Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Botilbudet Hertughaven søger en Social- og / eller Sundhedsfaglig medarbejder til en fast stilling.

  • Sønderborg Kommune
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

På Botilbudet Hertughaven, Glashuset, søger vi en ny kollega til en fast stilling med tiltrædelse den 1. november 2022 eller efter aftale. Hertughaven er et socialpsykiatrisk døgntilbud i Sønderborg Kommune. Hertughaven består af Glashuset med 24 faste boliger samt 16 akut- og vurderingsboliger. Glashusets borgere har en psykiatrisk diagnose i den tunge ende af diagnosespektret, hvor flere har et misbrug og dom til behandling. Dit primære arbejde vil foregå i Glashuset. Vagtfordeling er på ca. 50 / 50 i blandede dag- og aftenvagter. Der er tale om en fast stilling på 32 – 37 timer ugentligt (timetallet er til forhandling). Weekendarbejde må påregnes hver anden weekend. Arbejdsopgaver: Du vil komme til at indgå i et team af 2-4 kontaktpersoner, som har til opgave at koordinere forløbet sammen med beboeren og de tværfaglige samarbejdsrelationer, der er tilknyttet den enkelte beboer. Det kunne være LPC, OPUS, egen læge misbrugscenter el. lign. Der arbejdes ud fra handleplaner, samtaler, medicinsk behandling samt relationsarbejde. Vi søger en kollega, der: Er uddannet Social og Sundhedsassistent, Pædagog, Ergoterapeut eller Sygeplejerske. Psykiatrisk erfaring er en fordel. Har en reflekterende og rehabiliterende tilgang til arbejdet. Er bevidst omkring dig selv og egne grænser. Er omstillingsparat og mestrer, at arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt. Kan anvende IT som et naturligt redskab i hverdagen. Du har kørekort B. Til gengæld tilbyder vi dig: Grundig introduktion. Et udfordrende, indflydelsesrigt og alsidigt arbejde. Et godt arbejdsmiljø, hvor humor er en naturlig del af dagligdagen. Engagerede tværfaglige kollegaer, hvor samarbejde, faglighed og sparring vægtes højt. En fremtidsorienteret organisation i udvikling, hvor sammenhængende borgerforløb, rehabilitering, recovery, KRAP samt sundhedsfremme og forebyggelse er omdrejningspunkt i det daglige arbejde med beboerne. Botilbudet Hertughaven er en del af Socialpsykiatrien Sønderborg Kommune og har adresse på Østergade 8, 6440 Augustenborg. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til afdelingsleder Jacob M. Dinsen jadn@sonderborg.dk / telefon 27 90 45 13 eller centerleder Anders P. Olsen amol@sonderborg.dk / telefon 23 40 31 07. Ansøgningsfrist: Fredag d. 23. september 2022. Ansættelsessamtaler: Torsdag d. 29. september 2022. Ansættelsesforhold: Løn og ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem de faglige organisationer og Sønderborg Kommune.