Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistentelever – med start januar 2023

  • Nordfyns Kommune Elever, sosu-elever
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Nordfyns Kommune søger 11 social- og sundhedsassistentelever, med uddannelsesstart den 16. januar 2023. Hvis du er over 25 år, bedes du kontakte SOSU-Fyn for at få lavet en realkompetencevurdering, som du skal vedlægge din ansøgning. Om uddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse med praktikpladsgaranti. På uddannelsen opnår du færdigheder i at hjælpe ældre, syge og handicappede i eget hjem, på et plejecenter, sygehus eller indenfor psykiatrien. Som social- og sundhedsassistent har du selvstændige plejeopgaver bl.a. inden for praktisk og personlig hjælp, rehabilitering og aktivering samt sygepleje i komplekse, stabile borgerforløb. Uddannelsen veksler mellem praktik og skole. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyn, Odense eller Middelfart afdelingen. Dine 3 praktikperioder foregår forskellige steder på hele Fyn inkl. Øerne, og du skal kunne møde kl. 7.00. Dine personlige kompetencer Du skal kunne arbejde selvstændigt, og bevare overblikket i kritiske situationer. Du skal have interesse for og evne til at yde omsorg for vores borgere, med udgangspunkt i kommunens kvalitetsstandard, på alle døgnets tidspunkter og ugedage. Du skal have lyst og evne til samarbejde og være en del af et team. Du skal være robust, ansvarsfuld og omstillingsparat. Du skal være nysgerrig og motiveret for at tilegne dig ny teoretisk viden, koble det til praksis samt tage ansvar for egen læring. Du skal have kørekort eller kan cykle. Dine faglige kompetencer: Social- og sundhedshjælperuddannelsen eller GF 2 Bestået dansk D- niveau Bestået naturfag på E- niveau Kursus i elementær brandbekæmpelse Kursus i grundlæggende førstehjælp svarende til 12 timer. Hvis du vil vide mere Du kan finde mere information om uddannelsen på SOSU Fyns hjemmeside, eller kontakte teamleder for uddannelsesområdet Karina Pedersen på tlf. 20 16 60 43 eller mail: karipe@nordfynskommune.dk (ikke til ansøgninger). Ansøgning Vi ser frem til at modtage din elektroniske ansøgning, hvor du bedes vedhæfte din motiverede ansøgning, relevante bilag, evt. ansøgningsskema til voksenelevløn samt et opdateret CV, senest den 1. november 2022. Vi indhenter en elektronisk straffeattest ved evt. ansættelse. Straffeattesten kan få konsekvenser for om uddannelsesaftalen indgås. Ansøgningsskema til voksenelevløn: http://nordfynskommune.dk/media/rwehtstj/2021-06-28-ans%C3%B8gningsskema-til-voksenelevl%C3%B8n.pdf . Hvis du har problemer med at uploade din ansøgning, kan du evt. kontakte Helpdesk på tlf.nr. 64 82 80 55 i tidsrummet kl. 9.00 – 12.00 alle hverdage. Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende. Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Nordfyns Kommune forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.