Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Hjerne- og Nervesygdomme, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

  • Region Syddanmark
  • 21/09/2022
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Sammen går vi langt for patienten. Ambulatoriet for CRPS og afsnit for Hjerne- og nervesygdomme søger sygeplejerske til at blive del af vores team. Der er tale om en delt stilling mellem CRPS Center Syd og sengeafsnittet for Hjerne- og Nervesygdomme. De 20-24 timer af stillingen er placeret i CRPS Center Syd, og resten af timerne er i sengeafsnittet. Der arbejdes hver 4. weekend. Neurologien overordnet: Neurologien er et fantastisk speciale i et spændingsfelt mellem et flertal af organsygdomme og neurologi. Det ene øjeblik kan man stå i ”blå blink” – det næste er man i gang med en dybdegående undersøgelse, som kræver mange af sygeplejerskens kompetencer. Man bliver aldrig færdig med specialet. Området har gennem de sidste 15 år været i en enorm udvikling, og er det fortsat. Man kan opnå stærke almene kompetencer, og man udvikler et stærke neuro- og sygeplejefaglige kompetencer. CRPS Center Syd : CRPS varetager udredning og behandling af patienter med kompleks regionalt smertesyndrom (CRPS) og neurogene smerter. CRPS Center Syd er det eneste CRPS center i Vestdanmark, og har et tæt samarbejde med CRPS Centret på Rigshospitalet. I klinikken arbejder læger, sygeplejersker, terapeuter og sekretærer tæt sammen i et tværfagligt miljø. Vi sætter patienten og dennes familie i centrum for behandlingen, hvor fokus er, at skabe så meget selvstændighed i eget liv, som muligt. Da sygdommen har tendens til, undervejs, at generaliseres i kroppen, er der behov for en bred og holistisk tilgang til patienternes unikke problemstillinger. Der er tæt samarbejde med flere specialer på sygehuset, og der samarbejdes på tværs af sygehuse og regionsgrænser, hvor fokus fortsat er patientens problemstilling. Vi behandler patienterne i tætte forløb, hvor sygeplejerskernes rolle, ud over medicinjusteringer og telefoniske opfølgninger også er, at koordinere patientforløb i tæt samarbejde med sekretæren. Desuden er der tværsektoriel forbindelse med kommunerne. Derudover varetager sygeplejerskerne også i.v. infusionsbehandlinger, Capsaicinbehandling og giver akupunktur. En af opgaverne er desuden, sammen med CRPS-lægerne, at varetage opfølgning og behandling med intratekal Baklofen (ITB) via indopereret pumpesystem. ITB gives ofte til patienter med kroniske, spastiske lidelser, enten medfødte eller erhvervede, ofte er der tale om unge patienter. Sygeplejersken har kontakt med træningsenheder, bosteder mm. og planlægger sammen med lægen justeringer i ITB. Selve justering og opfyldning af pumperne varetages af sygeplejersken. Her kan du se dine kommende kolleger (video) Link til artikel om klinikken. Det neurologiske behandlingsafsnittet og dine kommende kollegerne: Som del af sygeplejeteamet på B2, Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, kan du opnå kompetencer inden for såvel komplekse, neurologiske sygdomme, såvel som den pallierende og rehabiliterende del af sygeplejen. Du oparbejder desuden færdigheder inden for den mere instrumentelle del af sygeplejen, og lærer at håndtere komplekse, neurologiske problemstillinger. Det neurologiske speciale spænder over en bred vifte af sygdomme herunder hovedpine, epilepsi, bevægeforstyrrelser, hjernesvulster og stroke (som udgør den største patientgruppe). Patienterne er i alle aldersgrupper med både korte og længere indlæggelser, med gennemsnitlig indlæggelsestid på 5 dage. Det giver en varieret dagligdag, og ingen dage er ens. Vi arbejder tæt sammen med patienten og dennes familie, og plejen bærer præg af omsorg, kreativitet og opfindsomhed. Alt sammen for at kunne hjælpe den akut hjerneskadede patient og deres pårørende bedst muligt. Du bliver en del af nogle skønne teams, der vil hinanden både fagligt og socialt, og hvor vi passer på hinanden. Vi løfter i flok. Vores sidste MTU var flot, og er kendetegnet ved en høj social kapital. Kendskab til CRPS og neurologi er ikke er forudsætning. Vil du vide mere: Har du lyst til at høre mere om afdelingen er du meget velkommen til at kontakte TR Pia Jørgensen Pia.Joergensen@rsyd.dk eller afsnitsledende sygeplejerske Anette Pedersen på 79182295 eller Anette.Kruchov.Pedersen@rsyd.dk , Ansøgningsfrist d. 22. september og samtaler afholdes i ugen efter. Der indhentes børneattest forud for ansættelse.