Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Anæstesisygeplejerske med Souscheffunktion til Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

  • Region Sjælland
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Du har lyst til ledelse og ønsker samtidig at kombinere dine anæstesikompetencer med dit ledelsestalent, til gavn for en yderst faglig og engageret kollegagruppe, som arbejder med stor selvstændighed i opgaveløsningen. Vi er landets nyeste universitetshospital, og har store ambitioner om at være blandt de bedste. Vi vil styrke vores højt specialiserede afdeling og vores kliniske arbejde gennem høj kvalitet, høj faglighed og nyeste evidens. Vi er en arbejdsplads, som vægter tværfagligt samarbejde og humor højt - Vi vil derfor være ”vilde med”, at du er kreativ i opgaveløsninger, ser muligheder, og gerne går forrest i et ambitiøs og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven og de daglige aktiviteter. Du går sammen med kollegaer og samarbejdspartnere om at skabe det gode patientforløb, og et anerkendende arbejdsmiljø, hvor der er plads til både sjov og alvor – sammen ønsker vi at være den attraktive arbejdsplads med et godt fællesskab, og plads til den ambitiøse medarbejder som ønsker udviklingsmuligheder. Rollen som Souschef: Dine primære opgaver er varetagelse af uddelegerede selvstændige ledelsesopgaver i forhold til gennemførelse af det daglige operationsprogram, samt udvikling i afdelingen, i tæt samarbejde med oversygeplejersken, den uddannelsesansvarlige anæstesisygeplejerske og den kliniske sygeplejespecialist. Du bliver en del af vores tværfaglige ledernetværk i anæstesiafsnittet og på COP, og på nogle udvalgte områder også med vores lederkollegaer i Roskilde. Ens for os alle, er at vi står klar med ledelsesmæssig sparring og supervision, når du har behov for dette. Du vil være ansvarlig for udarbejdelse af aktivitetsplaner, tjenestetidsplaner og sommerferieplaner m.m sammen med vores vagtplanlægger, inklusiv medansvarlig for lønindberetning i fravær af vagtplanlægger. Du har medansvar for afsnittes daglige aktiviteter og for optimal udnyttelse af afsnittets ressourcer i samarbejde med den ansvarlige anæstesilæge og vores koordinator. Du vil have medansvar for ”Onboarding” af nye medarbejdere og for planlægning af undervisning og temadage i tæt samarbejde med oversygeplejersken, den uddannelsesansvarlige anæstesisygeplejerske og afsnittets kliniske sygeplejespecialist. Du vil bidrage til kvalitetsarbejdet ved at indgå i tæt samarbejde med de 2 specialeansvarlige fra ØNH og DK, og tovholder for vores forskellige teams. Herunder at implementere og fastholde retningslinjer, samt implementering af udviklings-og forskningstiltag som evt. udspringer fra den kliniske sygeplejespecialist og forskningsenheden. Du vil som souschef fungere som ansvarshavende, når oversygeplejersken er fraværende. Det kan hænde at du tager del i de daglige aktiviteter som bl.a. koordinator, men overordnet vil arbejdet mest består af administrative funktioner, som du har stor medindflydelse på at præge, både omkring apparatur, patienter og kollegaer. Se mere til os på; https://www.youtube.com/watch?v=OkCJUwuhWHw&feature=youtu.be Vi tilbyder dig en stilling du kan være med til at forme Fokus på dig og dine kompetencer gennem vores ”Onboarding Program” En central rolle i anæstesiafsnittet som nøgleperson omkring vores daglige kliniske aktiviteter, apparatur, uddannelse, udvikling og arbejdsmiljø i tæt samarbejde med oversygeplejersken og TRIO-gruppen Masser af muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt- ikke mindst dine ledelseskompetencer i tæt samarbejde med oversygeplejersken og det tværfaglige ledernetværk En organisation samt afsnit i vækst med mange afvekslende opgaver En meget engageret og faglig stærk personalegruppe, som træder til når der er brug for hjælp Vi vægter samarbejde, nysgerrighed og humor som medspiller i opgaveløsning Høj faglighed og stor uddannelsesaktivitet med mange kursister, aspiranter, studerende mv. Tæt samarbejde med vores uddannelsesansvarlige anæstesisygeplejerske og den kliniske sygeplejespecialist Løbende mulighed for egen kompetenceudvikling gennem uddannelse på diplomniveau Vagtfri stilling på 37 timer pr. uge Du kan identificere dig med følgende profil Du selv er en faglig dygtig og erfaren anæstesisygeplejerske, som både har interesse og erfaring i ledelse – min . 5 års bred klinisk erfaring inden for anæstesispecialet Du har en relevant diplomuddannelse, eller ønsker at erhverve dig denne Har et godt overblik og kan organisere, prioritere og koordinere Du er en positiv og engageret person, som udstråler personlig balance og imødekommenhed. Du går forrest i et ambitiøst og professionelt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven og arbejdsmiljø En travl hverdag er en sjov dag, blot med mange bolde i luften Medvirker til CPD arbejdet for kollegagruppen & Onboarding Program for nye kollegaer Har gode kommunikationsevner, både mundtligt som skriftligt Du har organisationsforståelse og gode tværfaglige samarbejdsevner Du bidrager gerne i at synliggøre vores afdeling for omverdenen Afdelingens profil Vi er for nuværende 42 anæstesisygeplejersker, 8-10 kursister og 2 social-og sundhedsassistent, men har vokseværk. Vi arbejder sammen med mange specialiserede samarbejdspartnere og har fokus på teamsamarbejde. Vi yder i dag anæstesi på ca. 20 operationslejer indenfor specialerne ortopædkirurgi, rygkirurgi, organkirurgi, endoskopi, bariatri- og cancerkirurgi herunder robotkirurgi. Vi har også regionsfunktion indenfor øre-næse-hals-kirurgi og tand-mund-kæbekirurgi, samt en del børneanæstesier fordelt over flere specialer, MR, m.m. Vi har ligeledes en meget aktiv akutfunktion, som dagligt deltager i traumemodtagelse, hjertestop og eksterne opgaver ude i huset. Vi arbejder målrettet med vores kerneopgave, vores faglighed, vores arbejdsglæde, vores udvikling og forskning – Vi har fokus på nye kollegaer gennem vores Onboarding Program, og vi prioriterer, at du bliver introduceret og individuelt oplært ud fra din faglighed og erfaring. Vi har en engageret vejledergruppe, der vil være blandt dine tætte samarbejdspartnere. Vi uddanner anæstesikursister, læger, falckreddere, samt paramedicinere. Vi har fast undervisning x 2 om ugen, herunder 1 times morgenundervisning og 10 minutters faglige indslag, 1 årlig temadag og vi arbejder målrettet med udvikling og kvalitetsarbejde, herunder også CPD for den færdiguddannede kollegagruppe. Anæstesiafsnittet er en del af Anæstesiologisk Afdeling, som er fælles for Køge og Roskilde. Du ansættes i anæstesiafsnittet i Køge, som ud over anæstesiafsnittet også består af Operationsafsnit, Sterilcentral, Intensiv, Opvågningsafsnit, Tværfagligt Smertecenter samt Forskningsenhed. Du vil gennem dit virke også være i tæt kontakt med kolleger i Roskilde. Alle regionens kirurgiske specialer fusioneres og flytter til Sjællands Universitetshospital, Køge i løbet af de næste år. Dette betyder, at vi allerede er påbegyndt flere hjemtag og en stor udvidelse af det anæstesiologiske område vil foregå løbende – Vi har store ambitioner og mangler derfor dig som vores nye souschef! Start pr. 1. december 2022 eller efter aftale. Deadline for ansøgning er søndag d.23. oktober 2022. Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 25. oktober 2022. Håber det har vakt din interesse, for vi glæder os til at høre fra dig! Har du lyst til at se afdelingen, få en snak & en kop kaffe, eller ønsker yderligere information evt. få tilsendt funktionsbeskrivelsen, kontakt endelig oversygeplejerske Lene Haahr, tlf. 47 32 64 12, mail: lhh@regionsjaelland.dk Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Vi anvender kompetencebaseret lønmodel. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet