Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pædagogisk personale til Holmehusene

  • Ringkøbing-Skjern Kommune Holmehusene
  • 21/09/2022

Jobbeskrivelse

Er du ambitiøs på dit fags og beboernes vegne og kunne du tænke dig at være med til at udvikle Holmehusene for borgere med erhvervet hjerneskader og fysisk funktionsnedsættelse. Så er jobbet til dig her. Der ydes støtte og vejledning med henblik på, at den enkelte beboer opnår livskvalitet, udvikling og selvstændighed. Støtten er situationsbestemt og tager hensyn til den enkelte beboer i den givne situation. Vi tager ikke over hvor beboeren selv kan, men udfordrer og støtter den enkelte til at opnå succes ved selv at kunne bestemme, vælge og handle. Der samarbejdes med beboeren ud fra dennes formåen og med selvbestemmelsesretten som omdrejningspunkt. Vi søger pædagoger eller ergoterapeuter 32 timer pr. uge. Der vil være dag og aftenvagter samt arbejde hver tredje weekend. Holmehusene er et permanent botilbud der henvender sig til voksne personer med erhvervet- hjerneskade, der er kendetegnet ved betydelig og varig fysisk og/eller kognitiv funktions nedsættelse. Beboerne har blandt andet behov for støtte og hjælp til personlig pleje, omsorg og støtte til at være til stede i og deltage i et fælleskab. Der er 8 borger i hvert hus. Vi arbejder ud fra Holmehusenes værdigrundlag vi er ordentlige, vi er nysgerrige og vi handler . Vi arbejder ud fra Neuropædagogiske principper, KRAP og en anerkendende tilgang i det daglige pædagogiske arbejde. Vi søger kollegaer, der brænder for sit fag, som kan indgå i Holmehusenes udviklingsarbejde, og som har lyst til at indgå i tværfagligt samarbejdes opgaver og i hverdagsaktiviteter. Vi lægger vægt på, at du: ·         Kan rumme den hjerneskadedes til tider udfordrende adfærd ·         Vil bidrage konstruktivt i husenes tværfaglige arbejdsopgaver ·         Kommer med positiv tilgang og vil være med til at løfte de faglige opgaver ·         Har en professionel kontakt med beboerne ·         Har kendskab til at arbejde med en Neuropædagogisk og KRAP’ tilgang, eller har lyst til at lære det ·         Har erfaring med området og/eller har en lyst til at arbejde med vores borgergruppe ·         Kan indgå i kontaktpersonens rolle ·         Du er loyal over for fælles beslutninger og fagligt fundament ·         Du kan arbejde selvstændig, er engageret og ansvarlig ·         Du kan formulere dig skriftlig og mundtligt Vi tilbyder: ·         Et udfordrende job med mulighed for en varieret arbejdsdag ·         En høj faglighed, hvor vi tilskøder hinanden til løbende refleksion over egen praksis, for at styrke den faglige tilgang ·         Engagerede, kompetente kollegaer, der støtter hinanden i hverdagen ·         Kompetenceudvikling og supervision ·         Et positiv miljø, hvor vi støtter hinanden i hverdagen Ansættelse pr. 1. november 2022 eller så hurtig som muligt. Frist D. 25.09. 2022 kl. 23.59 Ansættelsessamtalen forventes afholdt d. 28.09.2022 Der vil blive indhentet reference. For yderlige oplysninger eller et besøg henvises til Leder Kirsten Fastrup på mobil 20 69 83 74 Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. Du kan søge elektronisk via kommunens hjemmeside. Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Ansøg". Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format. Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer. Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen. Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.