Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Regionshospitalet Randers søger en HR-konsulent/arbejdsmiljøkoordinator til et barselsvikariat pr. 1. december 2022

  • Region Midtjylland HR
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

På Regionshospitalet Randers har vi fokus på de ansattes arbejdsmiljø – både det fysiske og det psykiske. Vi tror på, at når de ansatte trives i trygge og sikre rammer, så giver det også en positiv effekt på behandlingen af vores patienter. Vi søger en HR-konsulent/arbejdsmiljøkoordinator til en midlertidig fuldtidsstilling, hvor dine arbejdsopgaver primært vil være inden for arbejdsmiljøområdet, men der kan være opgaver inden for hele HR-området. Stillingen indebærer alt fra facilitering af processer til databehandling til koordinering af "Vi tæller skridt" konkurrence. Stillingen indebærer, at du får et detaljeret kendskab til hospitalets organisation, de mange forskellige kliniske arbejdsgange samt forskellige faggruppers samspil set ud fra et arbejdsmiljøperspektiv. Som HR-konsulent/arbejdsmiljøkoordinater er dine opgaveområder bl.a.: Arbejdsmiljøkoordinator for hele hospitalet, herunder sparring/servicering/ledelse af arbejdsmiljøorganisationen Projektleder/-koordinator på konkrete opgaver primært inden for arbejdsmiljøområdet Kontaktperson i forhold til henvendelser til og fra Arbejdstilsynet. Herunder opfølgning på nuværende processer som køres i diverse afdelinger Håndtering af og opfølgning på arbejdsulykker Udarbejdelse og vedligeholdelse af data på arbejdsmiljøområdet Projektansvarlig på "Godt begyndt" som er et onboarding-forløb til nyansatte Opdatering/vedligeholdelse af intranet for HR Sekretariatsopgaver for Sundhedsfremmeudvalget og gruppen af trivselsagenter Ad hoc-opgaver inden for hele HR-området Vores arbejdsmiljøorganisation består af 43 arbejdsmiljøgrupper og i alt 71 arbejdsmiljøledere og -medarbejdere. Formanden for vores arbejdsmiljøorganisation er hospitalsdirektøren, som du vil have et tæt samarbejde med. Herudover vil du have mange andre samarbejdspartnere f.eks. dine kolleger i HR, øvrige kolleger fra Staben, ledere og medarbejdere fra alle afdelinger på hospitalet, arbejdsmiljøkoordinatorer på andre hospitaler samt ansatte i de regionale stabe. Som person skal du: trives med mange forskellige typer arbejdsopgaver gerne have erfaring inden for HR/arbejdsmiljøområdet være i stand til at løse opgaver selvstændigt på et højt fagligt kvalitetsniveau kunne facilitere og drive processer og projekter have stærke kompetencer inden for datahåndtering. Her er det en fordel med kendskab til BI samt surveyXact være god til at kommunikere og formidle viden både mundtligt og skriftligt trives med opgaver både på strategisk og operationelt niveau have forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation være åben og positiv samt have lyst til at bidrage til et arbejdsmæssigt og kollegialt fællesskab Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse. Det vil være en fordel, hvis du har kenskab til sundhedsvæsenet samt arbejdsmiljøområdet. I staben har vi fokus på, at vi skal yde service til både medarbejdere og alle niveauer af ledere på hele hospitalet. Vores hverdag er travl, så du skal være i stand til at kunne arbejde på flere opgaver ad gangen samt være god til at planlægge og prioritere dine opgaver. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. I Staben er der flexordning og mulighed for at arbejde hjemme. Ansættelsesvilkår og ansøgningsfrist Stillingen er på 37 timer og tidsbegrænset til 10 måneder med mulighed for forlængelse. Opstart er pr 1. december 2022 eller efter aftale. Stillingen indplaceres i henhold til gældende overenskomst med relevant faglig organisation. Ansøgningsfristen for at sende os dit CV og en motiveret ansøgning er d. 30. september 2022. Der vil være ansættelsessamtaler den 10. oktober 2022. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte arbejdsmiljøkoordinator Louise Hede Jensen på 2426 9653 og/eller HR-Chef Mette Hjorthøj Dehlendorff på 7842 0041. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.