Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kirurgisk Afdeling A, Afsnit A2 søger oversygeplejerske pr. 1. november 2022.

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Kirurgisk Afdeling A, sengeafsnit A2, Odense søger en ambitiøs oversygeplejerske som sætter patienten i fokus, gerne med tiltrædelse 1. november 2022 eller efter aftale. Vores personale siger: ”A2 er en afdeling, som rummer meget diversitet både i personalegruppen som i patientgruppen. Humøret er i top og vi vægter fællesskabet højt. Desuden sætter vi en stor ære i at fagligheden er høj i arbejdet med vores komplekse kirurgiske patienter. Afdelingen håndterer den akutte, palliative, kurative, langvarige samt kortvarige sygepleje hvilket stiller krav til vores kompetencer. Personalet på A2 føler et stort ejerskab over for afdelingen, hvilket er med til at øge arbejdsglæden.” Hvem er vi: A2 har 11 ansatte sygeplejersker og 11 social-og sundhedsassistenter. Vores afsnit består pga. vakancer i øjeblikket af 10 sengepladser fordelt på 1-, 2- og 4-mandsstuer. Vi arbejder hårdt for at få ansat nye kollegaer, og derved genåbne de lukkede senge så hurtigt som muligt. Vi har et blandet klientel af patienter med diagnoser som kræft, inflammatoriske tarmsygdomme, komplicerede operationer med vakuum behandling og meget andet. Aldersspredningen på vores patienter er stor. Den daglige opgavefordeling og tavlemøde styres af oversygeplejerske/sektionsansvarlige overlæge eller stedfortrædere. Vi sætter det faglige niveau højt, og stiller store krav til os selv og vores samarbejdspartnere. Desuden er vi kendetegnet ved at have et godt arbejdsmiljø, med særlig fokus på den gode tone og anerkendende tilgang til hinanden. Trods manglen på kollegaer har vi et godt socialt samvær og masser af humor i det daglige arbejde.  Vi savner at være nok til og have tid til at arbejde med udvikling af det kirurgiske speciale, da dette er med til at skabe en alsidig hverdag. Som noget relativt nyt er vores afsnit fusioneret med vores ambulatorie og daghospitalsfunktion. Det betyder vi alle i højere grad får mulighed for at følge hele forløbet for vores patienter, ligesom vi på sigt kan få fordelt vores vagtbelastning på flere ansatte. Din lægekollega i afsnitsledelsen siger: ”Teamfunktionen mellem dig og mig og vores øvrige kollegaer er særdeles vigtig, for at A2 fungerer optimalt. Dette både af hensyn til patienten og af hensyn til sikre så optimal drift og flow som muligt. Din rolle er derfor central og kræver, at du har et stort overblik. Du skal også have de bedste kompetencer inden for kommunikation og samarbejde. For at det lykkes i det daglige skal du kende dit personales kompetencer, være omstillingsparat og kunne træffe hurtige og relevante beslutninger”. Personligt er du: Er du en leder som er ærlig og tydelig i din kommunikation. Du ligger handling bag dine ord og tager gerne dine medarbejdere med i beslutninger. Du er et dedikeret menneske som holder af relationer mellem mennesker, og har den anerkendende tilgang medarbejdere og samarbejdspartnere. Du evner også at holde tungen lige i munden i en udfordrende hverdag. Sidst men ikke mindst er du tålmodighed og vedholdende i forhold til at arbejde med kulturelle forandringer, for det har vi behov for nu, og når vi skal i nye samarbejdsfællesskaber på Nyt OUH. Fagligt har du: Ledelseserfaring fra en tilsvarende stilling, specielt samarbejde med flere samarbejdspartnere. Gerne uddannelse på master eller kandidat niveau eller på sigt ønske om at videreuddannelse Du har en klar forståelse af egen lederrolle og evner at uddelegere til andre. Du har en vision for dit lederskab og lader dig ikke begrænse af faggrænser. Du skal være sygeplejefagligt engageret og deltage aktivt i udviklingen af sygeplejen. Gode kommunikationsevner såvel i tale som skrift. Vi tilbyder: 22 super engagerede medarbejdere der vil gøre deres bedste for, at du lander godt i jobbet. Gode sparingspartnere i sektionsansvarlig overlæge, stedfortrædere og ledelseskollegaer i Afdeling A. Grundigt introduktionsprogram til afsnit A2 og Afdeling A som helhed. Meget kompetent og engageret ledergruppe, hvor du også har en plads. Vi mødes en gang om måneden i 3 timer. En innovativ og foranderlig afdeling som konstant finder på nye ideer. En synlig og tilgængelig afdelingsledelse. Supplerende lederuddannelse der hvor der måtte være behov. Løn- og ansættelsesforhold: Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellets Lederoverenskomst og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse. Hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark, vil der være 3 måneders prøvetid. Inden endelig ansættelse påregnes det, at der indhentes referencer - så du bedes enten i din ansøgning eller medbragt til eventuel indkaldt samtale, medbringe data på hvem vi kan kontakte derom. Ansøgning: Ansøgningsfrist: Onsdag den 21. september 2022. Samtaler forventes afholdt: Mandag den 26. september 2022. Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Det anbefales, at der søges via Region Syddanmarks jobportal . Bliver du indkaldt til samtale, vil du som indledning til samtalen blive præsenteret for en case. Du får naturligvis forberedelsestid til at løse denne og samtalen indledes med dit løsningsforslag. Vil du vide mere: Du kan læse mere om Kirurgisk Afdeling A samt se en mere detaljeret Job- og ansøgerprofil - her Ønsker du at vide mere om afdelingen eller stillingen er du velkommen til et uforpligtende ring eller besøg. Kontaktpersoner er: Chefsygeplejerske Susanne Barren tlf.: 2443 4165, susanne.barren@rsyd.dk Sektionsansvarlig overlæge Per Vadgaard Andersen tlf.: 2159 2129, per.vadgaard.andersen@rsyd.dk Oversygplejerske Marlene Vestergaard Sørensen tlf.: 4023 9420, marlene.vestergaard.soerensen@rsyd.dk På OUH´s internetside , Facebook og LinkedIn kan du læse mere om afdelingen.