Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Larver og Honning - Skruer og Korset // Sygeplejerske på karriere vej, afsnit H1, SUH Køge

  • Region Sjælland
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Din hverdag, Din drøm, DIN KARRIEREVEJ i samarbejde med os på ortopædkirurgisk afdeling Køge. Hos os får du mulighed for at arbejde målrettet med netop dit fokus i sygeplejen enten som primær tilknyttet afdelingens sårsektion eller rygsektion. Begge afsnit er i udvikling med tilhørende ambulant funktion. Ligesom vi lægger den længere udviklingsplan sammen med dig i forhold til hvad du drømmer om. Ortopædkirurgisk afsnit H1 er et højt specialiseret afsnit normeret til 26 senge. Vi er i år startet med at arbejde i sektionering for at dygtiggøre alle vores personaler. I det kommende nye byggeri arbejder vi desuden med en mere dynamisk sammenhæng mellem sengeafsnit og ambulatorium. Vi modtager akutte og planlagte patienter fra akutmodtagelsen eller andre sygehuse i Regionen. På afsnit H1 udøver vi specialiserede sygepleje indenfor sår, fod, amputation og ryg. Vi har vi såvel mange akutte som elektive komplekse patient forløb. Studerende og elever, samt nyansatte har mulighed for at specialisere sig indenfor afsnittets subspecialer, og vi har fokus på karriereveje og kompetence udvikling. Netop sådan kan du kvalificere dig på din videre karrierevej indenfor sygeplejen og der er mange veje at gå. Allerede nu har vi sygeplejersker på planlagt karriere rejser blandt andet kliniske vejledere, klinisk specialist sygeplejersker, sårsygeplejersker og det er bare nogle af mange muligheder. Så kom gerne også uden ortopædkirurgisk erfaring til en karrieresamtale og vi klæder dig på til NETOP DIN fremtidige karriere. Hvorfor skal du vælge os! Vi er et dynamisk og velfungerende team, der behandler ortopædkirurgiske lidelser indenfor afdelings subspecialisering. Derudover har vi et godt tværfagligt samarbejde med vore læger og sekretærer og vi vægter et godt arbejdsmiljø højt. Vi arbejder med tildelt patientpleje i teams, hvilket betyder, at du aldrig står alene og at der altid er hjælp at hente, når du har brug for det. Vi drager stor omsorg for hinanden Vi er en afdeling der vil have at du trives og føler dig tryg Du tilknyttes vores onboarding sygeplejerske, hvor du får et veltilrettelagt introduktionsforløb med løbende opfølgningssamtaler i de første 9 måneder af din ansættelse. Du vil få grundlæggende færdigheder inden for afdelingens patientkategorier og hertil hørende grundlæggende sygepleje, som du kan tage med videre i din kompetenceudvikling og specialisering indenfor det ortopædkirurgiske speciale. Der er mange veje at gå. Du honoreres efter erfaring og kompetencer efter vores lønbærende kompetencemodel Du får speciale relevant kompetencetræning (skills og simulationstræning) samt gode udviklingsmuligheder. Samtidig er der undervisning internt i afsnittet, og gode muligheder for at deltage i kurser og temadage. Der tilbydes ligeledes faglig supervision sammen med andre sygeplejekollegaer, som afholdes af afdelings onboardingssygeplejersker. Du tilbydes en karriereplanlægningssamtale allerede ved ansættelsen som vi løbende følger op på sammen med dig. Du vil kunne erhverve dig grundlæggende kompetencekort efter deltagelse i skills og sektionering, som kvalificerer dig til din fremadrettede specialisering og karrierevej indenfor den ortopædkirurgiske sygepleje. Afdelingen er den største aftager af elever og studerende på Sjællands Universitetshospital, Køge. Vi vægter et højt fagligt uddannelsesniveau med et godt og inspirerende læringsmiljø, der indeholder både individuel vejledning og learning labs. Vi har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø med plads til udvikling både for vores elever, studerende og de fast ansatte personaler. Vi har på afdelingen tilknyttet en uddannelses ansvarlig sygeplejerske, med overordnet ansvar for studieforløb. Dernæst har vi ansat en onboarding sygeplejerske med ansvar for nyansatte plejepersonale. Din ansættelse vil blive i tæt kontakt med begge ovenstående, samt afdelingens ledelsen. Alt hvad vi ønsker af dig er, at du er interesseret og kan se dig selv i ovenstående, så er du helt sikkert et godt match til os på H1. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer om ugen eller efter aftale, med enten dag/aften eller dag/nat. Weekendvagt hver tredje weekend á 8 timer varighed. Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Charlotte Voss Sørensen på mail cvs@regionsjaelland.dk telefon 47 32 33 12 eller chefsygeplejerske Cristina Andersen , tlf. 47 32 33 02. Du kan også sende en mail til vores onboardingsygeplejerske, Sofie Tind : soat@regionsjaelland.dk Du er også velkommen til at komme forbi til en kop kaffe og hilse på os i afdelingen. Vi glæder os til at møde dig. Samtaler vi blive afholdt løbende. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet