Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistenter til botilbuddet Lindebjerg

  • Assens Kommune
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Sætter du borgeren i centrum, og vil du indgå i de daglige social- og sundhedsfaglige opgaver? Har du et godt overblik? Er du ambitiøs og målrettet, og har du et smittende engagement? Så kan du meget vel være en af vores nye kolleger. På botilbuddet Lindebjerg i Aarup søger vi social- og sundhedsassistenter til stillinger på 30 til 37 timer om ugen fordelt på dag-, aften- og weekendvagter. Stillingerne er med tiltrædelse den 1. november 2022. Hvem er vi Lindebjerg er et bo- og aktivitetstilbud for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Lindebjerg har 64 lejligheder og ligger i Aarup i Assens Kommune. Borgerne er i alderen 20 til 77 år og har betydelig og varig funktionsnedsættelse af forskellig karakter -herunder Downs Syndrom, psykiatriske diagnoser, autismespektrum-forstyrrelser, nonverbal kommunikation, immobilitet m.m. Fælles for alle borgere er, at de har brug for individuel kompenserende social- og sundhedsfaglig støtte og vejledning i alle livets aspekter. Lindebjerg er i en udviklingsproces, hvilket bl.a. betyder, at alle medarbejdere deltager i supervision og temadage med henblik på social- og sundhedsfaglig fundering og metodeudvikling. Vi arbejder efter Assens Kommunes personalepolitiske værdier, som indebærer, at vi bestræber os på at være ordentlige, åbne, engagerede, ambitiøse og tillidsfulde. Vi har derudover fokus på udvikling, respekt og arbejdsglæde samt en positiv og fleksibel tilgang til arbejdet. Om jobbet Som social- og sundhedsassistent på Lindebjerg er dine opgaver overordnet at sikre formålet i Assens Kommunes sundhedsaftale. Herunder skal du være med til at sikre, at: borgerne oplever sikkerhed, kvalitet og kontinuitet i opgavevaretagelsen de sundhedsfaglige opgaver udføres i overensstemmelse med sundhedsloven være ansvarlig for opdatering af FMK, medicindosering mv. dine kolleger igennem delegering og afsæt i sundhedsloven kan varetage de daglige opgaver, herunder medicinhåndtering Lindebjerg lever op kravene til fra Styrelsen for Patientsikkerhed Hos os får du: ledelse og rammesætning stor frihed til at forme din hverdag og udvikle din faglighed inden for de rammer, der definerer den daglige almindelige drift kolleger med fagligt engagement og fleksibilitet en arbejdsplads i konstant bevægelse og udvikling en arbejdsplads, hvor der er konstant fokus på arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel supervision og fastlagte temadage Hvem er du Du er uddannet social- og sundhedsassistent, gerne med erfaring fra det pædagogiske felt. Derudover ønsker vi os, at: Du er en god samarbejdspartner og en tydelig rollemodel for social- og sundhedsfaget Du er fleksibel, har et godt overblik og har rigtig gode planlægnings- og koordineringskompetencer Du har viden om og stærke færdigheder i kommunikation, vejledning og evaluering Du kan indgå i faglig sparring med andre fagpersoner og kan anvende og modtage konstruktiv feedback Du agerer anerkendende, professionelt og er bevidst om egne faglige, pædagogiske og personlige ressourcer Du har gode formuleringsevner såvel skriftligt som mundtligt, og at du er fortrolig med elektronisk dokumentation Du er systematisk i din planlægning og udførsel af opgaverne Du kan og vil arbejde med personlig omsorg og pleje ud fra den enkelte borgers støttebehov Løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest, inden ansættelse kan finde sted. Dette kan du gøre digitalt med Nem ID på www.borger.dk eller www.politi.dk . Vil du vide mere For yderligere oplysninger kan du kontakte leder Kathe Nelander Kielstrup på 29 64 74 21 eller leder Lena Orby på 20 54 77 89. Der er ansøgningsfrist mandag den 21. september 2022 og ansættelsessamtaler afholdes i uge 39. Flyt til Vestfyn Tænker du på at søge dette job i Assens Kommune? Så går du måske også med tanker om at flytte til Vestfyn. Har du brug for hjælp til at finde dit nye hjem, så kan du finde mere info om alt det, Vestfyn har at byde på, her: www.flyttilvestfyn.dk .