Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske eller Social og sundhedsassistent til video-EEG, Neurologi, Aarhus Universitetshospital

  • Region Midtjylland Neurologi - Neurologisk sengeafsnit
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

En unik mulighed for fordybelse og specialisering inden for epilepsien Kunne du tænke dig at arbejde med langtidsmonitorering (LTM = Long Term Monitoring) af voksne til video-EEG overvågning? - I neurologisk sengeafsnit har vi en lille enhed, hvor der indlægges patienter til video-EEG overvågning. Til denne funktion søger vi en sygeplejerske/social- og sundhedsassistent og tilbyder en fast stilling på 37 timer om ugen i blandede vagter. Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2022 eller efter aftale. Langtidsmonitorering af epilepsipatienter Vores video-EEG stuer er en integreret del af sengeafsnittet med plads til døgnovervågning af to patienter fra mandag til fredag. Formålet med video-EEG undersøgelsen (LTM) er, at undersøge hjernens aktivitet med EEG (ElektroEncefaloGrafi) under anfald, samtidig med at anfaldet videooptages. Når patienten får et anfald, er det personalets opgave at teste patientens bevidsthedsniveau og dermed klarlægge hvilken type epilepsi, der er tale om. Dette muliggør en præcis diagnosticering og behandling. Der udføres endvidere også udredning af søvnforstyrrelser ved polysomnografi (PSG). Arbejdet på video-EEG stuerne muliggør en tæt patientkontakt og giver en unik mulighed for fordybelse og specialisering i en niche inden for epilepsien. Der er et tæt samarbejde med henvisende læger og neurofysiologisk afdeling, som varetager den tekniske del og analysearbejdet af EEG- og PSG undersøgelserne. Døgnovervågningen af de to stuer indebærer, at der altid skal være personale til stede. Personalet i sengeafsnittet afløser og giver back up. I ferieperioder forekommer der nedlukning af stuerne, hvor du ville skulle indgå i plejen og behandlingen af de øvrige patienter i neurologisk sengeafsnit. Derudover er der weekendvagt i sengeafsnittet ca. hver 6. uge. På Neurologisk Sengeafsnit indlægges patienterne både planlagt og akut i en af vores 10 senge. Indlæggelse hos os kan ske på grund af kendt neurologisk sygdom som f.eks. sklerose, epilepsi, hjernekræft eller ALS. Patienterne kan også blive indlagt som led i udredning eller til en planlagt operation, f.eks. for parkinson. Patienterne har forskellige observationsbehov, og derfor er 3 af vores senge særlige observationssenge, hvor vi har mulighed for at observere patienterne tæt ved hjælp af kamera og monitorering af vitale parametre. Dine opgaver vil bl.a. omfatte: Kontinuerlig overvågning af patienterne til LTM undersøgelse Patientsikkerhed under anfald Anfaldsobservation og -håndtering Fysisk og psykisk omsorg for patienter og pårørende Information om epilepsi Vi forventer: At du har erfaring som sygeplejerske/social-og sundhedsassistent At du evt. har neurologisk erfaring og gerne med særlig kendskab til epilepsi At du kan arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner At du har interesse for patienter med ofte komplekse psykosociale problemstillinger At du er indstillet på et varierende aktivitetsniveau – opgaver der spænder fra det helt akutte til det meget planlagte At du er nogenlunde teknisk minded og har interesse for skærmarbejde/PC Vi tilbyder: Mulighed for specialisering og fordybelse inden for epilepsien Selvstændigt job med gode kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere Oplæring af specialeansvarlig sygeplejerske, i tæt samarbejde med neurofysiologisk afdeling Har ovenstående fanget din interesse og ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Gitte Andersen på tlf. 23271895 eller sende en mail til specialeansvarlig sygeplejerske Lene Ejsing (leejsi@rm.dk). Du er også meget velkommen til at komme forbi og se video-EEG stuerne. Ansøgningsfrist fredag d 23 september. Vi holder ansættelsessamtaler i uge 39. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.