Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker til Lungemedicinsk sengeafsnit D1, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Ønskes: sygeplejerske, som brænder for lungemedicin. Haves: Godt arbejdsmiljø, humor og høj faglighed. Du har nu muligheden for at blive en del af en god kollegagruppe, et godt arbejdsmiljø og et spændende område, da Lungemedicinsk sengeafsnit D1 søger to sygeplejersker til tiltrædelse hurtigst muligt. Stillingerne er på 37 timer i ugen, eller efter aftale. Du vil som udgangspunkt skulle arbejde hver 3. weekend plus nogle ekstra dage i andre weekender i blandede vagter af 6-9 timers varighed. Du vil få stor indflydelse på egen vagtplanlægning. Du har mulighed for at blive en del af et afsnit, der er kendt for et godt kollegaskab med stor hjælpsomhed. Du vil få engagerede og ansvarsbevidste kollegaer, der har det sjovt sammen og tager godt imod nye ansigter på afdelingen. Her på afdelingen er vi gode kolleger. Vi har et godt sammenhold og man kan altid få hjælp, hvis man har brug for det. Der er en stor loyalitet og omsorg for hinanden. Vi løfter nemlig i flok. (Hanne, sygeplejerske på Lungemedicinsk sengeafsnit D1) Du vil få gode muligheder for at deltage i diverse aktiviteter arrangeret for og af personalet - både fagligt og privat. Du vil få mulighed for et arbejdssted i udvikling - både fagligt og organisatorisk. Du vil således have gode muligheder for faglig udvikling (kurser, faglig sparring, sidemandsoplæring og evt. videreuddannelse). Aktuelt er vi pilotafdeling for indførelse af medicinrobot og vi har flere projekter kørende. Der bliver igangsat nye initiativer af personalet og der er altid ledelsesmæssig opbakning – det er fedt. Derudover er der rig mulighed for have ansvarsområder og kompetenceudvikle sig på den måde. (Susan, tværsektoriel sygeplejerske på Lungemedicinsk sengeafsnit D1) Er du erfaren vil du opleve at kunne bruge alle dine sygeplejetalenter til lungepatienterne, som ofte kan være komplekse med flere andre lidelser. Her vægter vi både den grundlæggende og den specialiserede sygepleje højt. Er du novice, sikrer vi at du får de rette kompetencer, inden du skal stå på egne ben i afdelingen. Vi har et struktureret oplæringsforløb på 3 måneder, hvor du tilknyttes 1-2 erfarne mentorer, der sammen med dig og afsnitsledende sygeplejerske tager ansvar for din oplæring i specialet. Der tilstræbes enslydende vagtplan med mentor i den første periode. Jeg har været vildt glad for oplæringsperioden og mentorordningen. Det har gjort at jeg har været klædt godt på til når jeg skulle være en del af normeringen. Og her er man lige vigtig; uanset om man er nyansat eller har været her i mange år. (Joan, sygeplejerske på Lungemedicinsk sengeafsnit D1) Patientkategorier og arbejdsgange på lungemedicinsk afsnit: Lungemedicinsk afsnit er et specialeafsnit med plads til 27 patienter med behov for pleje og behandling af deres sygdom (25 lungepladser og to øre/næse/hals pladser). ØNH patienterne er oftest thyroridea-patienter. Patienterne på afsnittet har oftest KOL eller lungecancer, men også andre lungemedicinske sygdomme og/eller respirationsinsufficiens. F. eks. pneumoni, pneumothorax, astma, pleuravæske og respiratorisk acidose (respirationsudløst syreforgiftning grundet ophobning af kuldioxid med lav pH-værdi i blodet til følge). Til sidstnævnte tilbyder vi NIV (Non Invasiv Ventilation) i sengeafsnittet. Dette er en uddelegeret opgave til sygeplejerskerne, som primært står for behandlingen. Afsnittet varetager en del terminale forløb og har bredt tværfagligt samarbejde omkring disse forløb. Dette betyder, at vi har en god variation mellem korte og længere patientforløb. Vi modtager akutte patienter fra FAM (fælles akut modtagelsen), mens patienter til NIV, samt patienter med åben indlæggelse kommer direkte på afsnittet. Afsnittet giver således rig mulighed for både at arbejde med akutte og palliative forløb. Lungemedicinsk afsnit er uddannelsessted for både SSA-elever, sygeplejestuderende, radiografstuderende, turnuslæger samt ambulancereddere. Det gode ved denne afdeling er at man føler man gør en forskel for patienterne. Man får en bred erfaring inden for sygepleje, da vi både har akut sygepleje og palliation. (Helena, sygeplejerske på Lungemedicinsk sengeafsnit D1) Afsnittet er delt i mindre teams med 2-3 plejepersonale i hvert team. I hvert team samarbejdes der omkring patienterne både monofagligt og især tværfagligt. Personalet hjælper hinanden på tværs af hvert team. Plejepersonalegruppen består af både erfarne sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter og af novicer. Dokumentationen foregår i EPJ, og Cetrea er det kliniske logistiksystem. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Har du lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte afsnitsledende sygeplejerske Julie Langvad Riis på 79183132. Derudover kan du besøge vores hjemmeside . Her kan du finde yderligere oplysninger om SVS og lungemedicinsk afsnit. Du kan også følge vores profiler på Instagram og Facebook. Søg efter Lungesygdommesvs. I henhold til SVS personalepolitik bedes du til ansættelsessamtalen medbringe navn og nummer på en reference. Der indhentes børneattest forud for ansættelse. Ansøgning og CV bedes fremsendt elektronisk via nedenstående senest 25. oktober 2022. Samtaler vil blive afholdt løbende. Har dette fanget din interesse, og ønsker du at bidrage til det fortsatte gode arbejdsmiljø, glæder vi os til at høre fra dig.