Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Koordinerende jordemoderspecialist

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

To spændende stillinger til en erfarne jordemødre med stærke, faglige og relationelle kompetencer, overblik, gode organisatoriske, kommunikative - og samarbejdsevner. Faststilling på 37 timer Den koordinerende jordemoderspecialist forventes at arbejde opsøgende og være en aktivt tilbydende sparringspartner for såvel jordemødre, social- og sundhedsassistenter og læger.  Gennem koordinering, ledelse og supervision medvirker hun til, at personalet kan arbejde selvstændigt inden for eget kompetenceområde og skal aktivt assistere og koordinere i akutte situationer på fødeafsnittet. Hun er ledelsens forlængede arm på de tidspunkter af døgnet, hvor den formelle ledelse ikke er til stede. Vi søger Erfaren jordemoder med minimum 5 års jordemoderfaglig erfaring fra specialafdeling Ansøger med en erfaring og evne til koordinering, kompleks opgaveløsning og hun skal kunne arbejde med mange bolde i luften og kan løse opgaver selvstændigt At ansøger er tovholder for implementeringen og fastholdelse af afdelingens målsætninger inden for udvikling og kvalitet og fungerer, som ledelsens forlængede arm At ansøger er bevist om sin kulturbærende rolle og være i besiddelse af en engagerende, og motiverende adfærd og har gode pædagogiske evner inden for faglig og kollegial vejledning/supervision At ansøger er villig til at sætte sin egen viden i spil og bidrage til at højne vidensniveauet for medarbejderne på tidspunkter i vagten, hvor driften tillader dette At ansøger har fokus på og bidrager til effektiv drift af afsnittet At ansøger er tillidsvækkende, åben, troværdig og kan bevare et solidt overblik i pressede og akutte situationer Sundhedsfaglig/Pædagogisk uddannelse på mindst diplomniveau eller vilje til at erhverve dette Vi tilbyder En stor universitets- og specialeafdeling med engagerede og kompetente medarbejdere, som årligt varetager betjeningen af ca. 3.800 af regionens fødsler årligt.  En afdeling med plads til sjov og høj arbejdsmoral som sætter tværfagligt samarbejde og det gode arbejdsmiljø højt. Vi tilbyder et fødeafsnit, som ønsker at sikre gode fødselsforløb og har en særlig indsats ift at de førstegangsfødende føder vaginal og har lyst og mod til at komme igen. Gruppen af koordinerende jordemødre har fælles supervision. Som del af den koordinerende gruppe indgår du i det strategiske ledelsesforum og har dermed mulighed for at sætte dit præg på udviklingen inden for faget. Arbejdssted Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital – Odense fødeafsnit Stillinger til besættelse Faststilling med tiltrædelse pr. 1/10 2022 Yderlig information Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsjordemoder Lone Sølvsten Kappendrup på telefon 2036 9232 eller mail Lone.Soelvsten.Kappendrup@rsyd.dk . Løn og ansættelsesforhold I Henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og sundhedskartellet. Region Syddanmark anvender prøvetid for nyansatte i regionen. Der indhentes børneattest, idet der som led i ansættelsen, vil være direkte kontakt med børn under 15 år. Ansøgningsfrist Den 21. september 2022. Ansættelsessamtaler forventes gennemført den 27. september 2022. Ansøgning fremsendes via ”Søg stillingen”.