Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi søger fleksible tilkaldevikarer til Altiden Ekkos botilbud Søndersø på Nordfyn

  • Altiden Ekko ApS
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Drømmer du om en omskiftelig hverdag, hvor ikke to arbejdsdage er ens? Så er Altiden Ekko måske din nye arbejdsplads… Botilbuddet Søndersø ligger i naturskønne og rolige omgivelser i den lille landsby Gamby på Nordfyn. Botilbuddet er godkendt til 10 pladser fordelt på SEL § 107 , 108 og 66 (17-årige). Afdelingen henvender sig til personer i alderen 17-85 år, som af forskellige årsager ikke kan rummes i almindeligt institutionsregi. Vi arbejder ud fra klare socialpædagogiske mål med udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle behov og udviklingsmuligheder. Vi skaber rammerne og har fokus på at styrke den enkeltes personlige og sociale kompetencer, så de opnår en højere livskvalitet. Læs mere om Altiden Ekko på www.altidenekko.dk . Opgaverne du skal løse, omfatter bl.a.: Arbejde med borgernes individuelle indsatsmål. Deltage i borgerens daglige aktiviteter, som ture ud af huset og lignende. Arbejde med at opbygge en fast struktur for den enkelte borger. Deltage i daglig medicinhåndtering og dokumentation af denne. Hvis du ikke har erfaring, vil du blive oplært. Deltage i praktiske opgaver sammen med borgerne, såsom rengøring, madlavning samt pasning af udendørsarealer. Hjælpe med personlig pleje af borgere som bruger lift og kørestol. Faglig sparring og vidensdeling med dine kollegaer. Vi søger dig der har/kan: Har erfaring indenfor psykiatrien/det socialpædagogiske område. Kan varetage plejeopgaver. Erfaring i at arbejde med indsatsmål, delmål samt varetage en kontaktperson rolle. Kommunikerer godt mundtligt og skriftligt. Erfaring med at lave daglig pædagogisk dokumentation. Mestrer Outlook på brugerniveau. Har kørekort. Din person: Forstår vigtigheden i at følge en struktur, sammen med borgeren. Trives på en arbejdsplads, hvor der er mulighed for indflydelse og medansvar. Besidder en høj grad af ansvarsbevidsthed. Er omstillingsparat og fleksibel. Er indstillet på at indgå i en mødeplan med skiftende vagter alle ugens syv dage hele året. Hvis ovenstående er lige noget for dig Så send dit CV og anden relevant dokumentation til os. Ansøgning samt CV sendes via knappen "Send ansøgning". Vi screener og afholder samtaler løbende. Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent Mads Christian Andersen på 8180 5666.