Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge til FBE-Radiologisk Sektion, thoraxradiologi , Hvidovre Hospital

  • Hvidovre Hospital
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

1 overlægestilling er ledig til besættelse pr. 1. januar 2023 eller efter aftale ved Radiologisk Sektion, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Hvidovre Hospital. Stillingen er vagtfri eller med udvidet dagtjeneste såfremt det ønskes. Stillingen er med primær funktion i Thoraxradiologi incl. CT samt tilhørende konf. med infektionsmedicinsk afd., hjertelungemedicinsk afd. og anæstesiafdelingen. PET – CT en mulighed såfremt det ønskes. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i diagnostisk radiologi, hvor vi ønsker ansøgere med interesse for og erfaring indenfor • HRCT, CT, thoraxradiologi og evt. PET - CT. Stillingen er vagtfri men hvis det ønskes er vagten 9 skiftet for vagtholdet med udvidet dagtjeneste. FAM forventes klar ultimo 2023 Ansøgere med andre faglige profiler end ovenfor beskrevet opfordres ligeledes til at søge stillingen som i givet fald vil være på vagtbærende vilkår. Radiologisk Sektion er en del af Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed (FBE), som består af 3 sektioner: • MR Forskning • Radiologi på Amager og Hvidovre Hospital • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Forskning i FBE er afgjort en mulighed, såfremt dette ønskes. Du vil blive ansat i Radiologisk Sektion, Hvidovre matriklen med primær funktion i UL - teamet, som du har interesse for og erfaring med. Røntgensektionens teams består aktuelt af: • Thorakoabdominalt team inkl. CT, abdominal MR • PET-CT team • Ortopædradiologisk team inkl. CT og muskuloskeletal MR • Ultralyd-team • MR-team Radiologisk Sektion har alle modaliteter og en næsten totalt fornyet apparaturpark som omfatter: • 7 MR-skannere, herunder 7-tesla-MR • 4 CT-skannere, herunder en 640-slide-CT-skanner • 1 PET-CT • 3 SPECT-CT • 10 UL • 12 Konventionel RTG. Vi er en stor og robust enhed, som er i stabil vækst. Vi producerer ca. 200.000 undersøgelser og forventer en fortsat stigning i årene fremover. Foruden en stor klinisk undersøgelsesproduktion er vi meget optaget af forskning og undervisning – aktuelt ca. 100 publikationer årligt. Samlet set er vi ca. 300 ansatte, hvoraf radiologisk sektion udgør den største gruppe. Ansøgningsfrist 22. september 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt primo uge 39. For de rigtige ansøgere er vi indstillet på at imødekomme gode løn og ansættelsesvilkår. Nærmere oplysning om stillingen kan fås hos Enhedschef Claus Leth Petersen, mail claus.leth.petersen@regionh.dk eller hos specialeansvarlig overlæge Frank Krieger Jensen, mail frank.krieger.jensen@regionh.dk . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet