Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Udviklingssygeplejerske til Ballerup hjemmepleje

  • Ballerup Kommune Hjemmeplejen
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger en dygtig udviklingssygeplejerske, der kan initiere og forankre udviklingstiltag inden for udvalgte indsatsområder. Så har du lyst og erfaring med at udvikle kvaliteten inden for både sundheds- og servicelovsindsatser, så skal du søge til Ballerup Hjemmepleje. Stillingen er på 37 timer om ugen. Arbejdstiden er som udgangspunkt i dagtimerne, og stillingen er weekendfri. Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2022. HVEM ER DU? Vi forestiller os, at du er en sygeplejerske på avanceret niveau og gerne relevant videreuddannelse og erfaring med kvalitetsudvikling og patientsikkerheds arbejdet Du er dedikeret til fordybelse og opgaveløsen inden for udvalgte indsatsområder Du har en god faglig ballast fra projekt- eller udviklingsarbejde og med stor lyst til at arbejde med at forbedre den faglige kvalitet af sygeplejen, til gavn for borgerne i Ballerup Kommune Du er selvstændig og energifyldt, og vil dermed hurtigt sætte dit præg på sygeplejen og hjemmeplejen Du har en solid viden om metoder inden for udvikling og projektarbejde, og er i stand til at forestå implementeringen af nye tiltag Du er åben, udadvendt og udviklingsorienteret, har gode kommunikations- og samarbejdsevner, og kan arbejde selvstændigt. ARBEJDSOMRÅDER Du skal være med til at understøtte og styrke faglighed og kvalitet i de borgernære indsatser ved at løfte fagligheden og skabe læring i organisationen. Inden for kvalitetsudvikling fx UTH sagsbehandle, beskrive og implementere arbejdsgange, udføre effektmålinger, lave opfølgninger på tilsyn, samt understøtte rehabiliteringsstrategien samt udføre forløbskoordination. Vi deltager i forløb med ” I sikre hænder” og du vil blive en naturlig del af arbejdet med forbedringsmodellen. Hvem er vi? Vi er en hjemmepleje, der brænder for plejen af borgerne i Ballerup Kommune. Hverdagen bærer præg af hurtigere udskrivelser, komplekse borgerforløb, hvor fokus er på at arbejde rehabiliterende og forebygge genindlæggelser. Dette stiller store krav til kompetencerne i hjemmeplejen som helhed. Derfor har vi brug for en udviklingssygeplejerske, der kan medvirke til at sikre kvaliteten i pleje og behandling. Din kommende arbejdsplads består af hjælpsomme kollegaer, der går ind i opgaverne og samarbejdet med godt humør og åbenhed. Der er høj trivsel og et godt arbejdsmiljø. HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen har ca. 400 ansatte og er samlet på en fælles matrikel i Ballerup midt. Der er i alt 9 teams med hver deres teamleder. Der er et sygeplejeteams (ca. 35 sygeplejersker) og 8 hjemmeplejeteams sammensat af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ikke faglærte. Der arbejdes med daglig elektronisk triage og ugentlige sygeplejerske-assistentmøder i alle teams. Der er en stab med 16 personer med forskellige ansvarsområde og det er her du vil blive ansat med reference til den ene af de to øverste ledere af hjemmeplejen. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. YDERLIGERE INFORMATION Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte ledere af hjemmeplejen Karin Bjerre  Kohn på telefon 7230 9003 eller Tine Gitte Nielsen på telefon 7230 9004. ANSØGNINGSFRIST 21. SEPTEMBER 2022 Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os. I Ballerup Kommune er vi fælles om fremtiden. Vi møder borgerne i øjenhøjde, og sammen finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, foreninger og erhvervsliv. Vi arbejder hele tiden på at være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, udvikler sig og leverer en professionel service til borgere og virksomheder.