Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske - Kunne du tænke dig at arbejde i en velfungerende klinik og sengeafsnit? Har Interesse i diabetesbehandling og den motiverende samtale, så er muligheden her.

  • Region Midtjylland Medicinsk sengeafsnit A
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi tilbyder en spændende delestilling, hvor du både vil varetage den akutte og kroniske behandling ved den diabetiske patient. Det er en fast stilling med arbejde hver 4. weekend, 3-5 aftenvagter på 4 uger og 37 timer/ugen eller andet efter aftale. Du vil skifte mellem sengeafsnit og klinikken, med 2 sammenhængende uger hvert sted. Det er derved dig, som har den første kontakt med vores diabetiske patient ved den akutte indlæggelse, for derefter have mulighed for at være en del af den kroniske behandling i vores klinik efterfølgende. I klinikken er der flere funktioner/opgaver – så dagene er ikke ens. Selvstændige sygeplejerskesamtaler med diabetespatienten, hvor vi som sygeplejerske er dem, der primært regulerer i diabetesbehandlingen på uddelegeret ansvar fra lægerne. Tage retina-foto med henblik på at se om der er forandringer og senkompliktationer i øjet. Sygeplejeprogrammer, hvor vi følger op på planer efter lægesamtaler og vejleder i diverse undersøgelser, planer og behandlinger (døgn-urin-opsamlinger, kort dexemetasonsupressionstest, forsteo-behandling mm.). Udførelse af synactentests og administration af iv-behandling til knogleskørhed. Personalegruppen i klinikken består af sygeplejersker, speciallæger, yngre læger, diætist, fodterapeut og sekretærer. Vi arbejder tæt sammen og på tværs af faggrupperne for at skabe et godt patientforløb. En typisk dag på MSA: 07.00-07.10 – Morgenbriefing og fordeling af personale i teams og makkerpar. 07.10-09.00 – Morgen-TOKS-runde, patientpleje, udlevering af medicin og morgenmad. 09.00-10.00 – Stop-møder. 10.00-10.10 – Formiddagspause. 09.00-11.30 – Stuegang, forberedelse af udskrivelser, plejeopgaver hos egne patienter. 11.30-12.40 – Patienter hjælpes op til frokost, middagsmedicin udleveres. 12.40-13.00 – Frokostpause. 13.00-15.00 – Forsætter med stuegang, udskrivelser og plejeopgaver. Vi er Regionshospitalet Randers største sengeafsnit med 35 sengepladser. Vi har korte indlæggelser med en gennemsnitlig liggetid på 3,4 døgn. Foruden geriatri har vi patienter fra endokrinologien og infektionsmedicin. Vi brænder for vores specialer og sætter en ære i at give vores patienter den bedst mulige behandling under deres indlæggelse. Afsnittet er præget af et stærkt mono- og tværfagligt engagement, der kendetegnes af faglig stolthed, hvor kvalitet og sammenhængende patientforløb er vigtigt. Vi ønsker os en ny kollega, som vil være med til at udvikle sygeplejen og udvise faglig stolthed. Du skal have lyst til at arbejde med både grundlæggende, akutte og komplekse sygeplejeopgaver. Se hvem dine kommende kollegaer er og hvad de mener MSA står for på linket nedenfor: https://region-midtjylland.23video.com/secret/76014042/d4381a4e6b1ce5f176c35c96b72f6a72 Faglige og personlige forventninger til dig: Interesse i diabetesbehandling og den motiverende samtale. Gode kommunikative og pædagogiske evner. Besidder et godt overblik og trives med at arbejde selvstændigt. At du er opmærksom på, at vi løser opgaverne bedst i fællesskab. Interesse i den faglige udvikling og forandring i klinikken. At du tager del i og ansvar for et positivt arbejdsmiljø. At du er mødestabil. Du kan forvente følgende i dit introduktionsprogram: Undervisning i vores medicinske specialer. Undervisning med simulation i akutte medicinske tilstande samt brug af TOKS og ABCDE. Introduktion og undervisning til stuegang. Bed-side oplæring. Introduktion til det tværfaglige samarbejde. Basal sygepleje via undervisning og simulation. Introduktion til Medicinsk Afdeling, herunder arbejdet med arbejdsmiljø og patientsikkerhed. Fælles introduktion til Regionshospitalet Randers. Undervisning i vores elektroniske systemer (MidtEPJ og Klinisk Logistik). Oplæring og undervisning i samarbejde med vores klyngekommuner, herunder oplæring i udskrivelse af patienter. Grundig oplæring i diabetes og regulering heraf - sidemands oplæring og daglig sparring. Ansøgningsfrist: 21. oktober 2022. Tiltrædelse: 1. november eller 1. december 2022. Kom og bliv en del af et fantastisk team hvor der er højt til loftet og frihed til at synge højt. Er du blevet nysgerrig på at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Oversygeplejerske Annette Baagø annetfrd@rm.dk eller Oversygeplejerske Sofie Bossen på sofiboss@rm.dk eller telefon 30713702 Der må påregnes en prøvetid på 3 måneder og vi gør opmærksom på, at der indhentes børneattest som forudsætning for ansættelse. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.