Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Fysioterapeuter søges til Center for Neurorehabilitering - Filadelfia

  • Center for Neurorehabilitering
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Brænder du for: tværfagligt samarbejde når det er allerbedst at gøre en stor forskel for mennesker, der for nylig er ramt af en hjerneskade mono- og tværfaglig udvikling på daglig basis i et anerkendende og ambitiøst fagligt miljø Så skulle du tage at søge stillingen hos os med tiltrædelse 01.11.22 eller snarest derefter. Hvem er vi Center for Neurorehabilitering (CfN) yder intensiv specialiseret neurorehabilitering til voksne, som har pådraget sig moderate til svære følger efter hovedtraume, apopleksi eller anden form for erhvervet hjerneskade. Vores patienter var i 2021 gennemsnitligt indskrevet 120 dage hos os. CfN er indrettet med moderne faciliteter, der sætter de bedste rammer for neurorehabilitering. Udendørs har vi etableret et stimulerende træningsmiljø og vi har desuden fri adgang til Filadelfias store grønne områder. CfN hører under Epilepsihospitalet Filadelfia, som er en selvejende non-profit institution. Filadelfia driver såvel en forskningsafdeling samt en uddannelsesafdeling, hvor kurser inden for neurorehabilitering med undervisere fra ind- og udland løbende tilbydes. Hvad kan vi tilbyde I CfN modtager nye kolleger målrettet introduktion til specialet over en længere periode, og der er gode muligheder for at videreudvikle sig både fagligt og personligt gennem kurser, supervision og sparring monofagligt samt tværfagligt med vores erfarne fagprofessionelle (neurologer, neuropsykologer, talepædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker/SSA’er, ergoterapeuter og fysioterapeuter). CfN inviterer regelmæssigt eksterne specialister til at afholde temadage og bidrage med klinisk supervision. Det fælles tværfaglige fundament for vores interventioner i CfN tager udgangspunkt i Guidet taktil interaktionsterapi (GTIT), Facio-Oral-Trakt-Terapi (F.O.T.T. ® ), holdnings- og bevægelsesfacilitering (Bobath-koncept) samt INN ® (Integration af Neurodynamik i Neurorehabilitering). Derudover suppleres med andre evidensbaserede tiltag, som bygger på viden om neuroplasticitet. I den samlede rehabiliteringsproces arbejdes der på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau samt med omgivelses og personlige faktorer i en ICF forståelsesramme. Patienter og pårørende deltager i samarbejdsprocessen bl.a. i den tværfaglige målsætning, der udarbejdes og evalueres med patient og pårørende hver 14. dag. Som fysioterapeut i CfN vurderer og træner man alt fra lejringer, forflytninger, brug af hjælpemidler, stand- og gangfunktion samt konditions- og styrketræning. Desuden superviseres det tværfaglige personale, så de kan medvirke til at sikre intensiteten af træningen over hele døgnet. Vi har mulighed for vægtaflastet gangtræning, robottræning (ROBERT ® ) og brug af NMES, ligesom fysioterapeuterne varetager OE-hold med fokus på opgavespecifik repetitiv træning, balancehold samt ride- og bassinfysioterapi. Af undersøgelses- og testredskaber anvender vi bl.a. Bergs balanceskala, BESTtest, DGI’en, 10MWT og TUG. Derudover vil du få adgang til: Massageordning Gratis træning i Filadelfias motionscenter Mulighed for fordelagtig leje af feriehuse gennem Regions Sjællands Feriefond Supervision v. neuropsykologer Årlige mono- og tværfaglige temadage m.m. Hvem er du Vi søger en kollega der: Har ambitioner om til stadighed at udvikle sig fagligt og personligt Har erfaring med neurorehabilitering eller anden relevant bred klinisk erfaring Er idérige og handlekraftige i forhold til de ofte meget komplekse opgaver som vores patienter udfordrer os med Er åben, fleksibel og engageret Kan prioritere egne opgaver og samtidig medvirke og bidrage til et godt tværfagligt samarbejde Fysioterapeuter hos CfN indgår i den tværfaglige vagtplan. Der arbejdes fortrinsvis i dagvagt med en fast ugentlig aftenvagt (13-21) og dagvagt hver fjerde weekend. Derved sikres det, at 24-timers rehabiliteringskonceptet kan gennemføres på et højt terapeutisk niveau, og at vores klienter får størst mulig effekt af opholdet. Yderligere oplysninger eller aftale om et evt. besøg i afdelingen fås ved henvendelse til afdelingsterapeut Stine Jochumsen Schüder tlf. 58 27 12 68 eller tværfaglig udviklingskoordinator Pia Kold tlf. 58 27 14 76. Læs mere om CfN, Filadelfia på hjemmesiden: http://www.filadelfia.dk/epilepsihospitalet/neurorehabilitering Løn- og ansættelsesvilkår iht. gældende regional overenskomst med Danske Fysioterapeuter. Se stillings- og funktionsbeskrivelse i opslaget på vores hjemmeside. Søg stillingen online via www.filadelfia.dk . Ansøgningsfrist er senest den 19.10.22. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43. Ansættelse pr. 01.11.22 eller snarest derefter. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet