Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedshjælperelever til januar 2023 i Ærø Kommune

  • Ærø Kommune
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Ønsker du en meningsfuld uddannelse med gode jobmuligheder? Kunne du tænke dig at gøre en forskel for andre, og har du lyst til en hverdag med spændende pleje- og omsorgsopgaver og engagerede kollegaer? Så bliv elev hos Ældre- og Sundhedsområdet i Ærø Kommune. I Ærø Kommune søger vi social- og sundhedshjælperelever med start januar 2023 til både hovedforløbet og Grundforløb 2. Som social- og sundhedshjælper gør du en forskel for andre mennesker og du kommer tæt på dem, du arbejder med. Dine opgaver bliver f.eks. at hjælpe med rengøring, personlig pleje og strukturere borgerens hverdag. I dit arbejde kommer du især til arbejde med ældre borgere, hvor du yder omsorg og pleje, og er den fagperson, som de ser mest til i hverdagen. Uddannelsen som social- og sundhedshjælper varer ca. 1 år og 2 måneder og vil være en veksling mellem skoleperioder og praktikophold. Skoleperioderne foregår som hovedregel på Social- og Sundhedsskolen i Svendborg og praktikperioderne skifter mellem hjemmeplejegruppen og plejecenter. På uddannelsen får du kompetencer inden for sundhed, trivsel og rehabilitering, hvilket gør dig i stand til at skabe en bedre hverdag for borgeren. Du lærer om kommunikation og samarbejde mellem borgere, pårørende og kollegaer. Dette er en central del af jobbet og har betydning for, hvordan du udfører opgaverne. Forventninger til dig: Du skal være motiveret for at være elev og uddannelsesparat. Du har lyst til at arbejde med pleje og omsorg til andre mennesker. Du er fagligt nysgerrig og reflekterende. Du skal være robust, og kunne indgå i relationer med syge og sårbare mennesker. Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i professionelle relationer. Du kan arbejde selvstændigt og bevare overblik i kritiske situationer. Det kan vi tilbyde: Garanteret praktikplads i hele dit uddannelsesforløb. Uddannet praktikvejleder, som følger dig i din praktik og støtter op og evaluere. Samtaler, evaluering og opfølgning under hele din uddannelse. Praktiske og sundhedsfaglige opgaver, der stiger i takt med din udvikling. Spændende uddannelsesforløb med gode karrieremuligheder efterfølgende. Der arbejdes ud fra vores værdigrundlag: Sammen kan vi mere, Det åbne miljø og Mod til udvikling. Hvis du har anden uddannelse eller er over 25 år, skal du henvende dig til en studievejleder på Social-og Sundhedsskolen Fyn i forhold til at få udarbejdet en realkompetencevurdering. Det gør du på: mail: vejledning@sosufyn.dk eller tlf. 63 10 27 79 Realkompetencevurderingen skal du vedlægge elektronisk til din ansøgning, når du søger. Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted. Arbejdstiden er 37 timer ugen og du får løn under hele din uddannelse. Du skal påregne tid til forberedelse i både skole og praktik. Voksenelevløn: Hvis du er over 25 år og har været i arbejde inden for området i mindst 1 år og med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge, inden for de sidste 4 år, er du berettiget til voksenelevløn og kan søge om dette. Derudover medregnes ansættelse med mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge som 50%. Voksenlærlingeløn: Er du ledig, kan du via Jobcenteret undersøge muligheden for at få voksenlærlingeløn. Vil du vide mere Kontakt uddannelseskoordinator Nicoline Lyck Bech, tlf: 23293998 eller mail: nlb@aeroekommune.dk. Du kan finde mere information om uddannelsen på www.sosufyn.dk og læse mere om at være elev i Ærø Kommune på: https://www.aeroekommune.dk/kommunen/bliv-elev-i-aeroe-kommune Ansøgning Vi ser frem til at modtage din ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og årsagen til, at du søger stillingen som social- og sundhedshjælperelev i Ærø Kommune. Du bedes vedhæfte relevante bilag (eksamensbeviser, udtalelser, anbefalinger samt et opdateret CV). Ansøgningsfrist senest den 1. oktober 2022 kl. 12:00 Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Ærø kommune forpligtiget til at registrere afslaget – herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.