Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vi søger en SOSU-assistent til fast nattevagt 28 timer/ugen på Furesø Rehabiliteringscenter – måske kunne det være dig, som er vores ny kollega?

  • Furesø Kommune Svanepunktet Rehabiliteringscenter
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Er du natteravn og trives med at arbejde om natten? Ønsker du dig et arbejdsliv med gode kolleger, hvor du kan yde pleje og omsorg i både planlagte og akutte opgaver til borgere i rehabiliterende eller palliative forløb? Slå til nu og søg stilling og få muligheden for at blive vores nye kollega – det vil du ikke fortryde! Lidt om Rehabiliteringscentret Vi har 36 pladser til døgnrehabilitering, hvor vi modtager en bred gruppe af borgere med forskellige komplekse sygeplejefaglige problemstillinger inden for f.eks. ortopædkirurgi, neurologi, onkologi og almene medicinske sygdomme. De fleste borgere kommer fra hospitalet til et genoptræningsophold. Vi har yderligere kortere vurderingsophold, aflastningsophold, palliative forløb samt socialpsykiatri. Som led i det samlede rehabiliteringsforløb er det vigtigt at kende borgernes funktionsniveau over hele døgnet. Om natten er der derfor fokus på, at borgerne får en god nattesøvn, og hvis de har svært ved dette, er det vigtigt at vide, hvordan natten forløber for den enkelte borger. Der er også fokus på at hjælpe borgere, til at blive selvhjulpne om natten, f.eks. i forbindelse med natlige toiletbesøg. Ønsket er, at borgerne kan udskrives til eget hjem og klare sig så selvstændigt som muligt. Dine primære arbejdsopgaver Vi modtager flere borgere, der har brug for pleje og sygepleje om natten. F.eks. medicin, der skal gives på faste tidspunkter, observation af vitale værdier (TOBS), hjælp til rette liggestilling og hjælp til toiletbesøg. Du skal derfor være indstillet på, at dine arbejdsopgaver er afvekslende og det betyder, at du skal kunne arbejde bredt med grundlæggende sygepleje. Mange borgere spekulerer om natten på, hvordan de skal kunne komme til at klare sig igennem, da deres livssituation er vendt på hovedet. Det er derfor vigtigt, at du mestrer kunsten at lytte og skabe en god dialog med de borgere, der har brug for en snak i en sen nattetime. Vi søger SOSU-assistent, der har overblik i forhold til opgavefordeling og planlægning af opgaver over nattevagten, hvor I er to på vagt. Dette så borgerne oplever, at der er styr på tingene og de trygt kan sove. Vi anvender Nexus som dokumentationssystem, så vi forventer, at du har kendskab til IT og lysten til at lære mere. Er du nyuddannet SOSU-assistent er du også meget velkommen til at søge. Vi tilbyder god introduktion og kompetenceudvikling. Ud over disse spændende arbejdsopgaver tilbyder vi også: • God introduktion og oplæring i alle enheder • En arbejdsplads hvor der er fokus på godt arbejdsmiljø, hvor alle bliver medinddraget • En arbejdsplads med udvikling og refleksion over vores fælles praksis • Engagerede kollegaer der sætter en ære i at yde helhedsorienteret, professionel og omsorgsfuld pleje og behandling • Støtte og faglig opbakning fra din leder • Godt humør og omsorg for hinanden Stillingerne ønskes besat 1. november 2022 og gerne før. Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Vil du vide mere Har du spørgsmål til stillingen eller vil forbi til en kop kaffe, er du velkommen til at kontakte Leder af Rehabiliteringscentret Ida Freia Stefansdottir Frederiksen, 72165341 / iff1@furesoe.dk. Ansøgningsfrist Fredag d. 23 september 2022 Tidspunkt for samtaler Vi holder samtale løbende. Praktisk Der indhentes referencer fra tidligere ansættelsesforhold, hvis du kommer i betragtning til stillingen. Ved tilbud om ansættelses indhentes også børne- og straffeattest. I Furesø Kommune sker løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny Løn. Job i Furesø? Kom og vær med! I Furesø gør vi det trygt at blive gammel. Derfor skaber vi løsninger sammen. Med kolleger på tværs af organisationen. Med brugere og borgere – ja med alle, vi er kommune for. Fællesskaberne er vores svar på de udfordringer, vores velfærdssamfund står foran i de kommende år, hvor flere får brug for velfærdsydelser og over længere tid. Og hvor nye ideer derfor skal forny den service, vi yder. Samtidig passer vi på dem, der passer på vores borgere. I vores hverdag har vi fokus på nærvær fremfor fravær på en sund arbejdsplads med røgfri arbejdstid. I vores opgaveløsning giver vi plads til mødet mellem fagene og mellem mennesker, for det er her, innovationen opstår. Vi koordinerer med hinanden på tværs af titler og fagligheder, og vi holder godt styr på den daglige drift for at skabe sammenhæng for vores borgere. Så kom og vær med. Vi har også plads til dig.