Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vil du være Haderslev Kommunes nye ernæringskonsulent? - genopslag

  • Haderslev Kommune Sekretariat, Kvalitet og Udvikling
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi vil støtte vores borgere med råd og vejledning om den rette ernæring og sikre, at vores medarbejdere har de nødvendige grundlæggende ernæringskompetencer til at understøtte borgerne i deres dagligdag. Vi søger en ernæringsrådgivende kollega, der har lyst til og måske erfaring med arbejdet i en kommune. Du har en god forståelse for, hvordan du lykkes i samarbejdet med ledere, medarbejdere og borgere. Dine opgaver kan deles i tre hovedområder: Et primært samarbejde med Sygeplejen, Hjemmeplejen og Plejecentrene om borgeres ernæringssituation Være kontaktperson i ernæringssamarbejdet med eksterne aktører så som sygehus, læger og firmaer Et mindre myndighedsarbejde i form af bevillinger og betalingstilsagn. Du bliver faglig ansvarlig for ernæringsarbejdet i forvaltningen, hvor målet er, at der arbejdes målrettet og koordineret med ernæring både i forhold til den enkelte borger og at vi lærer af den enkeltes situation på organisatorisk niveau. Vi ønsker, at du får en direkte positiv effekt på borgernes ernæringstilstand og dermed sundhed i kommunen. Du bliver en del af teamet Kvalitet og Data i Social og Sundhed. Her bliver du en del af et hold, der på samme tid arbejder strategisk og driftsnært med at skabe mest mulig værdi for borgerne. Vi vil gøre en forskel, vil du også det? Dine kvalifikationer: Du har et kendskab til ernæring på minimum diætistniveau og erfaring med at arbejde med sondeernæring. God til at samarbejde med personer med forskellige faglige baggrunde. Du er i stand til at sætte din faglighed i spil i respekt for både borgernes hverdag og medarbejdernes opgaver. Positiv tilgang til det tværgående samarbejde i Haderslev kommune, hvor det grundlæggende fokus er at sikre og forbedre borgerforløbene i kommunen og på tværs af sektorer. Er i stand til at omsætte praksis på skrift eller gennem undervisning og supervision, så andre kan få gavn af din viden og erfaring. Lysten til at holde dig orienteret om udviklingen på ernærings- og sondeernæringsområdet. Dine opgaver vil b.la. være: Sparring om ernæringsmæssige problematikker herunder et særligt fokus på dysfagi Udarbejde sondeplaner og sikre en dokumenteret opstart hos den enkelte borger Undervisning i ernæring af medarbejdere i forvaltningen Hjælp ved recepter til ernæringsprodukter Udarbejde retningslinjer, guidelines, plakater, undervisningsmateriale m.m. Sikre overblik over og opfølgning på kommunes sondeborgere Udarbejde betalingstilsagn for Haderslev Kommune Udfylde og afsende bevillinger på ernæringspumper og ernæringssæt Håndtere ”grønne recepter” der sendes til kommunen Være kontaktperson på vores aftaler om pumper, sondemad m.m. Samarbejde med sygehusenes diætister og kommunens praktiserende læger Holde sig ajour med sidste nye viden inden for ernæring, diabeteskost m.m. Vi tilbyder: En spændende stilling, der kræver høj faglighed og pædagogiske evner samt evner til at arbejde tværfagligt og på tværs af organisationen Et velfungerende fagligt og socialt arbejdsmiljø Mulighed for at påvirke tilgangen til ernæringsindsatsen i Haderslev Kommune En hverdag præget af højt tempo og en uformel omgangstone Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er på 32-37 timer. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst på området. Tiltrædelse pr. 1. november 2022. Yderligere oplysninger Få flere oplysninger hos teamleder Morten Jessen-Hansen, telefon 29 77 51 45, mail: mojes@haderslev.dk eller hos teamleder Mette Hjorth Johannsen, telefon 20 25 09 73, mail: mhjj@haderslev.dk Ansøgningsfrist Send din ansøgning, CV og bilag senest den 10. oktober 2022, kl. 12.00. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 24. oktober 2022. Haderslev Kommune Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation. Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.