Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ambitiøs og energisk sygeplejespecialist til sengeafsnit, Hæmatologisk afdeling

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Hæmatologisk Afdeling X søger nu en engageret klinisk sygeplejespecialist til vores sengeafsnit. Vi søger dig, der vil gerne være en del af en afdeling, der vokser markant på både det kliniske og det forskningsmæssige område, og som ønsker at være med til at videreføre udviklingen i tæt samarbejde med dine kolleger, patienter og pårørende. Stillingen er på fuld tid og ledig til besættelse 1. november 2022 ellers snarest muligt. Du er god til at samarbejde på tværs Dine gode samarbejdsevner er alfa og omega i din nye stilling hos os. Du bliver en del af et team på i alt seks forskellige kliniske specialister fordelt på afdelingens tre afsnit. Derudover får du et tæt samarbejde med afdelingens ledergruppe, driftsledelserne, forskningsleder, afdelingens centrale nøglepersoner samt forsknings- og udviklingssygeplejerske. ? Du går forrest med nye tiltag Du er synlig i afdelingen, og du trives med at agere bindeled mellem det kliniske arbejde og den faglige udvikling i afdelingen. I det kliniske arbejde vil du have flere pædagogiske opgaver som f.eks. kompetenceudvikling via undervisning, vejledning og oplæring. Derudover fungerer du som primus motor og sparringspartner for sygeplejersker i klinikken med henblik pa° udøvelse af forskningsbaseret praksis. Du får mulighed for at sætte dit præg på nye tiltag, der udfolder vores ambition om at inddrage patienter og pårørende endnu mere i behandlingen. Derudover Er du uddannet sygeplejerske Har du en kandidat eller en master Har du erfaring med tværsektorielt udviklingsarbejde Har du erfaring med at beskrive, implementere og evaluere udviklings- og forskningsprojekter Har du gode skriftlige formidlingsevner Ser du potentiale i tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde Har du høje forventninger til såvel dig selv som til dine samarbejdspartnere Har du bred sygeplejefaglig erfaring. Om stillingen Vi henviser til OUH’s tværgående funktionsbeskrivelse for klinisk sygeplejespecialist og til følgende fordeling af tid til forskning og klinisk arbejde i Hæmatologisk afdeling X: Stillingen er med 80% af arbejdstiden i klinikken og 20% til forskning/udvikling. Derudover får du: Fleksibel vagtplan, der lægges i samarbejde med oversygeplejersken Weekendvagt hver 6. uge – derudover 3-4 vagter på 6 uger Vagt 3 helligdage om året Administrative dage efter behov Hjemmearbejde kan aftales Evt. frikøb ved forskningsarbejde ?? Hvem er vi? ? Hæmatologisk afdeling X er en specialiseret afdeling, hvor vi behandler patienter med maligne såvel som benigne hæmatologiske sygdomme. Patienter med hæmatologiske sygdomme er præget af såvel akutte medicinske tilstande som kronisk og livstruende sygdom. Behandlingsforløbene strækker sig ofte over en lang periode, hvilket betyder, at vi får et nært og nuanceret kendskab til den enkelte patient og de pårørende. Sygeplejeopgaverne i det hæmatologiske speciale er på en gang fagligt specialiserede, komplekse og varierende og sætter alle facetter af sygeplejefaget i spil. Vores værdier Vores afdeling er bundet sammen af et særligt værdifællesskab. Vi har defineret de fire mest fremtrædende værdier - passer de til dig? Vi arbejder sammen På Hæmatologisk afdeling har vi et helt unikt sammenhold, der går på tværs af faggrænser og afsnit. Sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, diætister og hospitalspræst arbejder sammen som en enhed for patienternes bedste. Vi har faste tværfaglige konferencer, hvor vi sammen planlægger den bedste behandling for de enkelte patienter, og vi har forskellige tværfaglige arbejdsgrupper, der arbejder målrettet med alt fra ernæring til patient- og pårørendeinddragelse. Afdelingen er præget af en flad struktur, hvor alle kan byde ind med nye input. Vi tager ansvar Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, og det er dybt indgroet i vores kultur, at vi handler hurtigt for at løse problemer og på at lære af vores fejl. Afdelingen er præget af ordentlighed og af en fællesskabsfølelse, som betyder, at vi tager ansvar for patienter og pårørende, men også for at vi alle lever op til afdelingens værdier. Vi tænker nyt Vi er hele tiden på vej nye steder hen, og det kan du se, når du kommer her. Vi har startet netværket Livskræften til unge patienter med arrangementer i en særlig opholdsstue, og vi har indrettet målrettede patientstuer på sengeafsnittene til delirøse patienter. Vi har en meget aktiv forskningsenhed, hvorfor du vil se projektsygeplejersker, der indsamler data på afsnittene. Vores hjemmeenhed arbejder løbende med patient empowerment – fx i form af hjemmekemo med CADD-pumper. Vi skaber stemning Det kollegiale sammenhold er i særklasse hos os. Når du starter, vil du møde en personalegruppe, der tager imod dig med åbne arme. Hos os tager vi hånd om hinanden, og den gode stemning kan mærkes af patienterne, som ofte beder os om at åbne dørene til deres stuer, så de kan høre os grine sammen. Vi har en stor fælles julefrokost og en juletræsfest, hvor man kan tage familien med. I januar holder vi nytårskur, og vi har to fælles årlige temadage. Mange af os laver også ting sammen i fritiden. Læs vores værdibog her Se afdelingens LindkedIn-profil Se afdelingens Facebook-profil Se og hør medarbejdere udtale sig om det at være ansat på afdeling X på Youtube Virksomhedsgrundlaget afdeling X Kompetenceprofil for sygeplejersker Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem DSR og Regionernes lønnings- og takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse. Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske på X2 Marianne Bjerg Appel, over sygeplejerske på X1 Charlotte Bang Pedersen på tlf. 5126 1999, tværgående oversygeplejerske Camilla Ulrich Hess på tlf. 2170 8468. Ansøgningsfrist forlænges til  d. 23. september  2022. Samtaler forventes snarest derefter. ?