Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Fredericia Kommune og Kolding Kommune søger elever fra 25 år og op efter til et sammenhængende Grundforløb 2 og social- og sundhedsassistentuddannelse

  • Kolding Kommune
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Fredericia Kommune og Kolding Kommune søger engagerede og dygtige elever, som vil være med til at gøre en forskel for vores borgere. Uddannelsens forløb Det sammenhængende forløb starter 8. november 2022 og 25. januar 2023. Grundforløbet varer op til 20 uger og Hovedforløbet varer op til 2 år og 9 måneder og 3 uger. Elevstillingen er på 37 timer pr. uge. Med denne uddannelse vil du blive udfordret på at yde professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen. Efterfølgende er der muligheder for at læse videre på professionsbacheloruddannelser som eksempelvis sygeplejerske eller fysioterapeut. Adgangskrav Du bedes tage kontakt til SOSU skolen for at få udarbejdet følgende dokumenter: Optagedokument udarbejdet på SOSU skolen i april 202 Real kompetence vurdering (RKV) udarbejdet på SOSU skolen i september og november 2022 Disse dokumenter skal vedhæftes ansøgningen, for at din ansøgning kan behandles. Vi forventer, at du har masser af gå på mod, og stor lyst til at lære nye ting er mødestabil viser, du har lyst til at arbejde med mennesker Er selvstændig og fyldt med positiv energi deltager aktivt i eget uddannelsesforløb udvikler evnen til at reflektere over det du møder i hverdagen er imødekommende, serviceminded, har empati og situationsfornemmelse besidder en vis portion robusthed. Arbejdstider og transport I praktikken vil du have vagter dag, aften og evt. nat samt i weekender og på helligdage. Du skal selv kunne transportere dig til praktikstederne – også der, hvor offentlig transport ikke rækker. Vi tilbyder En spændende uddannelse, der veksler mellem teori og praktik Praktikplads i alle tre praktikforløb En praktikvejleder, der planlægger praktikforløbet sammen med dig samt praktikansvarlige Godtgørelse af transportudgifter i skoleperioder, hvis du har over 10 km til skolen Løn under hele uddannelsen Afvikling af ferie ifølge uddannelsens turnusplan. Godskrivning af skoleundervisning Hvis du opfylder kriterierne, skal du godskrives for dele af skoleundervisningen. Det er derfor vigtigt, at du vedhæfter bevis for samtlige uddannelser, du har (fra folkeskolen og frem). Godskrivning af praktikken Hvis du opfylder kriterierne, skal du godskrives for dele af praktikken og ”Arbejdsgivererklæring m.h.p. godskrivning af praktik på SSA uddannelsen” skal udfyldes og vedhæftes din ansøgning. Blanketten finder du nedenfor under afsnittet: Send ansøgning online. Voksenelevløn Hvis du er fyldt 25 år inden uddannelsens start, og opfylder kriterierne for at få voksenelevløn kan du søge voksenelevløn (pt. ca. kr. 21.000). ”Arbejdsgiver erklæring m.h.p. voksenelevløn” skal udfyldes og vedhæftes din ansøgning ellers vil din voksenelevløns ansøgning ikke blive behandlet. Blanketten finder du nedenfor under afsnittet: Send ansøgning online. Kommunerne opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder eller etnisk baggrund. I forbindelse med ansættelse vil kommunerne stille krav om en straffeattest. Vil du vide mere Ønsker du yderligere oplysninger, kan du læse mere på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside www.sosufh.dk Du kan også kontakte den ønskede kommune: Fredericia Kommune Senada Dzafic Uddannelseskonsulent Tlf.: 22 80 04 68 / 72 10 56 66 grunduddannelser@fredericia.dk Hjemmeside: www.fredericia.dk /elever Kolding Kommune Dorte Jørgensen Leder af Uddannelse og HR Tlf.: 79 79 72 21 dojo@kolding.dk Hjemmeside: www.kolding.dk/kommunen-som-arbejdsplads Send ansøgning online Dokumenter du skal have klar, inden du udfylder og sender din ansøgning online: Samtlige uddannelsesbeviser (fra folkeskolen og frem) Dokumentation for evt. erhvervserfaring (Ansættelsesbevis, seneste lønseddel) Optagedokument udarbejdet på SOSU løbende. Realkompetencevurdering (RKV) udarbejdet på SOSU løbende. Hvis aktuelt: Arbejdsgivererklæring m.h.p. godskrivning af praktik Arbejdsgivererklæring m.h.p. voksenelevløn Vi kan kun modtage Word eller PDF filer. Ansøger informeres om at arbejdsgiver registrerer afslag Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er den kommune du søger hos forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser. Ansøgningsfrist: 30. november 2022. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler af to runder henholdsvis primo oktober 2022 og primo december 2022. Svar vedrørende afgørelse vil ske: 12. oktober 2022 og den 19. december 2022.