Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Elever til grundforløb plus, grundforløb 2 og hovedforløb på social- og sundhedsassistent- eller social- og sundhedshjælperuddannelsen i Københavns Kommune

  • Københavns Kommune Uddannelse København
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Brænder du for at arbejde med mennesker, omsorg og pleje, så skal du gennemføre din SOSU-uddannelse på Danmarks største arbejdsplads! Københavns Kommune har årligt 446 elevpladser på social- og sundhedsassistentuddannelsen og 228 elevpladser på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Din vej ind på en social- og sundhedsuddannelse i Københavns Kommune Din uddannelsesbaggrund og dine ønsker afgør din vej ind på uddannelsen. Se mere her . Her kan du også se, hvornår der er optag for den uddannelsesvej, som du vælger. Når du sender din ansøgning, skal du besvare en række spørgsmål. Vær opmærksom på at sætte kryds de rigtige steder. Din læring er vigtig I Københavns Kommune er din læring i centrum. Du bliver tilknyttet SOSU H, København, hvor du gennemfører dine skoleperioder, og vi har dygtige vejledere til at tage imod dig på vores praktiksteder. Du vil være tilknyttet en kontaktgruppe i Uddannelse København, som du kan kontakte, hvis du ønsker støtte og sparring undervejs i din uddannelse. Læs mere om uddannelserne på Uddannelse Københavns side og på SOSU H's side . Ved behov kan du blive tilbudt fokuseret støtte i dit uddannelsesforløb: Flere forskellige tilbud om sprogstøtte til elever med dansk som andetsprog. Hvis du er social- og sundhedsassistentelev og under 20 år, kommer du i praktik sammen med andre unge. Du får mulighed for at deltage i fælles sociale og faglige aktiviteter for unge social- og sundhedsassistentelever. På nogle af praktikstederne i Københavns Kommune vil du opleve gruppevejledning, hvor du får mulighed for at være med i et fællesskab med andre elever, der alle er i samme situation som dig, så I får glæde af hinandens erfaringer og oplevelser. Som elev skal du have lyst til at arbejde med pleje og omsorg tage ansvar og bruge tid samt energi på din uddannelse være nysgerrig, tage initiativ og være dialogsøgende se løsninger og være fleksibel være god til at lytte, samarbejde og håndtere konflikter have forståelse for pligter, der følger med en elevansættelse, fx have et stabilt fremmøde kunne cykle sikkert i trafikken og generelt have en god fysik være dansk statsborger eller have en gyldig opholds- og arbejdstilladelse Ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold samt mulighed for voksenelevløn i henhold til overenskomst indgået med FOA. På hovedforløbet er du i praktik 37 timer om ugen, og du vil opleve både dagvagter, aftenvagter og weekendvagter i dine praktikperioder. Efter prøvetiden har du adgang til Københavns Kommunes medarbejderfordele. Der indhentes straffeattest i forbindelse med en eventuel ansættelse, og ansættelse er i øvrigt betinget af en tilfredsstillende vurdering af straffeattesten. Husk at vedhæfte motiveret ansøgning om, hvorfor du ønsker den uddannelse, som du har valgt CV dokumentation for enten: optagelse på grundforløb 2: For at komme i betragtning til en elevplads med løn på grundforløb 2 skal du sende dit optagelsesbrev med optagelse på SOSU H, København sammen med din ansøgning. dokumentation for et afsluttet grundforløb 2 eller social- og sundhedshjælperuddannelse, hvis du har det Ansættelsesprocessen er i samarbejde med SOSU H. Yderligere oplysninger Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Uddannelse København på 3530 3935 eller læse mere på vores hjemmeside . Søg via linket senest torsdag den 27. oktober 2022 Vi vil løbende vurdere de ansøgninger, som vi får. Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk , Facebook og LinkedIn .