Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelingslæge ved Børne- og ungeafdelingen, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Afdelingslægestilling ønske besat af speciallæge i pædiatri pr. 1. januar eller efter aftale. Opgaven Lægen skal varetage stuegangs- og ambulatoriefunktion. Stillingen er vagtbærende i 2-holdsskiftet vagt. Der er forvagt og bagvagt i tilstedevær. Der ønskes kandidater med interesse i allergologi og/eller neurologi. Fagområdeuddannelse eller subspecialisering kan komme på tale. Stillingen kan indgå som en del af subspecialisering i visse specialer, såfremt dette ønskes. Afdelingen Børne- og Ungeafdelingen er en del af Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Afdelingen har et optageområde på cirka 225.000. Afdelingen består af Børne- og Ungeambulatorium, Børne- og Ungemodtagelse, et sengeafsnit (0-17 år) (18 sengepladser til pædiatriske og kirurgiske børn) og et neonatal afsnit med regionsfunktion (fra GA 28+0) (ca 13 pladser). Ambulante kontakter: ca. 20.000 årligt, heraf ca. 12.000 fremmøde. Indlæggelser: ca. 4000 årligt på børne- og Ungeafdelingen, ca. 600 årligt på neonatalafsnittet. Fødsler: ca. 1800 årligt. Profil Da vi vægter den personlige og faglige udvikling højt i afdelingen samt værner om vores gode uddannelsesmiljø, har vi følgende forventninger til dig: Vi forventer, at du er speciallæge i pædiatri Vi forventer, at du holder din viden opdateret Vi ønsker os en holdspiller, der kan lide at indgå i faglige fællesskaber og samarbejde tværfagligt Vi ønsker, at du er indstillet på at dele viden og erfaring med yngre kolleger, studerende og de andre i teamet Vi ser gerne at du har forskningserfaring og fortsat ønsker at være forskningsaktiv, eller har et ønske om forskning. Sydvestjysk Sygehus som universitetshospital I Børne- og ungeafdelingen er der et stærkt ønske om at øge forskningsaktivteten. Hvis stillingen søges af læge med videnskabelige kvalifikationer sv.t. Ph.D. kan forskningsenheden bidrage med opkvalificering mhp at søge lektorat. Fra 2022 starter kandidatuddannelsen for medicin på SVS, i den forbindelse vil det blive muligt at søge stilling som lektor eller klinisk professor inden for pædiatri i kombination med ovenstående stilling. Ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår iht. overenskomsten. Der indhentes børneattest. Ansøgningsfrist: 29. september 2022 Ansættelsesamtaler: uge 40 2022 Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Jens Jakob Herrche Petersen på  tlf. 40 44 73 62 eller e-mail: jens.jakob.herrche.petersen@rsyd.dk Der indhentes børneattest forud for ansættelse. Ansøgningen udfærdiges i henhold til kvalifikationskrav i relation til de 7 lægeroller /kompetenceområder for speciallæger. Er du ikke tidligere overlægebedømt eller ikke overlægebedømt i Region Syddanmark, skal du udfylde dette skema og medsende denne din ansøgning og CV.