Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Udviklings- og kvalitetssygeplejerske til plejecentret Sølunds fagstab

  • Københavns Kommune Sølund
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Genopslag Plejecentret Sølund søger en kvalitets- og udviklingssygeplejerske med geriatrisk erfaring og interesse for undervisning og vejledning i praksis. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer om ugen, men er til forhandling. Vi ønsker, at du kan starte den 1. november 2022 eller hurtigst muligt herefter. Vi søger en kvalitets- og udviklingssygeplejerske, der kan genkende sig selv i nedenstående: Jeg brænder for at højne den sygeplejefaglige kvalitet på Sølund og har erfaring med forbedringsarbejde, herunder auditering. Jeg har stærke kompetencer i sundhedsfaglig dokumentation, og kan videreformidle min viden på en måde, så frontmedarbejderne kan omsætte den i hverdagen. Jeg har bred sygeplejefaglig erfaring og har et godt kendskab til primærsektoren og plejehjem. Jeg sætter en ære i skabe læring i alle de hverdagssituationer jeg indgår i, jeg har desuden erfaring med at undervise i sundhedsfaglige emner. Jeg har erfaring i at køre faglige refleksionsprocesser. Jeg har en stærk faglighed og kan derfor 'oversætte' instrukser, vejledninger m.m., så de kan bruges direkte i praksis. Jer arbejder ud fra evidensbaseret viden og ud fra data og har erfaring med at auditere. Jeg ved, at kompleksiteten af borgernes problemstillinger er stigende og at det udfordrer frontmedarbejderne, derfor vil de ofte finde mig ved deres side med henblik på at sparring og skabe læring. Jeg motiveres af at indgå i længerevarende komplekse sygeplejeforløb, og når tiden er kommet dertil, er det min holdning, at alle har ret til en værdig afslutning på livet, det vil jeg arbejde hårdt for, at alle opnår. Jeg har taget relevant videreuddannelse på mindst diplomniveau/er i gang med efteruddannelse. Jeg trives i et multietnisk miljø og finder stor glæde i at støtte og udvikle de faglige kompetencer hos kolleger med sproglige udfordringer. Lidt om Sølund På Sølund arbejder vi benhårdt på at skabe den bedst mulige hverdag for beboerne. Vi har sat gang i en spændende proces, hvor vi dagligt arbejder på at skærpe vores særlige blik for beboerne. Det der er vigtigt for dem. Det skaber livsglæde og medvirker til, at beboerne lever livet for fuld musik. Relationsarbejdet er en hjørnesten i dette. Sølund er et hus i konstant udvikling. Vi tilstræber, at alle medarbejdere har gang i en lille personlig udviklingsindsats. I 2022 og ind i 2023 sætter vi gang i en stor faglig og arbejdsmiljø indsats, der vil involvere alle medarbejdere. Vores mål er at klæde os alle på til at håndtere den stadigt stigende, sygdomsmæssige kompleksitet hos vores beboere. Som kvalitets- og udviklingssygeplejerske bliver du en del af Sølunds fagstab, der udover dig består af en udviklings- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske og yderligere en kvalitets- og udviklingssygeplejerske. Fagstaben refererer til centerchefen. Fagstaben har et tæt samarbejde med de seks plejeafdelingers afdelingsledere og faglige koordinatorer. Hver 14. dag holder vi fælles fagmøde. Sølunds 150 beboere bor smukt med udsigt til Sortedam Dosseringen på Nørrebro. I løbet af de næste tre-fire år starter man på at opføre første fase af 'det nye' Sølund. Når den er færdig, flytter beboere og medarbejder fra 'det gamle' Sølund over i det nye. Hvis du vil høre mere om stillingen eller har lyst til at komme forbi, kan du lave aftale med centerchef Jan Nybo Jensen, udviklings- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske Diana Mørch eller kvalitets- og udviklingssygeplejerske Stina Bogø på 2610 5034. Søg via linket senest torsdag den 22. september 2022 Vi holder ansættelsessamtaler løbende og giver endeligt svar i uge 39. Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk .