Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

På udkig efter SSA / SSH med positivt sind, der brænder for at arbejde rehabiliterende

  • Sønderborg Kommune
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Vi stiger i visiterede borger timer, så derfor søger Rehab team  ny kollegaer, til dagvagt på 37 timer / ugentligt, vi er fleksible i forhold til timetallet. Tiltrædelse  efter aftale. Vores team består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeut og fysioterapeut. Vi er et team, hvor faglighed og det gode borgerforløb vægtes højt. Vi arbejder ud fra borgernes ønsker og mål, da det er motivations- skabende, for at den borger opnår deres mål. Vi arbejder med helhedspleje i borgerens hjem, hvor vi tager afsæt i de personalepolitiske værdier E ngagement, D ialog, S amarbejde og A nerkendelse, såvel i mødet med borgere, de pårørende, som i det kollegiale fællesskab. Dine faglige kompetencer kommer i spil i komplekse borgerforløb hos borgere med kroniske lidelser, borgere med demens eller terminale plejeforløb. Du vil arbejde med uddelegerede sundhedslovsydelser eksempel medicindispensering, insulin givning og sårpleje, i arbejdet får du stillet en assistenttaske til rådighed med BT-apparat, termometer m.m. Der er løbende muligheder for at byde ind på ledige funktioner som fx praktikvejleder, demensvejleder eller dokumentationsvejleder. I Sønderborg kommune arbejder vi i hjemme- og sygeplejen tæt sammen, med det formål: At sikre gode sammenhængende borgerforløb med udgangspunkt i vores kerneopgaven: ” Et værdigt liv, hvor dit potentiale er i spil” Vores borgerteams holder fælles vagtstart alle ugens dage i dagvagt og aftenvagt. I borgerteamet drøftes, vurderes og koordineres dagens borgerforløb. Vi arbejder ud fra plejemærkerne: Høj borgersikkerhed, Kvalitet, Forudsigelighed, Rette levering til rette tid, Effektivitet og Eksternt samarbejde. Da vi tror på, at disse plejemærker er med til at skabe det gode sammenhængende borgerforløb. Der afholdes tværfaglige møder ugentlig, hvor udvalgte borgersituationer drøftes i dybden og plan lægges / justeres for borgerforløbet. Dokumentationen foregår via håndholdt PDA, tablets og bærbar pc, og fortrinsvis i borgerens hjem. Du skal have kørekort, samt være fleksibel, positiv og engageret i opgaveløsningen. Vi har en spændende og aktiv arbejdsplads med borgeren i centrum, så hvis det giver mening for dig, så send os en ansøgning. Løn og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og FOA – Fag og Arbejde. Yderligere oplysninger fås ved direkte henvendelse til leder: Mette Møller 88 72 62 23 Ansøgningsfrist den 30.09.22. Samtalerne bliver afholdt løbende