Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du vores nye sygeplejerske- eller SSA-kollega i Psykiatrisk Akutmodtagelse, Vejle?

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Er du vores nye sygeplejerske- eller SSA-kollega i Psykiatrisk Akutmodtagelse, Vejle? Vil du have en afvekslende hverdag, hvor det at varetage det akutte patientforløb med høj grad af patientinddragelse bedst muligt er dit fokus? Kan du arbejde tæt sammen med fantastiske kollegaer og tage medansvar? Så har du som sygeplejerske eller SSA her en enestående mulighed for at søge en fast stilling på 37 timer, primært i dag- og nattevagter, i Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM). Om afsnittet: PAM er et afsnit, hvor vi både modtager lægevisiterede og ikke visiterede patienter. Vi arbejder med udgangspunkt i Region Syddanmarks koncept for akutmodtagelse. Endvidere har vi patienter med behov for ambulant ECT behandling, patientstyrrede indlæggelser og indlæggelser på op til 48 timer. Den Mobile Skadetue (DMS) er tilknyttet PAM. DMS har fokus på at sikre den specialrettede indsats til mennesker med psykiske lidelser, der er i en særlig skrøbelig fase, og hvor der er behov for akut psykiatrisk hjælp i hjemmet. PAM varetager også den Akutte Psykiatriske Udrykningstjeneste (APU). Her assisterer PAMs sygeplejersker politi, vagtlæge og bosteder i tvangsforebyggende øjemed i akutte psykiatriske problemstillinger døgnet rundt. Du ansættes som en del af en etableret gruppe og skal sammen med dine kollegaer løse alle opgaver i Psykiatrisk Akutmodtagelse. Vi søger en kollega, som Gerne har psykiatrisk erfaring og lyst til medansvar for sygeplejefaglighed og udvikling. Har lyst til at arbejde med mennesker med psykiske lidelser. Er positiv og fleksibel og finder arbejdsglæde i en uforudsigelig arbejdsdag. Er åben og anerkendende i din kommunikation. Er god til at skabe tillid og har en ansvarsfuld og troværdig adfærd. Aktivt vil bidrage til det gode arbejdsmiljø. Er motiveret og engageret i dit arbejde. Gerne har kørekort. Vi tilbyder: En grundig individuel introduktion til både PAM og DMS, og hvis du er sygeplejerske eller SSA med efteruddannelse i psykiatri også APU, således at du kan varetage alle funktioner efter endt oplæring. Et spændende job med mange udfordringer og en hverdag med vekslende arbejdstempo. Dygtige og engagerede tværfaglige kollegaer, som gerne deler ud af deres viden. Erfarne og engagerede kollegaer, hvor tillid og tryghed er i fokus. Høj prioritering af sikkerhed og arbejdsmiljø. Mulighed for at udføre et godt arbejde, som skaber faglig stolthed, trivsel og arbejdsglæde. Obligatorisk supervision og høj grad af faglig sparring. Tid og rum til refleksion, læring og udvikling. Kompetenceudviklingsprogram med fast undervisning det første år, hvis du ikke har psykiatrierfaring. Om psykiatrisk afdeling, Vejle: Lokalpsykiatrien i Vejle er placeret i Sundhedshuset (Vestre Engvej 51B, 5.sal, 7100 Vejle). Lokalpsykiatrien i Kolding er placeret i Låsbyhøj (Nørregade 1, 2. sal, 6000 Kolding). Lokalpsykiatrien i Fredericia ligger på Vendersgade 49, 7000 Fredericia Sengeafsnittene i Vejle er placeret på ”Nordbanen” (Nordbanen 5, 7100 Vejle) Psykiatrisk Afdeling Vejle har ansvaret for voksenpsykiatrien og varetager udredning, diagnostik og behandling. Afdelingen betjener ca. 287.000 indbyggere primært fra kommunerne Vejle, Fredericia, Kolding og Billund samt for ældre med psykiske lidelser desuden Middelfart, Nordfyns og Assens kommuner. Afdelingen består af et døgnbehandlingssted i Vejle og tre lokalpsykiatrier i henholdsvis Vejle, Kolding og Fredericia. Afdelingens døgnbehandlingssted er placeret i nye bygninger fra 2017, hvilket medfører moderne behandlings- og sikkerhedsmæssige forhold for patienter og medarbejdere. Derudover er placeringen tæt ved naturskønne omgivelser som skov og vand. På Psykiatrisk afdeling i Vejle findes 5 sengeafsnit (affektiv afsnit (02/03), psykose afsnit (06/07), ældre afsnit (04), afsnit for dobbeltdiagnoser og medicinnedtrapning (05) og PAM (Psykiatrisk Akut Modtagelse). Udgående fra PAM har vi også vores mobile skadestue (DMS) og Akut Psykiatrisk Udrykningstjeneste (APU). Afdelingen har tre lokalpsykiatrier i henholdsvis Kolding, Vejle og Fredericia, som har følgende udrednings- og behandlingstilbud: Visitationsteam Udredningsteam Teams for psykose- og affektive lidelser (herunder bl.a. et team for angst og ADHD) OPT – opsøgende psykose teams OPUS Almenpsykiatriske teams Team for gerontopsykiatri Demensklinikken Lillebælt Team for oligofreni Team for personlighedsforstyrrelser Team for selvmordsforebyggelse Sengeafsnit og lokalpsykiatrier har et godt samarbejde og fælles møder samt videokonferencer. Yderligere oplysninger: Vi ser frem til din ansøgning. Ønsker du yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte PAMs oversygeplejerske, Heidi Vang Hagelskjær, på mobil 23471638. Løn: Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. Ansøgningsfrist : Vi afholder løbende ansættelsessamtaler, så skynd dig at sende din ansøgning af sted til denne spændende stilling. Vi glæder os til at høre fra dig.