Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ledende sundhedsplejerske i Horsens Kommune (Genopslag)

  • Horsens Kommune Børn og Forebyggelse
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

HAR DU POTENTIALE SOM LEDENDE SUNDHEDSPLEJERSKE I HORSENS KOMMUNE ? Du har erfaring fra arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme ift. børn og unge. Du er uddannet sundhedsplejerske eller lignende og har måske arbejdet med koordinerende funktioner ift. børn og unge. Vi synes selv stillingen som ledende sundhedsplejerske er vigtig og spændende og slår derfor stillingen op igen med henblik på et bredere ansøgerfelt. Du skal brænde for at tage ledelse for Sundhedsplejen og have tanker og visioner om, hvordan Sundhedsplejen kan bidrage til at sikre sundhed og mestring for alle børn og unge i kommunen. Sundhedsplejen i Horsens er i rivende udvikling, vi holder den faglige fane højt og udvikler til stadighed de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser til gavn for børn, unge og deres familier. I Horsens er vi tro mod vores logo ”det handler om børnene”. Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde står stærkt - vi løfter i flok. Du vil blive leder for en gruppe engagerede kompetente og selvstændige medarbejdere, der arbejder dedikeret på at fremme børn og unges sundhed og mestring. Der er aktuelt 32 medarbejdere. Som ledende Sundhedsplejerske bliver du en del af et stærkt ledelsesteam i Børn og Forebyggelse, hvor vi er 9 afdelingsledere og en Børn og Forebyggelseschef. Vi ved, at vi er nødt til at arbejde sammen og at alle fagligheder skal bidrage, hvis vi skal lykkes med at de udsatte børn og unge får samme muligheder i livet som andre børn og unge. Dine overordnede arbejdsopgaver bliver: Faglig og personalemæssig ledelse af Sundhedsplejen. Udvikling og implementering af politiker og strategier i egen afdeling og på tværs. Skabe rammer og muligheder for et godt arbejdsmiljø i afdelingen og for at Sundhedsplejen forbliver en attraktiv arbejdsplads. Budget- og økonomistyring. Din profil: Du er sundhedsplejerske af grunduddannelse eller har erfaring med sundhed og forebyggelse i relation til børn og unge Du har ledererfaring eller lederpotentiale Du er en autentisk, synlig og inddragende leder. Du er en god kommunikator, der formår at formidle visionerne for Sundhedsplejens indsatser. Derfor skal du vælge os: Du bliver leder af en gruppe dygtige og engagerede medarbejdere. Du bliver en del af et stærkt lederteam, der er optaget af at nå de fælles mål. Du får et stort ledelsesrum og opbakning fra organisationen til at finde dine veje til at løse kerneopgaven såvel for børn og familier som for medarbejderne. Yderligere oplysninger: Stillingen er til besættelse 1. december 2022. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter gældende overenskomst. Ansættelsessted er Holmboes Allé 2, 8700 Horsens. I løbet af 2023 samles vi i et fælles rådhus på Chr. M. Østergaardsvej, 8700 Horsens. For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Børn og Forebyggelseschef Helle Støve på 2917 3432. Ansættelsesproces: Ansøgningsfrist 5. oktober kl. 10.00. Første samtale 10. oktober mellem kl. 11.00 – 16.00. Anden samtale 25. oktober mellem kl. 12.00 og 15.30. Hvis du går videre til anden samtalerunde skal du efter første samtale udfylde en personlighedstest NEO-PI-3, som du får en tilbagemelding på 13. oktober mellem kl 14.00 – 17.00.