Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedshjælperelever til Fredericia Kommune og Kolding Kommune

  • Kolding Kommune
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Fredericia Kommune og Kolding Kommune søger engagerede og dygtige elever, som vil være med til at gøre en forskel for vores borgere. Vi søger social- og sundhedshjælperelever med start den 17. januar 2023. SSH-uddannelsen varer op til 1 år og 2 måneder. Med denne uddannelse vil du blive udfordret på at yde omsorg og pleje samt rehabilitering og tidlig opsporing, som er af stor betydning for borgerne. Efterfølgende er der en mulig karrierevej som social- og sundhedsassistent og videre til eksempelvis sygeplejerske eller fysioterapeut. Du skal sende kompetencehjulet fra din uddannelsesbog fra grundforløb 2 med i din ansøgning. Adgangskrav For at du kan blive ansat på uddannelsen: Du skal have bestået Grundforløb 2 SSH efter august 2015 Du skal have bestået Dansk på D-niveau og Naturfag på E-niveau Du skal have bevis for brandbekæmpelseskursus på 3 timer Du skal have førstehjælpsbevis på mellemniveau på 12 timer. Vi forventer, at du er motiveret og har lyst til læring og til at udvikle dig er selvstændig og ansvarlig, og at du kan tage initiativ til at løse opgaver er mødestabil har respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker har lyst til at arbejde med ældre mennesker deltager aktivt i eget uddannelsesforløb er rummelig og tolerant i samarbejdet med andre mennesker er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt udvikler evnen til at reflektere over det, du oplever i hverdagen besidder en vis portion robusthed. Arbejdstiderne og transport I praktikken vil du have vagter dag, aften og evt. nat samt i weekender og på helligdage. Du skal selv kunne transportere dig til praktikstederne – også der, hvor offentlig transport ikke rækker. Vi tilbyder En spændende uddannelse, der veksler mellem teori og praktik Praktikplads i begge praktikforløb En praktikvejleder, der planlægger praktikforløbet sammen med dig Godtgørelse af transportudgifter i skoleperioder, hvis du har over 10 km til skolen Løn under hele uddannelsen Afvikling af ferie ifølge uddannelsens turnusplan. Godskrivning af praktikken Hvis du opfylder kriterierne, skal du godskrives for dele af praktikken og ”Arbejdsgiver-erklæring m.h.p. godskrivning af praktik på SSH uddannelsen” skal udfyldes og vedhæftes din ansøgning. Blanketten finder du nedenfor, under afsnittet: Send ansøgning online. Voksenelevløn Hvis du er fyldt 25 år inden uddannelsens start, og opfylder kriterierne for at få voksenelevløn kan du søge voksenelevløn pt. omkring kr. 21.000. ”Arbejdsgiver-erklæring m.h.p. voksenelevløn” skal udfyldes og vedhæftes din ansøgning, ellers vil din voksenelevløns ansøgning ikke blive behandlet. Blanketten finder du nedenfor, under afsnittet: Send ansøgning online. Kommunerne opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder eller etnisk baggrund. I forbindelse med ansættelse vil kommunerne stille krav om en straffeattest. Vil du vide mere Ønsker du yderligere oplysninger, kan du læse mere på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside www.sosufvh.dk Du kan også kontakte den ønskede kommune: Fredericia Kommune Senada Dzafic el. Mette Østergaard Uddannelseskonsulent Tlf. 72 10 56 66/41 17 08 17 Hjemmeside www.fredericia.dk /elever Kolding Kommune Dorte Jørgensen Leder af Uddannelse og HR Tlf. 79 79 72 21 Send ansøgning online Dokumenter du skal have klar, inden du udfylder og sender din ansøgning online: Samtlige uddannelsesbeviser (fra folkeskolen og frem) Dokumentation for evt. erhvervserfaring (Ansættelsesbevis, seneste lønseddel) Hvis aktuelt: Arbejdsgivererklæring m.h.p. godskrivning af praktik Arbejdsgivererklæring m.h.p. voksenelevløn V i kan kun modtage Word eller PDF filer. Ansøger informeres om at arbejdsgiver registrerer afslag Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er den kommune du søger hos forpligtet til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser. Ansøgningsfrist: 26. september 2022. Svar vedrørende afgørelse vil ske: 28. oktober 2022.