Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vil du være med til at gøre en forskel – så bliv Social- og Sundhedshjælperelev.

  • Horsens Kommune Sundhed og Ældre
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Ans øgningsfrist:  26. september 2022 Sundhed og Omsorg i Horsens Kommune søger social- og sundhedshjælperelever til det hold, der starter i uge 3 - 2023. Adgangskrav: Du skal have bestået grundforløb 2 (efter august 2015 - retning 'Social- og Sundhedsuddannelsen) – hvor du har Dansk på D-niveau og Naturfag på E-niveau) Du både har brandbekæmpelseskursus på 3 timer og et førstehjælpsbevis på mellemniveau på 12 timer. Hvordan kommer du i gang? Uddannelsen veksler mellem teoriundervisning på skole og praktikarbejde dels hos borgere på plejecenter og dels hos hjemmeboende borgere. Når du skal levere ydelser til hjemmeboende borgere, foregår det ved transport på cykel. Elevstillingen er på 37 timer ugentlig og du vil komme til at arbejde både weekender, helligdage og aften. Læs mere på Horsens Kommunes hjemmeside www.horsenskom.dk Der vil i udvælgelsen blive lagt vægt p å at du: Er uddannelsesparat og klar til at deltage aktivt i dit uddannelsesforløb Har lyst til at arbejde med ældre mennesker Er rummelig og tolerant i samarbejdet med andre mennesker Vi tilbyder: En spændende uddannelse Praktikplads stillet til rådighed En praktikvejleder, der planlægger praktikforløbet sammen med dig, samt støtter og vejleder dig gennem uddannelsen. Løn under uddannelse. Læs mere på FOA´s hjemmeside: www.foa.dk Uddannelsen varer 14 måneder. Ans øgningsskema og yderligere information Hvis du vil søge en elevplads som social- og sundhedshjælperelev, skal du udfylde det ansøgningsskema, som du finder via nedenstående link. Ansøgning og kommunikation i forbindelse med ansøgning om optagelse på uddannelsen foregår elektronisk. Det skal du gøre INDEN du udfylder ansøgningen: Sørg for at have al dokumentation klar, inden du udfylder ansøgningen. Førstehjælps- og brandbekæmpelsesbevis Eksamensbeviser og bevis på igangværende uddannelse. Navne og referencepersoner på tidligere arbejdspladser Evt. ansøgning om voksenelevløn og godskrivning, link: arbejdsgivererklæring Hvordan s ø ger jeg voksenelevl ø n? På Horsens Kommunes hjemmeside www.horsenskom.dk finder du ansøgning om voksenelevløn, som du skal udfylde inden du sender ansøgning. Du skal være over 25 år og have min. 1 års relevant erhvervserfaring. Arbejdsgivererklæringen skal vedlægges ansøgningen – ellers bliver din ansøgning om voksenelevløn ikke behandlet. Hvordan s øger jeg godskrivning i uddannelsen? På Horsens Kommunes hjemmeside www.horsenskom.dk finder du ansøgning om godskrivning, som du skal udfylde inden du sender ansøgning. Ansøgning om godskrivning/merit skal vedlægges ansøgningen – ellers bliver din ansøgning om godskrivning ikke behandlet. Horsens kommune opfordrer alle til at søge stilling uanset køn, alder eller etnisk baggrund. Du er velkommen til at kontakte Uddannelseskonsulent Pernille Kudsk Schmidt, tlf. 30 16 72 24