fast stilling på fuldtid = 37 timer pr. uge og weekendvagt hver 3. weekend. Stillingen vil være dagvagter og aftenvagter eller dagvagter og nattevagter. Neurologi er et fantastisk speciale med uendelig store udviklingsmuligheder såvel fagligt som personligt i et tæt tværfagligt miljø. Om stillingerne Har du lyst til en hverdag med både akut sygepleje og tværfaglige/tværsektorielle patientforløb. Neurologisk Afsnit er en akutafdeling med et stort flow og kort indlæggelsestid på gennemsnitlig 4 dage. Neurologisk Afsnit har 11 senge inden for klassisk neurologi og 4 senge til neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau af apopleksipatienter, der har medicinske problemstillinger efter akut apopleksi. Derudover der er 2 samarbejdssenge i samarbejde med medicinsk afdeling. Der er tilknyttet et udgående apopleksiteam til afsnittet. Teamet er et tværfagligt team bestående af læge, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Afsnittet har et tæt samarbejde med de øvrige neurologiske afdelinger på tværs i regionen. Neurologi er et område i rivende udvikling og der pågår flere spændende projekter, udviklingstiltag og undervisning i afsnittet, som sætter fokus på personalets faglighed og kompetencer, kvalitetsudvikling af patientforløbene og det tværfaglige samarbejde. Som eksempel kan nævne integreret teamsamarbejde og tværfaglig forflytningsindsats alle faggrupper i mellem, den palliative indsats og akut og klinisk sygepleje . Derudover kan nævnes projektet ”Tryghedspersoner til mennesker med Demens”. Det foregår i tæt samarbejde med National Videnscenter for Demens. Projektet løber i 2020-2022 og det seneste år har er været tilknyttet tryghedspersoner til afsnittet fraset nedlukningsperioderne. Tryghedspersonerne er en del af patientforløb med mennesker med Demens eller kognitiv nedsat funktion. Du kommer til et afsnit, hvor der, er et tæt tværfagligt samarbejde med terapeuter, logopæd, læger og plejepersonale. For at højne det gode patientforløb og den tværfaglige kvalitet har vi fokus på ”Relationel Koordinering”. Der er ligeledes et tæt samarbejde med sygeplejerskerne i Neurologisk Klinik og man vil under introduktionen også introduceres i Neurologisk Klinik og Neurofysiologisk Klinik. Vi arbejder med patientinddragelse og tilstræber, at det er en naturlig del af en travl struktureret hverdag. Fokus er på patientens behov og på tilrettelæggelse af hensigtsmæssige patientforløb. Vi har altid kvalitet og kontinuitet i fokus. Erfaring fra Neurologi vil være en fordel, men ikke et krav. Vi kan tilbyde dig: ·         En grundig oplæring i specialet ·         Et spændende fagligt miljø med engagerede kolleger ·         Muligheden for indflydelse på afdelingens udvikling ·         Et godt arbejdsmiljø med en positiv omgangstone, energi og engagement Vi forventer, du har: ·        En struktureret og målrettet tilgang til sygeplejen ·        Stort engagement og ansvarlighed ·        Evner og lyst til faglig og personlig udvikling ·        Stor fleksibilitet og samtidig er stabil ·        Smittende humør Stillingen kræver ligeledes du har lyst og evner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, både med social- og sundhedsassistenter, terapeuterne, logopæder, serviceassistenter, sekretærer og læger. Afdelingen er uddannelsessted for alle faggrupper. Om afdelingen Neurologi består af to centre. Center for Klassisk Neurologi og Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Neurologi i Viborg har regionsfunktion inden for de fleste neurologiske sygdomme. Afdelingen varetager undersøgelser, diagnostik, behandling, pleje, neurorehabilitering og opfølgende kontrol af patienter med neurologiske lidelse fra Hospitalsenhed Midt’s optageområde på ca. 250.000 indbyggere. Afdelingen er udpeget til at være center for klassisk neurologi med hovedvægt på de klassiske neurologiske sygdomme. Vestdansk Center for Rygmarvsskade har højt specialiseret funktion i Vestdanmark med rehabilitering af patienter med rygmarvsskade. Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Kathrine Bach Sørensen, tlf. 2811 0570. Din ansøgning Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest 22. september 2022. Ansættelsessamtalerne vil foregå d. 26 september Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.