Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Tre pædagoger/pædagogisk assistenter til Botilbuddet Marienlund

  • Silkeborg Kommune Marienlund
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi søger tre pædagoger/pædagogiske assistenter til Botilbuddet Marienlund fra 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Stillingerne er til fastansættelse på 30 timer om ugen, med blandede dag- og aftenvagter og med arbejde hver 2. weekend. Dette giver flere hverdags fridage. Vi søger en Pædagoger/Pædagogiskassistenter der har lyst og interesse til at arbejde indenfor voksenhandicap. Vi har et stort fokus på vurdering af borgernes funktionsevne, fastholdelse af færdigheder, og tilpasning af støtte og hjælpemidler i forhold til både borgerens ADL, samt medarbejdernes arbejdsmiljø. Botilbuddet Marienlund er et botilbud for voksne udviklingshæmmede borgere i alderen 20-85 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Vi arbejder med borgeren i centrum og vægter faglighed, værdighed og engagement, så botilbuddet er et godt sted at komme, bo og arbejde. Der anvendes KRAP som socialfaglig tilgang. Vi har fokus på at borgerne har mest mulig indflydelse på eget liv, og vi støtter og guider beboerne i forhold til ADL, herunder kommunikation, egenomsorg, praktiske opgaver og sociale relationer. Der arbejdes systematisk med dokumentation i forhold til den individuelle plan for borgeren. Desuden arbejdes der i forhold til kvalitetssikring, efter retningsgivende dokumenter og instrukser. Vi arbejder tværfagligt, og medarbejdergruppen er sammensat af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagogiske assistenter, ernæringsassistent, samt omsorgs- og pædagogmedhjælpere. Der er en sygeplejerske tilknyttet botilbuddet, og der er regelmæssig lægekonsultation på botilbuddet. Vi forventer, at du: Er faglig kompetent og kan arbejde selvstændigt og i et tæt samarbejde med dine kollegaer og samarbejdspartnere internt og eksternt Har en anerkendende og ressource fokuseret tilgang til beboerne Er mødestabil og engageret Er omstillingsparat og fleksibel i forhold til arbejdsopgaverne og tilstræber at opnå den bedst mulige oplevelse for borgeren Har gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt Er aktiv i at skabe og udvikle et godt arbejdsmiljø på Botilbuddet Marienlund Er indstillet på og arbejde både Socialfagligt (herunder give medicin, udføre alle former for plejeopgaver, have pædagogisk tilgang, samt lave pædagogiske aktiviteter med borgerne) Har kørekort Har interesse for voksenhandicapområdet Botilbuddet Marienlund kan tilbyde dig : En livsbekræftende arbejdsplads. Mulighed for indflydelse og medinddragelse i det udviklingsarbejde der foregår på botilbuddet. Tværfagligt samarbejde og sparring, samt mulighed for faglig udvikling. Synlig ledelse. At du bliver en del af et team og får en kontaktpersonsrolle. Mulighed for at arbejde med mange forskellige opgaver hos borgerne. Ansættelse på en attraktiv arbejdsplads, hvor vi respektere hinandens forskelligheder og hvor hverdagen er præget af faglighed, kvalitet, humor og åbenhed. Oplæring i medicingivning, samt dokumentation i Sensum bosted. Marienlund er et moderne og nytænkende plejecenter, der bl.a. er kendetegnende ved hjemlige og hyggelige rammer, fleksible og innovative løsninger. Marienlund er et samarbejde mellem Socialafdelingen og Sundhed og Omsorg med fokus på innovative løsninger og velfærdsteknologi. Marienlund rummer 96 boliger til ældre, der drives af Sundhed og Omsorg, samt 24 boliger til udviklingshæmmede med et plejebehov, som er oprettet efter §105 med § 85 støtte. Yderligere er der et internt Dagtilbud i Botilbuddet med 25 pladser efter § 104, som drives af Voksenhandicap. Vi er et tilbud i Voksenhandicap Sektionen, der er en del af Socialafdelingen i Silkeborg Kommune. Vi ansætter løbende. Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Yderligere information: Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Marianne Ottesen på tlf. 61 50 04 18. (ferie uge 36) eller socialpædagog Kirsten Bachmann (ferie uge 37) og pædagogiskassistent Pia Sand på Botilbuddets hovedtlf.  8970 5100. Vi indkalder kandidater til samtaler løbende, og afslutter processen, når den rette er fundet. Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag. Vi indhenter offentlig straffeattest på den person, vi ønsker at ansætte.