Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du erfaren, nyuddannet eller måske pendler? Vi søger jordemødre til Fødegangen og Fødeklinikken.

  • Herlev Hospital
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Vi er ikke som de andre! Fødegang i nye rammer, Pendlerbolig, Sansefødestuer, Ny fødeklinik, nyt afsnit for Graviditet og Tab osv. Kom og vær med på vores spændende udviklingsrejse. På fødeafdelingen på Herlev hospital får du mulighed for et varieret arbejdsliv dér, hvor din interesse ligger. Du får mulighed for indflydelse på dit timetal og på tilrettelæggelsen af dit vagtskema – måske ønsker du dine vagter samlet? Vi tilbyder pendlerstilling og gratis bolig, hvis du er bosat på Fyn eller i Jylland. Jordemødre, obstetrikere, SSA’er og Serviceassistenter har et fantastisk samarbejde om at skabe gode, omsorgsfulde og trygge forløb for fødende og deres familier. Faglighed og tværfaglighed er i højsædet, og sparring er naturligt integreret i arbejdsgangene. Vi er netop i 2022 begyndt at arbejde målrettet med InterProfessionel Læring og Samarbejde – hvor kvinden og familien er i centrum, og hvor grundstenen handler om, at vi lærer af, om og med hinanden i et trygt og åbent læringsmiljø. Du er derfor i gode hænder hos os, hvad enten du er nyuddannet eller mere erfaren, og kan opøver erfaring, færdigheder og kompetencer, som kan bruges resten af din karriere Lige nu søger vi nye jordemødre til ansættelse på deltid eller fuldtid i skiftende vagter. Hos os har du mulighed for at vælge, om du ønsker at arbejde hver 2. eller hver 3. weekend. Onboarding Vi har særligt fokus på onboarding af vores nye kollegaer, og vi tilbyder et indholdsrigt JOrdemoder INtroduktionsprogram (JOIN), som tilrettelægges sammen med dig. JOIN skræddersys ud fra, hvor du er i dit jordemoderliv, og hvilke ønsker og behov du har i forhold til dit arbejdsliv - og du vil under hele forløbet bliver tilknyttet en mentor som sparringspartner. Vores JOIN-program hjælper dig til at blive en uundværlig del af vores team. Vi ønsker: • Engagerede og konstruktive kolleger, der ønsker at arbejde med jordemoderkundskabens muligheder • At du prioriterer tværfaglighed og samarbejde • At du har lyst til at indgå i en arbejdsplads, der rummer hele jordemoderfaglighedens felt fra det ukomplicerede spontane forløb til det potentielt patologiske forløb Vi tilbyder: • Mulighed for variation i arbejdslivet – fødegang, fødeklinik, Akutmodtagelsen for gravide, Graviditet & Tab, konsultation, delestilling mellem afsnit fx fødegang/ svangre • JOIN: Mentorordning – skræddersyet introduktionsprogram • Skemalagt supervision • Kompetenceprogram; Jordemødre lærer hele livet • En afdeling hvor arbejdsmiljøet er i fokus • Makkerparordning med social- og sundhedsassistenter • Fantastisk tværfagligt samarbejde med lægegruppen • Fødegangstillæg • Nye fysiske rammer og sansemiljø på alle fødestuer Du kan: • Have indflydelse på dit eget skema herunder ønske om arbejde hver 2. eller hver 3. weekend • Ønske vagter i Akutmodtagelsen for Gravide • Ønske at indgå i den regionale hjemmefødselsordning • Ønske at varetage en jordemoderkonsultation, både for den normale gravide og for gravide med særlige obstetriske problemstillinger • Ønske indgå i vagter på den nye fødeklinik eller på Fødegangen. • Ønske en differentieret hverdag mellem barsel og fødegang. Ansættelsesvilkår Vi aftaler timetal individuelt efter ønsker og behov. Løn og tillæg efter overenskomst. Nye lokaler i 2022 Vi er netop flyttet ind i det nybyggede Kvinde Barn Center, hvor arkitekturen skaber optimale rammer for gode patientforløb. Gravid-, og fødemodtagelse, fødeafdeling samt barsel- og svangerafsnit flytter i den nye bygning, hvilket giver spændende muligheder for vores måde at arbejde på, og vi er i fuld gang med at finde os til rette og indarbejde nye arbejdsgange. I de nye bygninger vil alle vores 11 nye fødestuer være sansefødestuer, og du får som jordemoder derfor mulighed for at gøre brug af helt nye teknologiske værktøjer i form af lys og lyd, der kan give den fødende og dig som jordemoder rolige omgivelser under fødslen. Ligger Herlev Hospital langt væk fra dig? Herlev hospital ligger 6 min. fra Herlev S-togsstation i cykelafstand, og der går flere busser lige til døren. Hvis du bor udenfor Sjælland, stiller vi en gratis pendlerbolig tæt på hospitalet til rådighed. Du er meget velkommen til at ringe for at få en snak eller en uformel kaffeaftale, og du kan kontakte: Vicechefjordemoder Louise Wenzel-Petersen på tlf. 40 14 94 98 anne.louise.wenzel-petersen@regionh.dk Vicechefjordemoder Marie Hellstrøm Jakobsen på tlf. 20 49 05 59 marie.hellstroem.jakobsen@regionh.dk Ansøgningsfrist 23.10.2022 Samtaler forventes afholdt i løbet af uge 43 Send venligst din ansøgning via linket. Du kan læse mere om afdelingen på nedenstående link: https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-foedsel/Sider/default.aspx Find os på Instagram: https://www.instagram.com/livetpaafoedeafdelingen_herlev/?hl=da Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet