Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Udekørende sygeplejersker i faste stillinger søges til Sygeplejen S2, Kolding Kommune

  • Kolding Kommune
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Sygeplejen i Kolding Kommune er opdelt i 2 afdelinger, S1 og S2 som hver dækker henholdsvis den nordlige og sydlige del af kommunen. Derudover har vi S3 som varetager specialfunktioner. I S2 dækker vi den sydlige del og det er hos os, at vi lige nu søger nye kollegaer. Vi er en afdeling med udekørende funktion, hvor der er høj faglighed og selvstændighed i udførelse af opgaverne. Vi vægter vores trivsel højt, både for den enkelte og for afdelingen som helhed. Ledelsen ser og møder dig og du vil opleve stor fleksibilitet i din vagtplan. Vi arbejder målrettet med det der er vigtigt for borgeren, ud fra vores vision: Selvværd og Sammenhæng.  Det betyder at du i din kommunikation er lyttende, stiller spørgsmål før du giver svar og at den sygepleje du planlægger og udfører altid sker i samspil med den konkrete borger og pårørende. Hos os får du en afvekslende hverdag, hvor du har mulighed for at sætte dine kompetencer i spil hver dag. Vi er modige og nye ideer prøves af: TOBS som struktureret tværfaglig dokumentation, dosispakket medicin i et tæt samarbejde med apotekerne og andre ideer, som du kan være med til at udforme og implementere Vores hverdag fyldes med mangfoldige og komplekse sygeplejeopgaver, vi koordinerer indsatsen i meget forskellige komplekse borgerforløb, vi er selvvisiterende, vi arbejder tæt sammen med Hjemmehjælpen i det enkelte hjem og har en høj frekvens af delegerede opgaver til SSA. Vi oplæres løbende i nye kliniske sygeplejeopgaver og vi har faglig understøttelse af både specialefunktioner i S3 samt nøglepersoner i egen afdeling. Som ny kollega vil du få en god introduktion, da vi gerne vil investere i dig, så du føler dig klædt på til opgaven. Efter introduktion vil du være ansvarlig for borgere i et afgrænset geografisk område men samtidig også være en del af et mindre team. Du vil få en leder, som er nærværende og synlig i hverdagen og hvor døren altid er åben. Endvidere en leder, som vil tage aktiv del i dit introduktionsforløb med hyppig opfølgning, faglig sparring og supervision. For at høre mere om stillingen og hvem vi er, er du velkommen til at kontakte: Sygeplejefaglig leder S2 Helle Eskelund Jepsen, mobil 2058 5643 eller på mail: hesj@kolding.dk Arbejdstid: 35 - 37 timer (men kan aftales) Tiltrædelse : 1. november 2022 Weekendvagt hver 4 uge og 7-10 vagter på en 12 ugers grundplan i enten aften- eller nattevagt. Løn: Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse. Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Søg stillingen". Ansøgningsfrist: 22. september 2022 kl. 12.00 Ansættelsessamtaler: 28. september 2022 Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.