Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Tre kontaktpersoner til Brobyggerne

  • Københavns Kommune Brobyggerne
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi udvider igen og søger derfor 3 kontaktpersoner med erfaring indenfor behandlingsområdet med spiseforstyrrelser – gerne med erfaring indenfor psykiatri. Har du lyst til at arbejde med børn og unge, der pga. psykiatriske udfordringer har svært ved at håndtere hverdagslivet uden støtte og deres familier med særligt fokus på barn-forældresamspillet? Og har du erfaring med spiseforstyrrelser indenfor behandlings- og psykiatriområdet? Så er du måske en af vores nye kontaktpersoner. Brobyggerne er en specialiseret familie- og kontaktpersonsordning samt psykologtilbud, der blev etableret i 2018 i Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP) i Borgercenter Børn og Unge. Medarbejderne i Brobyggerne er specialiserede i at arbejde med børn og unge, der pga. psykiatriske udfordringer har svært ved at håndtere hverdagslivet uden støtte. Vores målgruppe er børn og unge mellem 5 og 18 (23) år med komplekse psykiatriske vanskeligheder samt deres familier. Vi søger bredt og lægger vægt på, at du har erfaring med målgruppen og med spiseforstyrrelse og måltidsstøtte er uddannet pædagog, sygeplejerske eller har anden relevant sundheds-/socialfaglig baggrund med erfaring fra psykiatrien – gerne på børn- og ungeområdet eller lignende ser potentialet og ressourcerne i målgruppen og ønsker at indgå i et samarbejde med målgruppen om behandlingsarbejdet. Det er en fordel, hvis du har kendskab til kognitiv adfærdsterapi og familieindsatser eller mentalisering og miljøterapi kan udføre psykoedukation og har viden indenfor psykiatri kan arbejde selvstændigt på indsatserne, men bidrager samtidig til stærkt teamsamarbejde (sparring, koordinering osv.) har interesse, engagement og en positiv tilgang til at indgå i den løbende udvikling af Brobyggerne kan deltage i div. aktiviteter Ud over behandlingsarbejdet skal du udarbejde behandlingsplaner og dokumentation. Du skal kunne arbejde selvstændigt og tilrettelægge dit arbejdsskema i samarbejde med familierne, og du skal være omstillingsparat, så dit skema løbende tilpasses for at imødekomme barnet/den unges og familiens behov. Du kan lide at arbejde opsøgende i familiernes hjem og relevante arenaer. Vi er en agil organisation, der er i konstant udvikling og under forandring. Du skal derfor være indstillet på, og have lyst til, en meget afvekslende og fleksibel hverdag. Vi tilbyder mulighed for løbende kurser og uddannelser, fx familiebehandling, kognitiv adfærdsterapi, supervisor samt personlig udvikling at blive en del af en innovativ og foranderlig indsats i Københavns Kommune med høj faglighed, godt kollegialt miljø og tillidsbaseret ledelse et afvekslende og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor der er plads til udvikling og mulighed for at påvirke dit eget arbejdsliv ugentlige behandlingskonferencer og sagssupervision flex-tidsordning at indgå i et forpligtende arbejdsfællesskab, hvor vi sætter arbejdsmoral, trivsel og humor i højsæde et spændende specialiseret arbejde med mange opgaver og tværfagligt samarbejde supervision Om os Brobyggerne består i dag af mange forskellige fagligheder, herunder pædagoger, sygeplejersker, fys- og ergoterapeuter, socialrådgivere og psykologer samt en psykiater, en afdelingsleder og en institutionsleder, som alle har erfaring med behandlingsindsatser for børn og unge med komplekse psykiatriske udfordringer. Brobyggerne arbejder altid der, hvor barnet/den unges og familiens vanskeligheder er. Vi tilbyder fleksible og skræddersyede forløb, som spænder lige fra behandlingsarbejde i hjem, skoler, i Børne- og Ungdomspsykiatrien og i fritidslivet til samtaler eller gruppeforløb på matriklen. Mange har massive angstproblematikker, kæmper med skolevægring og social isolation, er selvmordstruede, udadreagerende eller har psykoseproblematikker og mange er diagnosticeret med depression, autisme, OCD, ADHD, skizofreni/skizotypi, personlighedsforstyrrelser eller tilknytningsforstyrrelser. Vi arbejder med hele familien og har særligt fokus på barn-forældresamspillet, hvor vi styrker forældrene i at se og møde deres barns behov. Vi samarbejder tæt med familierne, så indsats og mål giver mening for alle. Løn og ansættelse Løn efter overenskomst og principperne i Ny Løn. Tiltrædelse så hurtig som mulig eller den 1. oktober 2022. Stillingerne er fastansættelser på fuld tid (37 timer om ugen), og ansættelse er efter gældende overenskomst. Center for Socialpædagogik og Psykiatri anvender børne- og straffeattest samt udvidede referencer som led i rekrutteringen. Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Louise Rosenstand på 2361 1707, hvis du vil vide mere om stillingen. Læs mere om centret og tilbuddet her: http://www.csp.kk.dk/ Søg via linket senest onsdag den 21. september 2022 Vi afholder samtaler i uge 38 eller 39.