Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og Sundhedsassistent med høj faglighed og menneskelig empati til Center for Senhjerneskade

  • Kolding Kommune
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Brænder du for høj faglighed, hvor der er plads og rum til at udvikle dig inden for den neurofaglige sygepleje? Så er Center for Senhjerneskade i Kolding stedet for dig at arbejde. Center for Senhjerneskade Center for Senhjerneskades afdeling på Sjællandsvej er et specialiseret døgntilbud til voksne med erhvervet hjerneskade, hvor knap 90 kolleger støtter og træner de 23 borgere, som er tilknyttet botilbuddet efter servicelovens § 107 og 108. Vi arbejder ud fra en neuroreahabiliterende og neurohabiliterende tilgang i tværfaglige teams, som tager sit udgangspunkt i den enkelte borger. Centerets personale er en solid blanding af pædagoger, sygeplejesker, sosuér, ergo – og fysioterapeuter kombineret med, at vi har studerende og elever fra forskellige faggrupper. Vi arbejder med kendt personale, sådan fagligheden er i højsæde, og vi prioriterer sammenhæng og kontinuitet for vores borgere.Vi sikrer, at alle ansatte på Center for Senhjerneskade er uddannet og klædt på til opgaven. Vi sikrer god introduktion og oplæring, samt tilbyder undervisning i de neurorehabiliterende koncepter. Social- og sundhedsassistent Vi leder efter en uddannet social- og sundhedsassistent, som skal sikre at borgerens almene tilstand er i top, sådan borgeren kan levet et godt liv med relevant træning. Derfor skal du som SSA monitorere – og reagere effektivt, hvis borgerens adfærd og tilstand ændrer sig. Du får i tæt samarbejde med vores sygeplejerske en vigtig rolle i at sikre vores borgeres medicin, dosering, lægefaglige korrespondancer og supervision af det ikke-sundhedsfaglig personale omkring de sygeplejefaglige indsatser – og du indgår i den daglig tværfaglige løsning af kernopgaven, som er støtte og træne borgeren i ADL opgaver. Derfor forventer vi også at du kommer med enten erfaring eller interesse i en tværfaglig neuroreahabiliterende og neuro-habiliterende tilgang til borgerne. Det du endnu ikke kan, skal vi nok lære dig. Vi leder efter en kollega som kan arbejde selvstændigt, er fleksibel, omsorgsfuld og ikke mindst har lyst til at samarbejde i et tværfagligt team hvor vi vægter ordentlighed og høj faglighed. For os er det vigtigt at du har lyst til at bidrage fagligt og personligt til et godt og udviklende miljø for beboerne, deres pårørende og netværk samt for kollegaer og samarbejdspartnere. Til gengæld kan vi tilbyde en arbejdsplads i et dynamisk og fagligt udviklende miljø, hvor ordentlighed, tillid og åbenhed er de bærende værdier for os. Vi giver dig naturligvis en god introduktion, hvor vi ser på både dine kompetencer og interesseområder, sådan du får det job, som du er bedst til.  Vi arbejder lige nu med at implementere metoden professionel respons intern i personalegruppen, ligesom vi også har ekstern supervision. Center for Senhjerneskade en arbejdsplads med spændende faglige udfordringer. Vi er en stor gruppe kompetente kollegaer, som brænder for arbejdet med borgerne. Vi er en organisation med høje faglige ambitioner og vi har fokus på kerneopgaven. Borgerens centrum og Selvværd og Sammenhæng Som social og sundhedsassistent kommer du hos os til at arbejde ud fra Borgerens Centrum, som er Kolding Kommunes fælles tilgang til opgaveløsningen. Kernen i Borgerens Centrum er, at vi er nysgerrige og skaber en åben, reflekterende og diskuterende kultur, hvor der er plads til forskelle og uenigheder. Selvværd og Sammenhæng er Socialforvaltningens oversættelse af Borgerens Centrum, hvor vores fag-fagligheder spiller sammen med kommunens fælles 1-2-3-tilgang: 1. Vi stiller spørgsmål før vi giver svar. 2. Vi skaber meningsfulde løsninger sammen med borgerne. 3. Vi gør det muligt. Vi gør den gode løsning muligt på tværs af fagligheder. Selvværd og Sammenhæng i alt, hvad vi siger og gør, betyder på Center for Senhjerneskade, at vi møder borgerne og de pårørende, som de mennesker, de er. Vi tager i vores faglige tilgang udgangspunkt i borgerens egen opfattelse af udfordringer samt oplevet støttebehov. Vi stiller nysgerrige spørgsmål frem for at give eller kende svaret på forhånd. Det kræver, at vi som fagprofessionelle er nysgerrige på vores egen faglighed, og at vi sammen tænker i nye løsninger for borgerne. Det med småt… Vi vil rigtig gerne imødekomme dine ønsker som vores nye social og sundhedsassistent, for vi ved hvor vigtigt det, at der er balance mellem arbejdsliv og privatliv. Derfor er der en spørgeskema, som du meget gerne må besvare, når du trykker ansøg. Her kan du kort fortælle lidt om dig selv og dine ønsker til bla. timetal og vagter. Vi vil også meget gerne, at du sender dit CV og en ansøgning med. Flere oplysninger Du er også meget velkommen til at kontakte konstitueret centerleder Peter Spanggaard-Petersen på 4031 9968 Løn og ansættelsesvilkår I henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter principper for lokal løndannelse i henhold til ansøgerens kvalifikationer. Send din ansøgning via knappen ”ansøg” Send din ansøgning med relevante bilag, så vi har din ansøgning senest d. 23. september. Vi afholder samtaler d. 28. september. Vi håber, vores nye kollega kan tiltræde hurtigst muligt. Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.