Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent

  • Esbjerg Friplejehjem
  • 21/09/2022
Deltid

Jobbeskrivelse

Social- og sundhedsassistent Esbjerg Friplejehjem Esbjerg Friplejehjem åbner for beboere i starten af januar 2023, og vi vil løbende ansætte personale, i takt med at lejlighederne besættes. Vi søger nu Social- og sundhedsassistenter til opstarten af 1. fase Esbjerg Friplejehjem er en del af Danske Diakonhjem. Hovedkontoret findes i Vejle. Vi får 60 lejligheder. Vi bliver en mangfoldig personalegruppe, bestående af forstander, afdelingsleder, sekretær, pedel, køkkenleder, på sigt evt. fysioterapeut, ergoterapeut, og en aktivitetsmedarbejder, SSA, SSH, køkken- og ernæringsassistenter, husassistenter, ufaglærte, ungarbejdere mm. Du får mulighed for i fællesskab og i et tværfagligt samarbejde at yde pleje, omsorg og praktisk hjælp af høj kvalitet til glæde for vores beboere. Du vil opleve, at der er en stor grad af frihed til at iværksætte meningsfulde tiltag, og du får mulighed for at sætte dit personlige præg på et godt arbejdsmiljø med på ordentlighed, rummelighed og imødekommenhed. Vi søger en kommende medarbejder, som kan tage afsæt i Danske Diakonhjems værdier, som bl.a. betyder: Vi betragter ethvert menneske som unikt og værdifuldt. Vi styrker det enkelte menneskets identitet og betragter hinanden ligeværdigt. Vi respekterer andres holdning, mening, værdier og levevis. Vi giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere. Dette er en unik mulighed for at kunne være medskabende på rejsen til "dannelsen af dét plejehjem, man gerne selv vil flytte ind på". Rejsen bliver med sikkerhed spændende, lærerig, overraskende, krævende og givtig, vel vidende at det ikke er gjort på kort tid. Det er en bog, der skal skrives, og vi skal alle bidrage. Vi vil have nærvær og omsorg som pejlemærker, og beboeren er altid i centrum. For at beboerne kan opnå livskvalitet, skal medarbejderne, som yder hjælpen og omsorgen ligeledes trives. Vi skal have etableret et sundt og godt arbejdsmiljø, hvor Social Kapital (Retfærdighed, tillid og Samarbejde) er i højsædet. Vi søger en som: Har lyst til, og er motiveret for at arbejde med ældre mennesker og være en aktiv del af at skabe et individuelt defineret godt liv for denne gruppe af befolkningen med fokus på det gode hverdagsliv med afsæt i vores værdier. Er medansvarlig for at udvikle kompetencerne hos øvrigt plejepersonale til glæde for beboerne, pårørende og kolleger. Er medansvarlig for at implementere god dokumentationspraksis Er god til at planlægge og koordinere opgaver for dig selv samt øvrigt plejepersonale. Er positiv, autentisk, engageret, kvalitetsbevidst og har evig lyst til at være i bevægelse Med fordel kender omsorgssystemet i Esbjerg Kommune Har gode relationelle, kommunikative, pædagogiske og diplomatiske kompetencer, og er topmotiveret for at samarbejde med de øvrige ansatte, uanset faggruppe og derved sikre gode dage for beboerne samt et sundt og godt arbejdsmiljø Vi kan tilbyde: En velfungerende organisation. En arbejdsplads med en uformel omgangstone og synlig ledelse i øjenhøjde Stor medbestemmelse på egen arbejdsdag, og dermed et stort ansvar for at relevante opgaver bliver løst på Esbjerg Friplejehjem. Værdier, som vægtes højt og til stadighed holdes op imod praksis Dejligt samarbejde med de ældre, unikke mennesker, som er beboere hos os Udvikling og konstant optimering for at kunne bruge ressourcerne bedst muligt Sundhedsordning og andre personalegoder Du skal søge jobbet, hvis du vil arbejde et sted, hvor du: Kan være med til at skabe kulturen, aktivt arbejde med vores værdier og sætte præg på den gode stemning med en humoristisk tilgang Har ledere og kolleger, som sætter mennesket forrest frem for regler og systemer Møder mennesker med tillid og imødekommenhed, så alle føler sig velkomne på Esbjerg Friplejehjem Vil få mulighed for at lære og udvikle dig som menneske og fagperson, og hvor der er højt til loftet Vil opleve, at alle ansatte er lige meget værd Ansættelsesstart d. 15.12.22 Samtaler primært uge 41, men vil også ske løbende. Stillingen er på 30-37 t./uge og vil fortrinsvis ligge i dag tiden, men aften- og/eller nattevagt kan forekomme. Ligeledes er der arbejdsweekend hver 2 weekend i opstartsperioden. På sigt vil der blive mulighed for arbejde hver 3. weekend . Er du kun interesseret i aften eller nattevagter, er du også velkommen til at søge. Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst og kvalifikationer (FOA). Ønsker du at vide mere om stillingen, kan forstander Rikke Strunge Mizrahi kontaktes rsm@diakon.dk 51523492 Se ligeledes på vores hjemmesider www.esbjergfriplejehjem.dk samt www.diakonhjem.dk Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet